Public

Zelfmoord onder hindoes in Suriname

Tips en trends > (Bij) Geloof en religie

Vooral onder Hindoestanen die het hindoeïsme aanhangen is het aantal gevallen van zelfmoord schrikbarend hoog. Zo vindt er in Suriname, een land met amper 500.000 inwoners, waarvan meer dan de helft onder de 20 jaar jong is, elke dag minimaal 1 (poging tot) zelfmoord plaats. Dit is in percentages uitgedrukt zeer zorgelijk te noemen.

 

Begin 2012  zijn er een aantal zeer opzienbarende gevallen van zelfmoord geweest, waarbij in één geval zelf sprake was van een vader die zichzelf de rivier inreed, samen met zijn drie kleine kinderen. Hiermee ontnam de vader niet alleen zichzelf het leven, maar ook dat van zijn zeer jonge kinderen. Dit bracht een schok van ontzetting over alle Surinamers en men riep al gauw dat er verandering en hulp moest komen, met name voor Hindoestanen. Helaas is dit geval echter toch al snel weer in de doofpot gestopt en gaat het leven gewoon weer door voor een ieder die niet nauw betrokken was bij dit geval, met alle zelfmoorden en pogingen daartoe van dien.Factoren die leiden tot zelfmoord onder Hindoes


Om te kunnen begrijpen waarom het percentage zelfmoordgevallen juist onder Hindoes zo hoog is, moet gekeken worden naar een aantal factoren met betrekking tot de manier waarop deze bevolkingsgroep leeft.

 
1. Suriname kent met name twee verschillende kasten van Hindoes, al zal men deze benaming niet (meer) gebruiken: dat zijn de Hindoes van hogere komaf en de gewone/arme Hindoe. Overigens denken de betrokken van de laatste groep er vaak heel anders over, maar dat terzijde. Omdat echter beide groepen proberen vast te houden aan oude tradities en gebruiken, vinden anno 2012 nog steeds voldoende huwelijken plaats die ‘geregeld’ zijn. Met name de vrouwen lijden hieronder en komen hierdoor vaker tot de gedachtes om het leven te moeten beëindigen. Anderzijds worden op deze manier ook relaties, gebouwd op liefde, verboden, wat voor velen een reden is de hand aan zichzelf te slaan. Immers, de gekozen partner wordt niet geaccepteerd en in plaats daarvan moet men trouwen met de aangewezen partner van de overige familieleden. Omdat de familie-eer naar buiten toe geen schade berokkend mag worden en men dat dient te doen wat de ouders verlangen zien velen nog maar 1 oplossing: de zelfverkozen dood. Overigens geldt dit niet alleen in geval men een relatie heeft met een andere Hindoe, maar vooral ook in die gevallen waarbij sprake is van een relatie tussen een Hindoe met bijvoorbeeld een Creool. Helaas wordt dit in de meeste gevallen niet geaccepteerd, tenzij de betreffende Hindoestaanse familie een ander geloof aanhangt of open staat voor veranderingen. Overigens geldt dit in mindere mate voor Hindoestanen die met een blanke willen trouwen: dit wordt eerder als een gunstige verandering gezien, omdat men zo blank mogelijk wil zijn. Wie met een blanke trouwt zal lichtere kinderen krijgen en dat is dan weer een teken dat men tot een hogere kaste behoort. Alleen de gewone arbeiders zijn donker, want zij moeten werk in de open lucht verrichten. 

2. De achterliggende reden van het volgende punt heb ik tot op heden niet kunnen doorgronden, waarschijnlijk door mijn eigen kijk hierop: incest onder Hindoes is een zeer groot en wijdverspreid probleem. Overigens is dit algemeen bekend, maar om schande te voorkomen, zwijgt men er maar over. Er heerst een groot taboe rondom dit onderwerp, maar een vaststaand feit is dat het overal gebeurt: waarbij vooral (jonge) meisjes het slachtoffer worden (en de daders gezocht kunnen worden in de nabije familie, waaronder vader, broer, oom, neef). In gevallen waarbij er sprake van zou kunnen zijn dat de vuile was buiten gehangen gaat worden, worden er onderling zaakjes afgekocht, waardoor alles met de mantel der zwijgzaamheid bedekt wordt en eventueel zelfs toegestaan wordt. Er duiken de laatste tijd vaker berichten op waarbij de ouder(s) een kind ‘verkocht’ hebben en de seksuele relatie toegestaan hebben. Overigens is het onder, vooral de oudere generatie, Hindoestanen niet ongewoon dat een neef met een volle nicht trouwt. Persoonlijk ken ik sowieso 1 geval waarbij een neef met zijn volle nicht getrouwd is, met alle ellende van dien (miskramen, kind na 1 jaar overleden enz). Toch is het algemeen geaccepteerd, alhoewel bij wet niet (meer) toegestaan. In Suriname mag men echter volgens het eigen geloof trouwen, zelfs het stadsdeelkantoor heeft een eigen ruimte voor religieuze huwelijken en kan men dus buiten de wet om alsnog met naaste familie trouwen.
Wie echter eenmaal als kind misbruikt is, zal de nare gevolgen zijn of haar hele verdere leven met zich meedragen, wat later uiteindelijk kan leiden tot het ontnemen van het eigen leven, door middel van zelfmoord. 

