Getagd als "domheid"

Geslagen door domheid

Het is weer zover, ik hoor het aankloppen op de open deur. Hoe houden we het hoofd koel, de gedachten op een rij. Langzaam dwaal i...
9
9

Mijn ergernissen: domheid

Mijn ergernissen Voor degenen die mijn vorige artikel hebben gelezen is deze titel allicht niet zoveel nieuws. Ik erger me nogal aan veel dingen, en dan in het bijzonder aan mensen. Vandaag schrijf ik over de domheid en onwetendheid van onze soortgenoten, inclusief jij en ik. Mensen zijn over het algemeen vrij dom. Zeer dom. Vre...
16
31

Humor wordt geassocieerd met 'n bepaalde domheid.

Domheid is een zekere mate van logisch denken. Humor wordt gebaseerd op een bepaalde manier van logisch denken in combinatie met e...
5
4

De domheid van de Glandianen

Een kort verhaal Lang geleden leefden de inwoners van de buurlanden Glandium en Avari vreedzaam naast elkaar. Op een dag hoorde de...
9
3

Domheid als nieuwe cult

Het loont tegenwoordig de moeite om dom te zijn, of je voor te doen als zijnde dom. Domheid kan een levenskunst zijn filosofen hebben zich door de eeuwen heen bezig gehouden met de kunst der domheid. Socrates, toch niet de minste, formuleerde het kernachtig 'Ik weet dat ik niets weet.' Dat is ook het enige wat ik weet”Dus twij...
35
14

Mensenkennis

Mensenkennis We beschikken allemaal over zeker vermogen om de medemens te doorgronden, zoals het inzicht hebben in hun motieven en gedrag. Of we het altijd bij het rechte eind hebben is een andere zaak. Verwant aan mensenkennis is het zich kunnen inleven (empathie) en het beschikken over de nodige zelfkennis. Mensenkennis is een...
9
7