Public

Gameverslaving: wat is gameverslaving de oorzaken symptomen en behandeling

Interjos > PC computer en internet

Gameverslaving, in de ban van de online-games. Wat is gameverslaving, welke oorzaken zijn er, wat zijn de symptomen en welke behandeling is er mogelijk. Veel feiten en wetenswaardigheden over games, game taal en gameverslaving. 

Gameverslaving: wat is gameverslaving de oorzaken symptomen en behandeling

Gameverslaving is een nog relatief nieuw verschijnsel waar eigenlijk nog geen echte definitie van bestaat. Bij onderzoeken gebruikt men vaak dezelfde criteria als bij gokverslaving en internetverslaving. Bij alle soorten verslavingen is er een achterliggende oorzaak. Men vlucht weg voor de problemen in drugs, drank of bijvoorbeeld in gokken of gamen. Het ontstaan van een verslaving heeft dus alles te maken met ontwijken van het echte probleem. Men vlucht weg in een schijnwereld, en in extreme gevallen leid dit tot verslaving.

Gamen als tijdverdrijf 

Door plusminus 80 procent van alle Nederlandse jongeren worden computergames gespeeld via de pc of speciale spelcomputers, soms ook 's nachts. Door het tijdsverschil zijn veel Amerikanen actief op internet als het voor ons nacht is. Gamen zorgt onder jongens voor de grootste problemen. Men denkt dat de problemen de komende jaren nog in aanvang zal toenemen omdat de speltechnologiën zich steeds verder perfectioneren. Er zijn vele soorten games die men kan spelen het zijn met name de Massively Multiplayer Online Role-Playing Games die een verslavende werking hebben. Dit zijn spellen die men op internet kan spelen met grote groepen spelers tegelijk.

World of Warcraft zeer populaire videogame 

In de sector van Massively Multiplayer Online Role-Playing Games is World of Warcraft de populairste videogame die over heel de wereld door miljoenen mensen, voornamelijk jongeren, wordt gespeeld. Er wordt een eigen karakter gecreeërd dat zich binnen een virtuele wereld steeds verder ontwikkeld. Als de speler niet speelt gaat de wereld door met ontwikkelen, dit heeft een verslavende werking omdat het de speler stimuleert om er altijd actief bij te zijn.

Maatregelen tegen videogames 

In Azië en op andere plaatsen stelt men van overheidswege soms beperkingen in om de negatieve kanten van gamen te verminderen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: in Thailand werd het spel Grand Theft Auto IV na een gewelddadige overval op een taxichauffeur verboden, omdat de overval op gelijke wijze was gebeurd als in het spel. In China is het aantal uren dat jonge gamers mogen spelen gelimiteerd. Ook in Australië

is de verkoop van bepaalde games verboden. In Europa heeft men slechts de Pan European Game uitgebracht waar een schaalvergroting bijhoort die aangeeft of een spel mogelijk schadelijk is voor bepaalde leeftijdsgroepen.

Oorzaken gameverslaving 

Iedere verslaving heeft een achterliggende oorzaak. Vaak moeten we die zoeken op het gebied van problemen thuis of op het werk, depressieve gevoelens, een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, moeilijk contacten kunnen leggen en moeite hebben met het omgaan van emoties. Men gaat dan vluchtgedrag vertonen, en games spelen neemt de aandacht zo in beslag dat de werkelijke problemen op de achtergrond raken.

Symptomen gameverslaving 

De symptomen die gameverslaving met zich mee kan brengen zijn onder andere: meer spelen als men van plan was, moeite hebben met spelen te stoppen, zij vertonen onthoudingsverschijnselen als ze niet gamen, komen in conflict door het gamen, hebben nergens anders belangstelling voor en slapen te weinig. De persoon verliest de controle over het eigen gedrag wat voor hemzelf of zijn omgeving serieuze gevolgen heeft. Een voorzichtige schatting komt uit op 1,5 procent van de jeugdigen tussen 13 en 17 jaar die gameverslaafd zijn. Jongeren met een autistische stoornis kunnen extra gevoelig zijn voor gameverlaving omdat de games hun een gevoel geven van overzicht en veiligheid terwijl de gewone wereld vaak wordt ervaren als onbetrouwbaar en onvoorspelbaar. De contacten verlopen via internet en zijn minder beangstigend als persoonlijke contacten aangaan.

