Public

Inspelen op de behoeften en wensen van het kind.

Anja57 > Xead - Xead tips

Inspelen op de behoeften en wensen van het kind zelf. Laatste strategie binnen het gezin kan worden gebruikt, is het rekening houden met de behooeften en wensen van het kind.Gezinsleden kunnen de opvoeding op het induviduele kind en eventueel aan de situatie aanpassen

Voorbeeld.

Iemand die terplaatse aanwezig is , kan inspelen op de behoeften van het kind.  Die kan het kind leren tellen of lezen op het moment dat het kind aan toe is. Degene die kontakt heeft met het kind, kan de cijferreeks herhalen tot het deze zelf kan op zeggen en kan het kind corrigeren en belonen. 

Televisie kan leer programma aanbieden, kan met ongelooflijke creatieve sketches de kijkers leren tellen. De programma maker kan onmogelijk weten of het kind wel in tellen is geintresseerd, hoe vaak de rij een tot en met tien moeten worden herhaald,voor  het kind het zelf door heeft en kan  het kind  ook niet op het juist moment belonen voor alle inspanningen.

Het inspelen op behoeften en wensen van het kind zelf is een belangrijk aspect van de opvoeding.De televisie staat dit aspect betreft met vrij wel lege handen.

Televisie programma kan een voorbeeld gegeven, een zekere patroon in het aanbieden van de voorbeelden en zeggings kracht van de voorbeelden maximaal opvoeren. En tenslotte kunnen tev programma,s bepaald gedrag ook nog belonen of straffen, ook al is het dan op indirecte manier.

De televisie kan geen indirecte beloning of straf uitdelen, biedt geen mogelijkheden om te oefenen en kan niet inspelen op de behoeften van de kinderen. Maar een kind kan natuurlijk zelf besluiten om iets wat het op tv gezien heeft te gaan oefenen, of uit eigen beweging programma,s uitzoeken die aan sluiten bij zijn behoeften.

Al met al is duidelijk geworden dat de televisie zeker invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van een kind. De ouders die bezorgd zijn over de hoeveel geweld die hun kinderen op de televisie zien, hebben er alle reden toe.

Onaardig zijn is de voorloper van geweld. In het voorgaande  werd duidelijk de onaardig gedrag wordt aanleerd en dat we van voorbeelden in de omgeving onaardig leren te zijn. Het gezin heeft met alle opvoedkundige methoden die het terbeschikking staan, de meeste invloed op de ontwikkeling van het gedrag van kinderen. Ala we nagaan staat dezelfe methoden de televisiemakers ook ten dienste staan, de conclusie is niet moeilijk te trekken, televisie kan door de wijze en de frequentie waarop agressief gedrag op het scherm brengt ,kinderen tot geweld aanzetten.

 

 

Gezien het feit dat onaardig gedrag wordt aangeleerd, is het niet verwondelijk dat iemand die iedere dag op de televisise ziet hoe mensen en dieren  in werkelijkheid of in de film (tekenfilms) elkaar molesteren eveneens geweldadig gedrag gaat vertonen. Het is daarom de moeite waard te overwegen minder geweld op de buis te brengen.Natuurlijk is het niet zo dat de televisie alleen verantwoordelijk is voor het geweld in de wereld.Bovendien werkt de relatie ook andersom: argessief ingestelde mensen kijken graag naar programma,s waarin in veel geweld wordt gebruikt. Maar agressieve programma,s zijn wel een voortdurende ondersteuning van het geweld in de samenleving..Of het effect op de televisie (of de kinderen minder naar gewelddadige programma,s laten kijken) Liever niet natuurlijk.draag misschien een steentje bij tot eenvreedzamere samenleving.Gezien de invloed van televisie op het gedrag van de kijker, is het in iedere geval het proberen waard.

 

28/09/2012 12:07

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.