Conflicten tussen kapitaal en arbeid Werkgevers en arbeiders raken dikwijls met elkaar in conflict De situatie bij de werkgevers De meeste werkgevers ging het vooral om de winst. Daarom wilden ze de lonen van de arbeiders zo laag mogelijk houden. Regeringen bemoeiden zich weinig met de industrialisatie en de problemen die daarui...
2
0
Public
door Zoefie99
07/04/2013 13:48
Grote veranderingen in de gelaagdheid van de bevolking Rond 1800 was de bevolking in West-Europa in drie lagen verdeeld: Een kleine bovenlaag van zeer rijke mensen: kooplieden, fabrikanten en edelen. Een kleine middenlaag van mensen met enig bezit. Hiertoe werd vooral de kleine burgerij gerekend: de ambachtslieden, kleine handel...
0
0
Public
door Zoefie99
07/04/2013 13:47
Dit keer in Industrialisatie en ismen, DEEL 3! Snelle groei van fabrieken en steden De nieuwe machines waren veel te groot en te duur om thuis te kunnen worden gebruikt. Rijke ondernemers lieten werkplaatsen bouwen, kochten machines en grondstoffen en lieten er veel arbeiders werken. Die werkplaatsen werden fabrieken genoemd. St...
2
2
Public
door Zoefie99
07/04/2013 13:46
Vandaag deel 2 van de reeks Industrialisatie en ismen In de wereld waarin wij leven, spelen machines een belangrijke rol. Vliegtuigen, treinen, auto’s en brommers zorgen ervoor dat we ons snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Het meeste voedsel wordt met behulp van machines geproduceerd. Computers staan in bijna iedere wonin...
0
0
Public
door Zoefie99
07/04/2013 13:46
Industralisatie en ismen De komende tijd ga ik een 13-delige reeks geschiedenisartikelen schrijven. En dit is het eerste deel. Industrialisatie Na 1750 begon zich de industrie te ontwikkelen. Eerst in Engeland, later ook elders in Europa en de VS. Steeds meer mensen trokken van het platteland naar de stad waar de fabrieken stond...
0
0
Public
door Zoefie99
07/04/2013 13:45
Imperialisme Wat is imperialisme? Vanaf het begin van de grote ontdekkingsreizen eind 15de eeuw veroverden Europese landen gebieden in andere werelddelen. Dit was wel de eerste fase van de kolonisatie of het kolonialisme. Dat veroveren bleef in deze fase beperkt tot kleine gebieden in Afrika en Azië. Vanaf ±1870 begon de tweed...
0
0
Public
door Zoefie99
07/04/2013 13:39
Feminisme Ontstaan van het feminisme Tot rond 1880 hadden de vrouwen op veel gebieden van het leven weinig in te brengen. De meeste mannen vonden vrouwen weinig intelligent, maar uitstekend geschikt voor het huishouden en eenvoudig fabriekswerk. Als een vrouw trouwde, ging haar bezit naar haar echtgenoot. Vrouwen mochten geen ec...
0
0
Public
door Zoefie99
06/04/2013 10:15
Confessionalisme Wat is confessionalisme? In de eerste helft van de 19de eeuw hadden de christelijke Kerken nauwelijks behoefte aan een eigen politieke stroming. Conservatieven vertegenwoordigden in de meeste landen de ideeën van christenen. Beide groepen hadden vaak dezelfde opvattingen. Zij zagen in de ideeën van de Franse R...
2
1
Public
door Zoefie99
28/03/2013 16:52
Socialisme Wat is socialisme? Door de industrialisatie nam het aantal fabrieksarbeiders sterk toe. Zij kregen lage lonen en moesten werken en wonen in zeer slechte omstandigheden. Veel ondernemers werden schatrijk. De meeste mensen vonden dit heel normaal. Maar er waren er ook die vonden dat het anders moest. Sommigen vonden dat...
6
1
Public
door Zoefie99
27/03/2013 17:54