Public

Wat 11 nieuwe politieke partijen ons beloven (deel 1: Piratenpartij - Partij voor Mens en Spirit MenS - Nederland Lokaal - Libertarische Partij)

P1eter > Politiek en economie

Zoals bekend hadden er naast de gevestigde 10 partijen maar liefst 40 nieuwe partijen zich bij de Kiesraad ingeschreven voor de Kamerverkiezingen op 12 september 2012.

Daarvan doen er nu uiteindelijk 11 aan de verkiezingen mee, waarvan 8 landelijk. Twee partijen doen in 19 van de 20 kieskringen mee (de nrs. 19 en 20 van de lijst) en één partij doet in slechts één kieskring mee: de nr. 21 van de lijst.

                                        c3dfa61074caf04bcdf6c9b5535999ea.jpg

In een eerder artikel heb ik uiteengezet waarom het de meeste nieuwe partijen niet gelukt is om een gooi te doen naar een zetel in de Tweede Kamer.

 

versnippering

Ik denk dat het goed is dat het aantal politieke partijen dat aan de verkiezingen mee doet, in ieder geval is teruggebracht van 50 naar 21. Dat is nog steeds een respectabel aantal, de versnippering is nog steeds enorm.

We hadden al 10 partijen, een hoogtepunt binnen Europa, en het wordt er zo voor de kiezer allemaal niet overzichtelijker op.
 

wat bieden de nieuwe partijen ons?

Op een enkeling na zijn de nieuwe partijen niet of nauwelijks in de publiciteit geweest. Het leek me daarom goed om voor de geïnteresseerden hier toch wat informatie te verzamelen. Het viel nog niet mee om dat kort en bondig te doen, omdat de websites van de nieuwelingen (één heeft er helemaal geen website) over het algemeen een enorme hoeveelheid informatie bevatten, maar een goede samenvatting van standpunten en partijprogramma ontbreekt over het algemeen.

Ook informatie over de partijleiders is er niet of nauwelijks, dus ik noem ze alleen en laat ze ook zien.

Ik heb geprobeerd die informatie zo kort mogelijk weer te geven zonder daar een persoonlijk oordeel aan toe te voegen. De vraag is of deze partijen alleen onderbuikgevoelens verkondigen (zoals Edwin-Bruinooge dat op Plazilla treffend verwoordt), of dat er ook constructieve nieuwe ideeën aan de orde komen.

Ik zou zeggen: oordeelt u zelf.

In dit artikel een overzicht van de programma’s van de lijstnummers 11 t/m 14. De overige partijen volgen in de delen 2 en 3 van deze serie. In deel 3 probeer ik de programma’s kort samen te vatten en ga ik ook nader in op de mogelijke gevolgen van de versnippering voor de uitslag van de verkiezingen.


 

Lijst 11 - Piratenpartij: voor een vrije informatiesamenleving

                                                     1114af39313d700832506d71a6fe018d.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Lijsttrekker: Dirk Poot.

d56e6e6c0112472bc2a17ef605f90568.jpg

De Piratenpartij is een themapartij, die zegt op te willen komen voor de belangen in de informatiesamenleving die nu door de politiek verwaarloosd worden. Die thema’s zijn de volgende.

1. Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden.
Geen onnodige inbreuk van privacy ten behoeve van opsporingsdiensten. Overmatig gebruik van camera's maakt inbreuk op de privacy en stopt geen criminaliteit.
2. Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving.
De bevolking geïnformeerd houden is cruciaal voor een gezonde democratie. Toegankelijk onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg is een mensenrecht, en mag dus niet beperkt worden tot mensen met een bepaalde leefsituatie. Iedereen is gelijk, en blijft dat voor altijd.
3. Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt.
Datalekken moeten gerapporteerd worden, en hier moeten boetes tegenover staan. Zeer gevoelige gegevens mogen maar zelden opgeslagen worden. Privacy moet in het ontwerp van software opgenomen worden.
4. Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen.
Downloaden voor eigen gebruik legaal maken, want handhaving van een downloadverbod gaat ten koste van teveel burgerrechten. Een open internet bevorderen en in stand houden, want dat is cruciaal voor de economie en het democratische proces.
5. Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling.
Gezondheidszorg goedkoper en kwalitatief beter maken door afschaffing van farmaceutische patenten. Software Patenten afschaffen en octrooirecht aanpassen, om zo innovatie en de economie te stimuleren.
6. Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen.
Merkenrecht mag niet gebruikt worden om concurrentie en innovatie in de kiem te smoren.
7. Overheid open en inzichtelijk maken.
Liquid Feedback als hulpmiddel om de bevolking inspraak te geven in het politieke proces. Directe Democratie als einddoel. Transparantie om corruptie tegen te gaan; WOB moet vanzelfsprekend worden.

 

Lijst 12 - Partij voor Mens en Spirit (MenS):

politiek gebaseerd op modern spirituele grondslagen

 

738bf681d9b70c60578d690a3d2a6f0b.jpg

Lijsttrekker: Lea Manders

3611bf1eba445584bb3896a8c11cb5f2.jpg

In de volgende  richtingen wil de partij de samenleving omvormen.

