Public

Maak je eigen gratis huishoudboekje in Excel

Mijntje- > Excel trucs en toepassingen

Excel is ideaal voor het bijhouden van een huishoudboekje. Op internet zijn diverse programmas te vinden, maar die zijn vaak wat beperkt of ze kosten geld. Het mooist is om zelf iets in Excel te maken, dat precies bij jouw situatie aansluit. De basis van zon spreadsheet vind je hier.

Excel is een spreadsheetprogramma van Microsoft. Het is zowel thuis als op het werk een handig hulpmiddel voor het maken van berekeningen, grafieken en tabellen. Onderstaande uitleg gaat uit van enige basiskennis, zoals formules maken en naar beneden kopiëren. De uitleg is gebaseerd op Excel 2007, maar werkt meestal ook voor andere versies.

Algemeen over functies

De argumenten in een functie worden gescheiden door een komma in de Engelse versie of een puntkomma in de Nederlandse versie. Bij verkeerd gebruik werkt de formule niet meer. Wil je controleren welk scheidingsteken jouw Excelversie gebruikt, dan kan je dit controleren tijdens het intypen van een functie. Zodra je =FUNCTIE intypt (vul hier een bestaande functie in), komt er in beeld welke argumenten je moet invullen en welk scheidingsteken je moet gebruiken.

Tabblad: Inkomsten

 • Maak kolommen met de titels, zoals weergegeven in Tabel 1. Begin in cel A5, dan kloppen de onderstaande formules.

Tabel 1

kolom A B C D E
  datum omschrijving bedrag categorie rekening

 

 

 • Laat kolom F leeg
 • Maak kolommen voor je rekeningen, zoals weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2

kolom G H I J K L
  kas rekening1 rekening2 spaarrekening kredietrekening (hopelijk n.v.t.) etc.

 

 

 • Typ op de bovenste regel voor de eerste rekening: =IF($E5=G$3,$C5,"") of ALS($E5=G$3;$C5;""). Let op de $ tekens!
 • Copiëer de formule naar onderen en dan naar rechts. Elk bedrag zal in de kolom van de juiste rekening verschijnen.
 • Laat een kolom open
 • Maak kolommen voor inkomsten naar cagegorie, zoals weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3

kolom N O P Q R S
  salaris/uitkering 1 salaris/uitkering 2 zorgtoeslag huurtoeslag diverse etc.

 

 

 • Typ op de bovenste regel voor de eerste categorie: =IF($D5=N$3,$C5,"") of ALS ($D5=N$3;$C5;""). Let op de $ tekens!
 • N.B. N$3 zal uiteraard anders heten, als je minder of meer rekeningen hebt dan in het voorbeeld. (Dan kom je dus in een andere kolom uit.) Copiëer de formule naar onderen en dan naar rechts. Elk bedrag zal in de kolom van de juiste rekening verschijnen.

Je kunt je inkomsten per maand optellen. Stel je overzicht loopt van regel 5 t/m 9, dan zet je in cel G10 de formule =SUM(G5:G9) of =SOM(G5:G9). Deze formule copieer je naar rechts, zodat overal een totaal onder staat. Op regel 11 begin je met de nieuwe maand.

Regels bevriezen

Als je je huishoudboekje voor langere tijd bijhoudt, is het handig, dat de bovenste regels zichtbaar blijven, terwijl je naar onderen gaat in je werkblad. Je kunt in Excel 2007 de bovenste regels als volgt bevriezen. Selecteer de eerste rij onder de rijen die je wilt bevriezen, dit is rij 5. (Je selecteert de rij door links van de regel op de 5 te klikken.) Ga naar het tabblad Vieuw en klik op Freeze panes.

Keuzemenu maken

Heb je geen zin om elke keer de naam van je rekening in te typen? Maak dan een dropdown keuzemenu in kolom E. Dat gaat als volgt:

 • Ga bovenaan in kolom E staan.
 • Ga naar het tabblad data, klik in de groep data tools op data validation en kies vervolgens data validation...
 • In het scherm dat verschijnt, op het tabblad settings (instellingen) kies je bij allow (toestaan) voor list (lijst).
 • Bij source (bron) kan je alle rekeningen intypen gescheiden door komma's (Engelse versie) of puntkomma's (Nederlandse versie).

Een andere manier is om cellen te selecteren, die naar de rekeningen verwijzen. Dus je vult in in source:

 • kas,rekening 1,rekening 2,spaarrekening,kredietrekening,etc.
 • of: =$G$5:$L$5

Copiëer vervolgens de formule naar beneden in kolom E om steeds zo'n keuzemenu te krijgen.

