Public

Depressie en Mindfulness

Fionaonline1 > Xead - Gezondheid

Mindfulness is een nieuwe training om te leven in het "hier" en "nu", bewust zijn van de huidige ervaring. In mei 2012 ben ik een onderzoek gestart om de volgende vraag beantwoord te krijgen; Op welke wijze kan Mindfulness hulp bieden bij de behandeling van een depressie?

Aanleiding van het onderzoek
Van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft 18,7% ooit in het leven met een depressieve stoornis te kampen gehad. Bijna een kwart (24,3%) van de vrouwen heeft ooit in het leven een depressieve stoornis gehad, tegenover 13,1% van de mannen.
In de afgelopen 12 maanden had 5,2% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar een depressieve stoornis (mannen 4,1%, vrouwen 6,3%). In totaal hadden ongeveer 546.500 inwoners van Nederland in de afgelopen 12 maanden een depressieve stoornis.
Van de westerse wereldbevolking lijdt jaarlijks 4% tot 10% aan depressie, en 15% tot 17% heeft ooit in het leven een depressie gehad.  Steeds vaker verschijnen er in het nieuws berichten over de toename van het aantal depressies onder de Nederlandse bevolking en het gebruik van antidepressieva

Probleemstelling
Het probleem wat onderzocht wordt is het volgende: de huidige behandelmethoden zijn gericht op het wegnemen van de gevolgen van een depressie door bijv. toedienen van antidepressiva.

Doelstelling van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het volgende: onderzoeken of een depressie te behandelen of te voorkomen is met behulp de nieuwe behandelmethode genaamd mindfulness.

Hoofdvraag
Op welke wijze kan Mindfulness hulp bieden bij de behandeling van een depressie?

Deelvragen
- Wat verandert er in het gedrag en in het lichaam (hormoonspiegels) bij het ondervinden van een depressie?
- Welke huidige behandelmethoden zijn er voor een depressie?
- Hoe ziet een mindfulness behandelmethode eruit?
- Kunnen symptomen van een depressie (gedragsverandering en lichamelijke veranderingen) verholpen of voorkomen worden door mindfulness?
- Vindt de GGZ (geestelijke gezondheidszorg Nederland) de nieuwe behandelmethode mindfulness een hulpmiddel bij een depressie? (interview)

Het complete onderzoek is begin juli te raadplegen op deze website. Tevens zal er een prezi presentatie beschikbaar komen over dit onderzoek. 

28/09/2012 12:13

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:30
Dank voor de reactie. Mijn onderzoek is nog niet afgerond. Begin juli zal ik het complete onderzoek op deze website plaatsen. Ik hoop dat u dan nogmaals mijn blog bezoekt.
03/07/2012 11:30
Welkom bij de club.
Een informatief geschreven stuk, maar wanneer ga je mindfulness methode dan bespreken.

Pork geeft de DUIM.

FAN is hij net geworden.

DRIMPELS zijn als dromen in het water.