De kunst van budgetteren

De kunst van budgetteren Het woord ‘budgetteren’ is de afgelopen decennia ’s uit de gratie geraakt door de toenemende welvaart in ons land. Veel burgers zijn minder bewust bezig met hun financiële administratie. Per slot van rekening staat er genoeg geld op de bankrekening om van te leven; zorgen maken is dan ook niet nod...

De kracht van indirectheid

De kracht van indirectheid De meeste mensen zijn geneigd om alleen maar te kijken naar de directe gevolgen van wat er in het dagelijks leven plaatsvindt en het liefst naar de nadelige kant ervan, zonder enige notie te nemen van de keerzijde van de medaille. We doen het allemaal, de één wat meer als de ander. Het is moeilijk om...

Financiële bewusteloosheid

Financiële bewusteloosheid Momenteel leven we in een maatschappij waarin onze levensfilosofie gedreven is op macht en zoveel mogelijk geld verdienen. Wereldwijd plegen we roofbouw op alles wat leeft en bloeit. We zetten alles naar onze hand zonder rekening te houden met de gevolgen die daar uit voortvloeien. Vooral de hebzucht ...

Abraham

Vandaag voelde ik me fantastisch, als een jonge god, een atleet die heel gemakkelijk de marathon zou kunnen lopen in een nieuw wereldrecord. Wat was er toch met mij aan de hand, zou ik in een andere dimensie terecht zijn gekomen of is vannacht de dagteller dertig jaar teruggelopen? Het was in ieder geval een vreemde gewaarwordin...

Help, we barsten uit onze voegen!

In mijn vorige column heb ik het al gehad over de toenemende bevolkingsgroei op onze planeet. Momenteel zijn er ruim 7,2 miljard mensen op aarde en dagelijks komen er ongeveer 150.000 bij. Dit is vergelijkbaar met het aantal inwoners van de stad Arnhem. Aan het eind van deze eeuw gaan we het aantal van 10 miljard mensen passeren...

Is er nog een weg terug naar Utopia?

Vandaag de dag zijn we nog steeds niet in staat de toekomst te voorspellen. Hoewel er mensen zijn die beweren dat ze over deze gave beschikken, heb ik zo mijn twijfels over deze wetenschap. We zijn als mens wel een in staat om zeer betrouwbare prognoses af te geven.Helaas worden vele belangrijke signalen genegeerd of er wordt dr...

Money, money the world go round II

Hebzucht Alle ellende die in de wereld plaats vindt komt voort uit hebzucht. In de bijbel wordt de mensheid er al voor gewaarschuwd in Efeziërs 5:3 :”Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht- deze dingen horen niet bij heiligen of Timotheüs 6:9 : Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleid...

Money,money the world go round

De wereld is gezien vanuit financieel oogpunt razendsnel aan het veranderen. Voor veel mensen betekende dat een persoonlijk faillissement en zagen hun beleggingen en spaargelden verdampen. Dit werd veroorzaakt door de kredietcrisis die in 2008 vele bedrijven op zijn grondvesten deed schudden. Vrijwel alle bancaire instellingen i...

Help, we barsten uit onze voegen!

In mijn vorige column heb ik het al gehad over de toenemende bevolkingsgroei op onze planeet. Momenteel zijn er ruim 7,2 miljard mensen op aarde en dagelijks komen er ongeveer 150.000 bij. Dit is vergelijkbaar met het aantal inwoners van de stad Arnhem. Aan het eind van deze eeuw gaan we het aantal van 10 miljard mensen passeren...