1. Zorg verbeteren, voorkomen en verminderen door preventie, gifvrije gezonde voeding en een schoon milieu en door samenwerking regulier en alternatief. Dan kan het eigen risico worden afgeschaft.
2. Respect en het recht op zelfbeschikking genereren voor een andere visie op ziekte en gezondheid, waardoor alternatieve behandelmethoden en middelen vrij toegankelijk blijven en weer worden.
3. Het onderwijs vrij maken, ruimte scheppen voor andere leervormen en educatie aanpassen aan het kind, in plaats van andersom.
4. Eigen soevereiniteit stevig bewaren, zeker tot het moment dat de EU werkelijk democratisch is geworden.
5. Het instellen van een coöperatieve gemeenschapsbank in eigen handen, met lage rentes voor hypotheken, waardoor de hypotheekaftrek kan verdwijnen.
6. Geen woningen meer verkopen via veilingen. Woningbouwcorporaties kopen op tegen marktprijs minus een risicopercentage.
7. Invoering Nieuwe Gulden als lokaal betaalmiddel om middelen binnenlands te houden.
8. Op termijn rente en inflatie afschaffen, door invoering waardevrij betaalmiddel. Door rente en inflatie stijgen prijzen en worden producten onnodig duurder.
9. Productie voedsel en goederen en energieopwekking zoveel mogelijk lokaal doen plaats vinden. Om dit aantrekkelijk te maken transactiebelasting invoeren.
10. Belastingvoordelen en subsidies rijken en grote bedrijven afschaffen.
11. Instellen garantie-inkomen van E 1000 in ruil voor een halve werkweek werken voor de samenleving, zodat zowel individu als de samenleving hierbij gebaat zijn.

 

Lijst 13 - Nederland Lokaal: stop verspilling: overheidstaken dicht bij huis en transparant

4b500b0d13336b73ccb058597d214571.jpg

Lijsttrekker: Ton Schijvenaars

4817adee794e66e18db128b378a1c625.jpg

Op de site is niet meer te vinden dan het volgende.

• Stop verspilling
• Uitvoering van overheidstaken dicht bij huis
• Alle uitgaven van de overheid transparant
• Vertrouwen in burgers
• Een overheid zonder hokjes


 

Lijst 14 - Libertarische Partij (LP): de overheid is het probleem, niet de oplossing


fff05ce9634b822d1f1e9f6056a04ef3.jpg

Lijsttrekker: Toin Manders

db980e26a3286eea6c475d0ff776cb6d.jpg

Op de (zeer professionele) site staat een enorm uitgebreid verkiezingsprogramma, teveel om hier te vermelden. In het kort komt het er op neer, dat het libertarisme de vrijheid van het individu centraal stelt.

Het gaat uit van het zelfbeschikkings-recht: individuen zijn vrij om over hun lichaam, eigendom, en de vruchten van hun arbeid te beschikken zolang zij geen inbreuk maken op andermans lichaam of eigendom. Libertariërs zijn principieel tegen belasting en afgedwongen regulering, en pleiten voor zowel persoonlijke als economische vrijheid.

Het libertarisme baseert zich op filosofen als John Locke, Ayn Rand en Robert Nozick, en economen als Adam Smith en Murray Rothbard, alsmede Nobelprijswinnaars-economie Friedrich Hayek en Milton Friedman.

Meer vrijheid is minder armoede. Meer overheid is minder vrijheid.

 

wordt vervolgd

In deel 2 het programma van:
Lijst 15 - Democratisch Politiek Keerpunt DPK: het keerpunt naar de toekomst
Lijst 16 - 50PLUS: op de bres voor bijna 3 miljoen ouderen
Lijst 17 - Liberaal Democratische Partij (LibDem): ruimte voor ondernemerschap en voor een goed sociaal vangnet
Lijst 18 - Anti Europa Partij: weg met Europa

En in deel 3:
Lijst 19 - SOPN: volledige openheid en maximale burgerparticipatie
Lijst 20 - Partij van de Toekomst (PvdT): de maatschappij op positieve wijze veranderen
Lijst 21 - Politieke Partij NXD: terug naar de jaren zeventig en tachtig, naar een stabiele regering
en een samenvatting van de 3 artikelen.

27/02/2014 17:19

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
17/04/2014 20:01
Het is goed en democratisch dat iedereen de kans krijgt zich te mengen in de politiek. De Partij van de Dieren heeft bijvoorbeeld met succes gebruik gemaakt van dit recht en zit al een aantal periodes in de kamer. Dank je wel voor de informatie, want ik was er nog niet toegekomen om me te verdiepen in de kleine partijen. Ik zou de kleine partijen ook meenemen bij het invullen van bijvoorbeeld de Stemwijzer.
17/04/2014 20:01
Wauh, wat een werk! Wel goed voor de info maar ik zal niet stemmen op zo'n klein partijtje.
17/04/2014 20:01
De overheid is inderdaad het probleem, wat ze wil is dwingend het gedrag van het volk stuurbaar maken.
17/04/2014 20:01
Boeiend overzicht, niet omdat ik verwacht op zo'n soort partij te stemmen, maar ze doen toch mee aan de verkiezingen. Los daarvan is het boeiend wat voor soort denkbeelden sommigen er op nahouden. En ik ben erg blij dat je het overzicht zonder (nu ja, dat kan ik zonder de websites van die partijen gezien te hebben niet absoluut stellen) veel eigen kleuring weergeeft. 'k Ga je zilla volgen, benieuwd wat er volgt.
17/04/2014 20:01
Gaat bij mij favo's
mooi overzicht
al zal het wel niet veel schelen
17/04/2014 20:01
Bedankt voor dit mooie overzicht. Blijf het lastig vinden.
17/04/2014 20:01
Ik ga ook maar een politieke partij opzetten; de "splinterpartij" voor zwevende kiezers. Bedankt voor deze heldere uiteenzetting!