Tabblad: Uitgaven

Zet het tabblad uitgaven op dezelfde manier op als inkomsten. In dit werkblad gebruik je dezelfde rekeningen. De categorien worden anders en wellicht heb je ook meer categorien, bijvoorbeeld: wonen, zorg, bank/verzekering, vervoer, telecommunicatie, levensonderhoud, huisdieren, studie, lidmaatschap, extra's. Je kunt je werkblad inkomsten dus niet blindelings copieren. Tel ook in dit werkblad alle uitgaven per maand op.

Uitbreiding tabblad uitgaven: mutaties

Met mutatie wordt hier bedoeld dat er geld van de ene naar de andere rekening gaat. Hierbij is kas ook een rekening. Een mutatie is niet direct een inkomst of uitgave. Voorbeelden:

 • geld opnemen (pinnen) van een (spaar)rekening
 • geld storten op een (spaar)rekening
 • geld overmaken van de ene naar de andere (spaar)rekening

Bij het bijhouden van je kasboek, vul je mutaties in als volgt: vul bij rekening in van welke rekening het bedrag af gaat. Vul bij categorie in “mut naam rekening" dus bijvoorbeeld “mut kas”, “mut rekening 1”, etc.
De formule bij rekening wordt nu iets ingewikkelder:

 • =IF($E5= G$3,$C5,IF(D5="CONCATENATE (“mut “,G$3),-$C5,"")) (Engels)
 • =ALS($E5= G$3;$C5;ALS(D5="TEKST.SAMENVOEGEN(“mut “,G$3);-C5;"")) (Nederlands)

Copiëer de formule naar onderen en dan naar rechts. Elke uitgave zal in de kolom van de juiste rekening verschijnen. Bij mutaties verschijnt het negatieve bedrag eveneens onder de rekening waar het geld bij is gekomen. (Een toename in saldo is een negatieve uitgave.)

Tabblad: overzicht

Je hebt nu twee werkbladen, waarbij je inkomsten en uitgaven bijhoudt. Alle getallen staan op twee manieren gerangschikt: per rekening en per categorie.

Saldo rekeningen

Maak een overzicht van je rekeningen en tel hier al je inkomsten en uitgaven per rekening op. Je kunt verwijzen naar de cellen in je andere werkbladen of de getallen copiëren. De totalen moeten als het goed is het juiste saldo op de rekeningen geven. Voor je kas is het vrijwel onmogelijk om alles exact bij te houden. Voorbeeld overzicht rekeningen:

Voorbeeld overzicht rekeningen:

rekening kas rekening 1 rekening 2 spaarrekening krediet etc.
beginsaldo €... €... €...€... €... €... €...
inkomsten =sum(Inkomsten!G10+ Inkomsten!G20+...) =sum(Inkomsten!H10+ Inkomsten!H20+...) =sum(...) =sum(...) =sum(...) =sum(...)
uitgaven =sum(...) =sum(...) =sum(...) =sum(...) =sum(...) =sum(...)
totaal            

 

Uitgaven naar categorie

In een nieuw tabblad kan je een overzicht maken van de uitgaven naar categorie. Hoe meer categoriën, deste meer informatie over de aard van je uitgaven. Dit kan handig zijn, wanneer je geen goed inzicht hebt waaraan je geld toch steeds opgaat. Heb je veel categoriën, dan kan je die daarna altijd weer gaan ‘clusteren’, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld “eten”, “snoep”, “toiletspul” etc. optelt. Een voorbeeld van een overzicht:

Voorbeeld overzicht uitgaven:

categorie januari februari ... december TOTAAL
wonen: huur+gas+water+electra          
zorg: premie+tandarts+huisart          
bank/verzekering : bankierkosten+rente+verzekeringen          
vervoer: onderhoud auto+brandstof+fiets+trein          
telecommunicatie: telefoon, TV, internet          
levensonderhoud: eten+snoep+toilet+huishoudartikelen          
huisdieren          
studie: boeken+collegegeld of afbetaling lening          
lidmaatschap: vakbond+donaties+tijdschriften+krant          
extra’s: hobby+vakantie+horeca+cadeautjes        

 

TOTAAL          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan je nog allerlei grafieken maken, zoals “pie diagrams” om te zien waar het meeste geld naartoe gaat. Kortom: allerlei dingen die huishoud programmaatjes op internet ook bieden, maar dan helemaal gratis en op je eigen manier!

 

 

01/01/2013 18:42

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:56
Leuk artikel, heb het zelf ook gemaakt, heel simpel en rekent alles voor je uit.