Getagd als "vaardigheid"

Empathie is de belangrijkste vaardigheid van de mens

Empathie is de belangrijkste vaardigheid van de mens Ik zelf ben een extrovert persoon maar niet iedereen is dat in zijn leven. Ik...
4
0

Management als vaardigheid: Mensen ontwikkelen

Ontwikkelen van mensen. Mensen motiveren. Hoe doe je dat? “De capaciteit en kennis van mensen moet je zien als immaterieel vermogen.” - Sam Rain Ontwikkelen De grootste opgave in management naar de werkvloer is het ontwikkelen van mensen; mensen die zich niet ontwikkelen produceren minder, leveren minder kwaliteit of verlate...
7
1

Management als vaardigheid: Organiseren naar verantwoordelijkheid

In de organisatie draait het om 2 dingen: wie staat in relatie tot wie (hiërarchie) en wie is verantwoordelijk voor wat. “Mense...
4
2

Management als vaardigheid: De 7 functies van een manager

De manager is voor de meesten een noodzakelijk kwaad, al ambiëren stiekem toch best wat mensen een leidende rol. “Een manager is te kwalificeren als uitmuntend als hij of zij in staat is te leiden, te delegeren, te organiseren, te communiceren en vooral te incasseren.” - Sam Rain De manager De manager is voor de meesten een...
10
3

Consultancy als vaardigheid: Namen onthouden tijdens een conferentie

Vele gezichten betekent veel namen. De kunst is om deze te onthouden. Alles over geheugen en tips! “Ein einziger Augenblick kan alles umgestalten” - C. Wieland Vele gezichten betekent veel namen. Consultants zijn netwerkers van het hoogste niveau; werken met mensen betekent dan ook contact onderhouden. Tijdens een presentati...
7
4

Consultancy als vaardigheid: Typisch vakjargon

Zoals elk ander vakgebied heeft ook de consultancy een vakjargon. “Woordenboeken maken is saai werk” - S. Johnson Vakjargon Zoals elk ander vakgebied heeft consultancy een vakjargon; het is er alleen een van de ultieme verbasterde jargons, vanwege de brug die consultancy inslaat. Engelse woorden zijn één op één overgenom...
4
1