Pre-Socratic linguistical philosophy

There were quite a lot of pre-Socratic meta-physicists in Ancient Greece. In this paper two of them, who were particularly interested in the connection between logos (account or reason) and reality, will be discussed. The first to be discussed is Heraclitus. Heraclitus thought that language was deceiving. He thought that the dis...
0
0
Public

Presocratic monists

There are three presocratic philosophers who are considered to be monists. This means that they believe that everything that is, is made out of the same substance. Those three philosophers are Thales, Aneximander and Anaximenes. Tradition has it that they are all from a the Greek town Miletus and that Aneximander was taught by T...
0
0
Public

Curling: wel een sport

Curling, iedereen denkt het te kennen maar er bestaan veel misvattingen over. Die misvattingen wil ik in dit artikel ophelderen. Maar eerst, om jullie even wegwijs te maken in de sport van curling, dit is waar het om gaat: Je hebt een grote cirkel met verschillende lagen op het ijs. Je schuift met behulp van een soort bezem, een...
0
0
Public

Recensie: De betovering van het geloof, religie als een natuurlijk fenomeen, Daniel Dennett

"Our best current philosopher. He's redefining and reforming the role of the philosopher." Religie is één van de oudste en meest fascinerende fenomenen die er bestaat. Toch had nog nooit iemand het aangedurfd om religie op een volledig wetenschappelijke manier te analyseren. Dit kwam altijd door angst voor veroordeling door de...
0
0
Public

Dubbele bachelor volgen?

Ben jij hyperintelligent, overambitieus, en volkomen levenloos? Dan is een dubbele bachelor net iets voor jou! Nee, je hoeft echt niet aan deze beschrijving te voldoen om twee studies tegelijk te kunnen volgen. Ik studeer zelf zowel filosofie als health and life sciences, en een aantal vrienden van mij zijn ook dubbele bachelor ...
0
0
Public

Normatieve ethiek: deontologie

"Handel zo dat de je redelijkerwijs kunt verlangen dat de maxime van je handeling een algemeen geldende wet zou zijn." De voornaamste plichtethiek (of deontologie) is die van de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant. Volgens Kant moet de ethiek niet naar consequenties kijken, maar naar intenties. Een handeling is alleen maar...
6
1
Public

Normatieve ethiek: de deugdethiek

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.” De deugdethiek is een normatieve ethiek die haar oorsprong vindt bij Aristoteles. In tegenstelling tot het utilisme en de plichtethiek geeft de deugdethiek geen antwoord op de vraag ‘hoe goed te handelen?’, maar op de vraag ‘hoe een deugdelij...
3
2
Public

Filosofische ethiek

Wat is ethiek? Ethiek is de eeuwenoude wetenschap die het moreel goede onderzoekt. Afhankelijk van het type ethiek (descriptief, normatief of meta) geeft zij antwoord op de vragen: ‘wat is het goede, in deze bepaalde context?’, ‘wat is het goede handelen?’ en ‘wat zijn juiste morele oordelen?’. Normatieve ethiek is d...
0
0
Public

Normatieve filosofische ethiek

Normatieve ethiek beantwoord de vraag naar het juiste handelen en schrijft zodoende ook handelingsnormen voor. De hoofdstromen binnen de normatieve ethiek zijn het utilitarisme, de plichtethiek en de deugdethiek. Het fundamentele verschil tussen deze ethische theorieën ligt in de voorwaardes die zij stellen voor een goede hande...
0
0
Public