Public

Deel 1: Industrialisatie en ismen

Zoefie99 > Industrialisatie en ismen

 

Industralisatie en ismen

De komende tijd ga ik een 13-delige reeks geschiedenisartikelen schrijven. En dit is het eerste deel.

Industrialisatie

 

Na 1750 begon zich de industrie te ontwikkelen. Eerst in Engeland, later ook elders in Europa en de VS. Steeds meer mensen trokken van het platteland naar de stad waar de fabrieken stonden. In de Nieuwste Tijd werd de industrie voor het eerst in Europa en de VS het belangrijkste middel van bestaan. Een groot aantal uitvindingen maakte dat mogelijk. De uitvinders profiteerden daarbij van de Wetenschappelijke Revolutie in de Nieuwe Tijd.

 

De opkomst van de ismen

In de 19de eeuw gingen meer mensen dan ooit nadenken over hoe de mensen het best met elkaar konden samenleven. Het was geen toeval dat het juist toen gebeurde. Door de industrialisatie veranderde er veel op politiek, economisch en sociaal gebied. Daarover gaat deze reeks. De mensen dachten heel verschillend over wat er veranderde en over hoe erop moest worden gereageerd. Dat verschillend denken kwam in de 19de eeuw tot uiting door het ontstaan van verschillende stromingen die nog steeds van invloed zijn. Deze stromingen werden ‘ismen’ genoemd: kapitalisme, nationalisme, conservatisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme en imperialisme. Sommige ismen waren al eerder in sommige landen ontstaan, bijvoorbeeld het nationalisme. Denk maar eens aan de populariteit van Jeanne d’Arc in het middeleeuwse Frankrijk en aan de Fransen tijdens de Franse Revolutie.

 


Ook het liberalisme waarbij het begrip vrijheid het belangrijkst was, werd al in de 18de eeuw door verlichte schrijvers in gang gezet. En in de Franse Revolutie werd ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ de belangrijkste leuze. Met gelijkheid bedoelden de Franse Revolutionairen iets heel anders dan de socialisten in de Nieuwste tijd.

Andere delen uit de reeks:

 

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-2-kenmerken-van-de-industriaale-samenleving

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-3-snelle-groei-van-fabrieken-en-steden

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-4-overgang-van-handelskapitalisme-naar-industrieel-kapitalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-5-grote-veranderingen-in-de-gelaagdheid-van-de-bevolking

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-6-conflicten-tussen-kapitaal-en-arbeid

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-7-nationalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-8-conservatisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-9-liberalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-10-socialisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-11-confessionalisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-12-feminisme

http://industrialisatie-en-ismen.plazilla.com/deel-13-imperialisme

 

07/04/2013 13:45

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.