3. Hindoestanen in Suriname leven over het algemeen erg makkelijk en denken zeer lichtvaardig over het leven in het algemeen. Dat komt omdat het Hindoeïsme een leer aanhangt die zegt dat een overleden mens reïncarneert (wie goed gedaan heeft komt als man terug, heb je het niet zo goed gedaan dan kom je als vrouw terug en ben je werkelijk het slechte pad opgegaan, tja, dan zal je als beest terugkeren). Het ontnemen van het eigen leven wordt daarbij slechts gezien als een nieuw begin. Opvallend is echter wel dat velen het erover eens zijn dat zelfmoord ook binnen het Hindoeïsme een zonde is die verboden is. Ondanks dit gegeven besluiten velen het leven te beëindigen….

4. Hindoestaanse kinderen moeten over het algemeen van jongsaf aan presteren, presteren en nog eens presteren. Hierbij wordt de lat voor velen te hoog gelegd. Wie niet voldoet hieraan wordt gezien als de schande van de familie, hetgeen overal te pas en te onpas verkondigd wordt. Dat dit grote stress en extra druk met zich meebrengt moge duidelijk zijn. Want als alleen negens en tienen goed genoeg zijn, waar moet een kind dan blijven die alleen zevens en achten haalt? Prestatiedruk kan leiden tot depressie hetgeen weer kan leiden tot suïcide.

 


Zelfmoord door inname verdelgingsmiddel (gif)


In Suriname worden de meeste zelfmoordgevallen ondernomen door het drinken van gif (onkruidverdelgers zijn hier op alle hoeken van de straat verkrijgbaar en in veel gevallen gaat het om hoog giftige verdelgers die zeer schadelijk voor de gezondheid zijn en tot de dood kunnen leiden), gevolgd door verhanging en in een enkel geval door het springen van de hoogste brug in Suriname, de Wijdenboschbrug.
Vooral het drinken van gif betekend in veel gevallen een langzame en pijnlijke doodsstrijd, met uiteindelijk de dood tot gevolg, indien er niet tijdig ingegrepen wordt. Vooral onder jonge meisjes, waarvan de relatie op de klippen is gelopen, is deze zelfmoordmethode populair. Voor degene die het uitvoert een hel, voor de naasten een trauma, omdat men de ander ziet lijden, zonder dat er verlichting gebracht kan worden. 
 

 

Oplossingen voor het terugbrengen van het hoge percentage zelfmoordgevallen onder Hindoes in Suriname


Aangezien een aantal factoren een rol spelen die kunnen leiden tot een zelfmoord(poging) zijn kant en klare oplossingen minder voor de hand liggend. Elk geval individueel apart behandelen zou echter alleen in die gevallen nut hebben, waarbij betrokkene zelf aan de bel trekt om hulp te zoeken. Om mensen te weerhouden van het springen van de brug zijn er borden aangebracht met daarop een telefoonnummer waar mensen die zelfmoord willen plegen hulp kunnen zoeken. De vraag is echter of men daarop ook werkelijk let indien men met zulke plannen rondloopt.

Om incest tot het minimum te beperken dient door instanties het eeuwige taboe doorbroken te worden rondom dit thema. Op scholen dienen kinderen geleerd te worden dat niemand aan het lichaam mag komen en dat bepaalde handelingen strafbaar zijn (de wet biedt hiertoe de ruimte, want incest is een strafbaar feit). Door erover te zwijgen zullen misbruikte kinderen dit als ‘normaal’ ervaren, zwijgen en ermee moeten leven, met psychische en in sommige gevallen ook lichamelijke klachten als gevolg. Openheid hierover zal leiden tot meer aanhoudingen, waardoor er meer rust zal komen. 

