Public

Deel 8: Conservatisme

Zoefie99 > Industrialisatie en ismen

 

Conservatisme

Wat is conservatisme?

Veel ideeën van de Franse Revolutie waren in Europa enthousiast ontvangen. Maar niet door iedereen. Sommigen waren juist diep geschokt. Er waren duizenden mensen terechtgesteld. Grond en gebouwen waren van de adel en de Kerk afgenomen. De geestelijkheid was vervolgd. en er waren in Europa, vooral door Napoleon, bloedige oorlogen gevoerd.
Er ontstond een stroming die wilde voorkomen dat zoiets nog eens zou gebeuren: het conservatisme. Conservatisme is het proberen om veranderingen langzaam en voorzichtig door te voeren. En daarbij rekening houden met het verleden, zodat alles wat van waarde is, bewaard blijft. De aanhangers worden conservatieven genoemd.

Politieke ideeën

De conservatieven wilden alleen kiesrecht voor de bovenlaag van de bevolking. Geen uitbreiding van het kiesrecht dus. In onze tijd zijn de conservatieven wel voor algemeen kiesrecht. Zij wilden geen volledige scheiding van Kerk en staat. Volgens hen had elke regering haar macht te danken aan God, niet aan het volk.
De overheid moest weinig taken hebben: vooral ervoor zorgen dat de verschillende bevolkingslagen goed met elkaar samenleven. Maar als mensen te weinig gingen verdienen, moesten zij door de overheid geholpen worden.

Economische ideeën

De overheid moet de belangen van het bedrijfsleven beschermen. De mensen zijn ongelijk en daarom mogen de inkomens van mensen verschillen.

Sociale ideeën

De mensen hebben zowel het goede als het kwade in zich. Zij moeten tot goed gedrag gebracht worden door ouders, onderwijs, Kerken en regering. Het is goed dat de samenleving verdeeld is in verschillende bevolkingslagen. Ieder mens heeft er zijn vaste plaats in.

Invloed van het conservatisme

Na de val van Napoleon (1815) hielpen conservatieven in veel staten hun door Napoleon verdreven koning met succes weer op de troon. Maar de meeste koningen werden geen absolute vorst meer. Zij moesten zich houden aan een constitutie (grondwet) en werden constitutionele vorsten. Later in de 19de eeuw nam de invloed van de conservatieven in de meeste Europese staten langzaam af. Behalve in Engeland en de Scandinavische landen. In Nederland sloten de conservatieven zich in die tijd aan bij andere partijen.

Andere delen van deze reeks:

 

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-1-industrialisatie-en-ismen

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-2-kenmerken-van-de-industriaale-samenleving

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-3-snelle-groei-van-fabrieken-en-steden

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-4-overgang-van-handelskapitalisme-naar-industrieel-kapitalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-5-grote-veranderingen-in-de-gelaagdheid-van-de-bevolking

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-6-conflicten-tussen-kapitaal-en-arbeid

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-7-nationalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-9-liberalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-10-socialisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-11-confessionalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-12-feminisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-13-imperialisme

24/03/2013 19:44

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.