Behandeling gameverslaving 

Preventie kan een belangrijke rol spelen om gameverslaving tegen te gaan. Buiten de gameverslaafden is er een grote groep die op de rand balanceert en waarbij psychische en sociale factoren een belangrijke invloed hebben op naar welke kant iemands gedrag gaat doorslaan. Preventie is voor deze groep zeer belangrijk, het is van het grootste belang dat zowel ouders/opvoeders, producenten en de overheid hun verantwoordelijkheden serieus nemen. Het is bekend dat ouders vaak moeite hebben met grenzen aangeven omdat ze volkomen onbekend zijn met games en mediagebruik in zijn algemeenheid. Toch zullen ouders duidelijke grenzen aan moeten geven: welke spellen mogen worden gespeeld en welke zeer zeker niet en hoeveel tijd mag de jongere besteden aan gamen.

Ook de afspraken controleren behoort tot de opvoedkundige taak. Voor producenten zal hun preventieve taak vooral bestaan uit voorlichting te geven over de gevaren die verbonden zijn aan het spelen van games in het algemeen en bepaalde games in het bijzonder. Sterk verslavende games zouden in hun ontwerp moeten worden aangepast. Er bestaan websites waarop de gamer zichzelf kan testen in hoeverre hij al op weg is om verslaafd te raken. Ook is het nodig voorlichtingsprogramma's voor scholen op te stellen zodat men door voorlichting op scholen te geven veel jongeren kan bereiken. De overheid heeft de taak om de ontwikkelingen nauwlettend in het oog te houden en zo nodig in te grijpen. Is er sprake van gameverslaving dan zijn er verschillende instellingen in ons land die hulp kunnen bieden.

Een hulpverleningstraject kan bestaan uit groepsgesprekken, creatieve therapie, sport, weerbaarheidstrainingen, kennis over verslavingen en de gevolgen hiervan en hoe men hier het beste mee om kan gaan. Bij christelijke instellingen wordt dit vaak aangevuld met bijbelstudie. Heeft men een hulpverleningstraject doorlopen dan kan het nuttig zijn om aansluiting te zoeken bij een Stay Clean groep waar lotgenoten elkaar steun geven.

Verslavingsklinieken en gameverslaving 

Mensen met een gameverslaving vinden in het spelen van games iets wat het werkelijke leven hen niet biedt en waar ze wel behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld structuur, waardering of uitdaging, de gamer identificeerd zich met het online karakter van de game. Als men is gestopt met gamen voelt men zich vaak depressief een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de beloningssystemen in games de productie van de stof endorfine stimuleren. De stof endorfine zorgt voor een geluksgevoel. Gamers kunnen door het spel vaak een vriendenkring op internet opbouwen een vaardigheid waar ze in het werkelijke leven veel moeite mee hebben. Gameverslaving heeft vele overeenkomsten met andere vormen van verslaving.

Het verschilpunt met alcohol-en drugsverslaafden is gelegen in het feit dat deze hun oude vrienden moeten vergeten en nieuwe vrienden moeten maken terwijl zowel voor gameverslaafden als voor gokverslaafden geld dat ze oude vriendschappen weer aan moeten halen. Behandelingen voor welke vorm van verslaving ook vertonen vele overeenkomsten en zijn vaak slechts voor een klein deel specifiek gericht op de specifieke doelgroep.

Game taal chatten avatar first-person shooter third-person shooter en massively

Multiplayer online role-playing game

Gametaal is de eigen taal die men gebruikt in de gamewereld, buitenstaanders kunnen zich bij deze woorden vaak geen voorstelling maken. Enkele belangrijke uitdrukkingen kort toegelicht:

Chatten is een manier om via het toetsenbord met medespelers te communiceren.

Avatar of karakter is het personage in de virtuele wereld van het spel.

First-person shooter dit is een schietspel waarbij de speler kijkt door de ogen van degene die schiet.

Third-person shooter een schietspel waarbij de speler zichzelf op het scherm ziet lopen.

Massively multiplayer online role-playing game dit is een internetspel waarbij vele spelers tegelijk ( een groep spelers ) opdrachten uitvoeren. Vaak hebben deze games een gewelddadig karakter.

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2013/gameverslaving/

12/04/2013 11:43

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
22/04/2013 08:40
Mooi overzicht! Kwam hier toevallig uit via Google. Vond via Google ook deze site: game-check.mirro.nl. Een site met een soort lesmodule waar je allemaal tips, informatie en oefeningen krijgt om op een verantwoorde manier te (blijven) gamen. Stukje preventie dus. Vond ik als aanvulling wel aardig om hier te melden.