Ouders dienen bewust gemaakt te worden dat elk kind talenten heeft en waardevol is, zelfs als men alleen gemiddeld scoort. Alhoewel intelligentie tot op bepaald niveau ontwikkeld kan worden is het toch veel meer afhankelijk van factoren als erfelijkheid, gezondheid en dergelijke. Een kind dat niet voldoet aan de hoge standaard dient derhalve niet gezien te worden als een mislukking, maar bemoedigd te worden vooral door te gaan. (Let wel: dit geldt niet voor kinderen die er met de pet naar gooien en bewust lage cijfers scoren, terwijl ze hoger kunnen). Om die bewustwording onder ouders op gang te brengen dienen er informatieve programma’s en voorlichting gegeven te worden via verschillende media. 

Tenslotte dient men er bij stil te staan dat echte liefde boven een gedwongen liefde gaat, aangezien een gedwongen liefde in veel gevallen gedoemd is te mislukken. Ik zeg opzettelijk in de meeste gevallen, omdat ik ook gevallen ken, waarbij men (ogenschijnlijk) wel gelukkig is met elkaar en in elk geval in harmonie met elkaar leeft. Dat men hierbij voorbij moet kijken aan bijvoorbeeld de huidskleur dient van jongsaf aan bijgebracht te worden. Liefde is niet te onderschatten en wie ware liefde gevonden heeft mag zich daarin gelukkig prijzen, ongeacht de huidskleur! De nieuwe generatie lijkt dit gelukkig langzaam maar zeker in te zien en begint zich enigszins te verzetten tegen de oudere generatie, ook als dit tot een breuk in de familie leidt (hetgeen meestal niet het geval zal zijn omdat men toch het eigen gezicht probeert te redden).
 

 

16/01/2013 18:30

Reacties (16) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
02/08/2012 18:55
De schoonfamilie van mijn broer was (hij is inmiddels gescheiden) een mix van hindoes, moslims en christenen. Zijn schoonmoeder is praktiserend moslim terwijl haar zuster die ook in Nederland woont hindoe is. De overige zussen zijn christelijk geworden.
De hindoe zus heeft vier zonen waarvan er 1 ook met een blanke is getrouwd. Geen idee welk geloof zij heeft. :) Nodeloos te zeggen dat dat huwelijk dus goedgekeurd wordt.
Bovenstaande lijkt me eigenlijk uitzonderlijk toe, of het een sprookje is weet ik niet er zijn geen creolen in de familie. Al was de vader van mijn ex-schoonzusje half-creool dus ik denk niet dat het in deze familie een probleem was geweest.
Door dat ik een beetje met deze familie heb opgetrokken ben ik dus extra geschokt door de cijfers. Het komt wat dichter bij op die manier
05/08/2012 19:10
Inderdaad, eerder een uitzondering dan een regel. Jammer dat wel, want het gaat niet om het uiterlijk, maar ja, dat zijn zaken die diepgeworteld zijn door cultuur en meer nog door de religie.
02/08/2012 18:51
Goed artikel, in Griekenland is het aantal zelfmoorden ook behoorlijk gestegen maar niet naar dit extreme niveau wat jij beschrijft. Goed van je om de achtergronden ervan aan te geven.
05/08/2012 19:09
In Griekenland zal het te maken hebben met de fincanciele crisis, hier liggen andere zaken ten grondslag. Het blijft echter triest, wat de reden ervan ook is
02/08/2012 18:10
Goed artikel en was mij heel niet bekend !
02/08/2012 18:05
Diepgewortelde, maatschappelijke problemen, die aan de basis liggen van dit probleem. Goed artikel, ik wist niet dat het zo erg was met het aantal (vooral) Hindoestaanse zelfdodingen.
05/08/2012 19:07
En dat is nu juist het probleem: omdat het zo diep zit is het moeilijk te veranderen.
02/08/2012 17:58
Interessant en ook triest artikel. Hopelijk verandert er iets. Veel onderdetapijtvegerij.
05/08/2012 19:06
Helaas is het waar dat veel onder de tapijt geveegd wordt en dat men er over heen stapt.
02/08/2012 17:49
Ik denk dat het verstandig is als men ervoor zorgt dat het niet meer mogelijk is van die brug te springen en op de verpakkingen van dat gif goed duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het slikken ervan.
05/08/2012 19:05
Aan de brug moeten daadwerkelijk zaken aangebracht worden die het springen verhinderen bijv. een vangnet. Op de etiketten van het gif staat reeds vermeld dat het zwaar giftig is en wat de gevolgen kunnen zijn. De invoer en verkoop zou aan banden gelegd moeten worden, c.q. beperkt worden
02/08/2012 17:27
Goed artikel, geeft je toch wat inzicht in een heel ander leven