Public

Deel 13: Imperialisme

Zoefie99 > Industrialisatie en ismen

Imperialisme

 

Wat is imperialisme?

Vanaf het begin van de grote ontdekkingsreizen eind 15de eeuw veroverden Europese landen gebieden in andere werelddelen. Dit was wel de eerste fase van de kolonisatie of het kolonialisme. Dat veroveren bleef in deze fase beperkt tot kleine gebieden in Afrika en Azië. Vanaf ±1870 begon de tweede fase van het West-Europese kolonialisme, het imperialisme. Een imperium is een groot rijk dat is ontstaan door andere volken te onderwerpen. Met imperialisme wordt bedoeld: het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen dor het land van andere volken te veroveren. In korte tijd werden grote delen van Azië en Afrika tot koloniën van Europese staten gemaakt.

Belangrijkste redenen voor het imperialisme

  • Het zoeken naar grondstoffen

Voor de industrie waren behalve veel arbeiders en machines ook grondstoffen nodig. Sommige grondstoffen waren in Europa niet te vinden, bijvoorbeeld katoen en rubber. Andere grondstoffen waren in Europa wel aanwezig, maar niet in voldoende hoeveelheden, bijvoorbeeld olie en koper.

  • Het zoeken naar afzetgebieden

De fabrieken produceerden meer goederen dan in Europa verkocht konden worden. Men ging dus op zoek naar gebieden buiten Europa om daar de producten te verkopen. Een gebied waar men producten kan verkopen, wordt afzetgebied genoemd.

  • Het verkrijgen van macht

Het bezit van koloniën werd beschouwd als een kenmerk van macht. Veel westerse staten vonden dat een land met veel koloniën een grote rol kon spelen in de wereldpolitiek.

  • Vooruitgang brengen in de wereld

Veel Europeanen vonden dat zij de taak hadden om in de rest van de wereld te zorgen voor wat zij als vooruitgang beschouwden. Dat kon volgens hen het beste door koloniën te veroveren. Voor het verbreiden van de Europese cultuur zorgden vooral missionarissen en zendelingen. Ze brachten er niet alleen het christendom, maar deden ook aan onderwijs en gezondheidszorg.

Toevallige omstandigheden

In Afrika is ook een aantal koloniën het toeval ook van invloed geweest. Dat kon gebeuren als Europese zendelingen of handelaren zich vestigden in een gebied dat nog geen kolonie was. Die Europeanen kwamen soms in conflict met de plaatselijke bevolking of met Europeanen uit een ander land. Ze vroegen dan hun regering om bescherming. Der regering stuurde soldaten en na verloop van tijd was het gebied een nieuwe kolonie.

Andere delen van deze reeks:

 

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-1-industrialisatie-en-ismen

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-2-kenmerken-van-de-industriaale-samenleving

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-3-snelle-groei-van-fabrieken-en-steden

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-4-overgang-van-handelskapitalisme-naar-industrieel-kapitalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-5-grote-veranderingen-in-de-gelaagdheid-van-de-bevolking

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-6-conflicten-tussen-kapitaal-en-arbeid

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-7-nationalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-8-conservatisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-9-liberalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-10-socialisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-11-confessionalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-12-feminisme

07/04/2013 13:39

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.