Algemene informatie Wolfraam - Tungsten - W Atoomnummer: 74 Relatieve atoommassa: 183,85 Kleur: Grijswit Kristalstructuur: KRG Dichtheid: 19300 kg·m-³ Soortelijke warmte: 135 J·kg-1·K-1 Smeltpunt: 3695 K / 3422 °C Warmtegeleidingscoëfficiënt: 173 W·m-1·K-1 Kookpunt: 5828 K / 5555 °C Mohs hardheid: 7.5 Wolfraam is e...
2
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 18:29
Inleiding Ontsteking van het lucht-brandstofmengsel in voertuigmotoren gebeurt al tientallen jaren via een bougie. Door deze jarenlange toepassing is de ontstekingskaars een uiterst betrouwbare en goedkope oplossing geworden. Maar omwille van de steeds strikter wordende regelgeving betreffende verbruik en CO2-uitstoot wordt de z...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 18:24
Algemene informatie Staal is een legering bestaand uit ijzer en koolstof en een beperkt koolstofgehalte (meestal minder dan 1,9%). Staal bevat vaak ook nog andere legeringselementen zoals chroom of mangaan. Staal valt in drie groepen in te delen aan de hand van de hoeveelheid toegevoegde elementen (legeringselementen): ongelegee...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 18:21
Inleiding In dit wetenschappelijk project proberen we te begrijpen wat de verschillen zijn tussen atmosferische injectie en benzine-injectie. We vragen ons af wat de voordelen en nadelen zijn op vlak van vermogen, verbruik, CO2-uitstoot … . We leggen uit hoe een benzine motor werkt en wat we verstaan onder directe benzine-inje...
2
1
Public
door Jorn184
19/10/2014 18:13
Geomorfologie I. Wat is geomorfologie? Geomorfologie kunnen we het best omschrijven als de wetenschap die de vormen van het aardoppervlak en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld bestudeerd. Het aardoppervlak verandert continu van vorm als gevolg van een combinatie van natuurlijke (endogene en exogene) proce...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 18:01
Fysische waarnemingen Hydrografie A. Bronrivieren De Eau Blanche is een bronrivier van de Viroin die ontspringt op een hoogte van 250 meter te Seloignes, in het uiterste zuiden van de provincie Henegouwen. Via Chimay de belangrijkste stad aan de rivier vloeit zij verder oostwaarts door de Caléstienne die ze door een nauwe valle...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 17:51
De fusiegemeente Viroinval wordt middendoor gesneden door een strook kalkhoudende heuvels langs de rand van het Ardeense woud. Het geheel van deze heuvelruggen, ’tiennes’ zoals men in het land van Viroin zegt, vormen de Calestienne. Hier en daar, zoals ds Tienne Breumont in Nismes of de Tienne Moessia in Treignes. zijn deze ...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 17:47
Twee maand na de rellen staat Molenbeek weer volop in de belangstelling. Niet omdat er auto’s in brand staan, wel waarom de rijen voor de bioscoop zo lang zijn. Iedereen wil Les Barons zien, een Molenbeekse komedie van Nabil Ben Yadir. Hoofdrolspeler is Jan Decleir die ook al meespeelde in andere bekende films zoals Loft, Firm...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 17:44
Dit kunstwerk is een hulde aan een romanschrijver uit de wereldliteratuur, namelijk Honoré de Balzac. In 1891 kreeg hij de opdracht van de Société des Gens de Lettres om in 18 maanden een “monument Balzac” te ontwerpen. Om tot dit meesterwerk te komen, werkte Rodin er echter vijf jaar (1892-1897) aan. Net 20 jaar voor zij...
1
0
Public
door Jorn184
19/10/2014 17:41