Public

Deel 7: Nationalisme

Zoefie99 > Industrialisatie en ismen

Nationalisme

Wat is nationalisme?

In de Middeleeuwen ontstonden nationale gevoelens in Frankrijk en Engeland en daarna ook in andere West-Europese landen. In het begin van de 19de eeuw groeide in Europa het nationalisme sterk, doordat Napoleon veel landen veroverde en overheerste. Want juist door de Franse overheersing gingen veel mensen beseffen dat ze tot een bepaald volk hoorden.

Een nationale staat is een staat waarin de mensen zich saamhorig voelen. En zich anders voelen dan mensen in andere staten. Met nationalisme wordt bedoeld het gevoel van saamhorigheid van een groep mensen die samen een staat vormen, of willen vormen. Dit gevoel van saamhorigheid kan ontstaan als zo’n volk veel overeenkomsten heeft. Bijvoorbeeld dezelfde taal, dezelfde godsdienst, dezelfde belangen en ervaringen. Aanhangers zijn nationalisten. Het nationalisme leidde ook vaak tot overdreven liefde voor het eigen volk. Dat wordt chauvinisme genoemd. Uit chauvinisme komt vaak haat tegen andere volken of etnische groepen voort met als gevolg oorlogen en moordpartijen.

Belangrijke nationalistische ideeën

  • Het zelfbeschikkingsrecht

Bij alle volken die geen eigen staat hadden, ontstond het streven ernaar. Het Congres van Wenen had de Europese staten ingedeeld zoals de vorsten het wilden. En niet zoals de volken het wilden. Duitsers en Italianen leefden bijvoorbeeld verspreid over verschillende staten. De nationalisten deden een beroep op het zelfbeschikkingsrecht van volken: ieder volk moet het recht hebben om een eigen staat te kunnen vormen.

  • De volkssoevereiniteit

De nationalisten vonden ook dat ieder volk het recht moet hebben zijn eigen bestuur te kiezen (volkssoevereiniteit). Dit punt hadden de nationalisten gemeen met de liberalen.

  • Staatsnationalisme

Met staatsnationalisme wordt het streven van regeringen bedoeld om een nationaal gevoel bij de bevolking van hun staat tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een nationaal volkslied, van één bepaalde taal en van een verplichte kijk op het verleden in het onderwijs.

Andere delen van deze reeks:

 

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-1-industrialisatie-en-ismen

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-2-kenmerken-van-de-industriaale-samenleving

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-3-snelle-groei-van-fabrieken-en-steden

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-4-overgang-van-handelskapitalisme-naar-industrieel-kapitalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-5-grote-veranderingen-in-de-gelaagdheid-van-de-bevolking

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-6-conflicten-tussen-kapitaal-en-arbeid

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-8-conservatisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-9-liberalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-10-socialisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-11-confessionalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-12-feminisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-13-imperialisme

24/03/2013 11:01

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.