Getagd als "calvijn"

Calvijn en Erasmus

Johannes Calvijn Calvijn was Frans en Zwitsers en was een belangrijke christelijke theoloog tijdens de reformatie. Ook is er dankz...
2
1

Wie was Johannes Calvijn ?

Johannes Calvijn was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants-christelijke stroming, het calvinisme. Als reformator wordt Calvijn vaak in een adem genoemd met Maarten Luther, die zijn 95 stellingen poneerde in 1517 toen Calvijn acht jaar oud was.Jeugdjaren...
0
1

Het Hiernamaals volgens het Christendom

Het christendom is een monotheïstische religie, dat wil zeggen dat slechts één God wordt aanbeden. Deze God bestaat als een dri...
7
6

De tijd van ontdekkers en hervormers

Inhoudsopgave Inleiding Het begin van de Europese overzeese expansie Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk tot gevolg ...
2
1

De ontwikkeling van de mens, van eigen wil tot zwakste schakel

De ontwikkeling van de mens, van eigen wil tot zwakste schakel Het begint altijd met een geschiedenis, vanuit een punt hoe het ooit ontstaan is tot het punt waar we nu zijn. Ooit werd het wiel uitgevonden, nu zijn we in staat informatie te versturen zonder ruimte af te leggen. Waar het ooit begon als een individu dat iets uitgev...
2
1

Titel WIE EN WAT ZIJN JEHOVAH'S GETUIGEN Deel 3UIT TELESKOOP MAGAZINE

Jehovah's Getuigen identificeren zich graag met 'de eerste christenen', de eerste christelijke gemeente' in Jeruzalem, opgericht door de Apostelen van hun leraar Jezus van Nazareth. Jehovah's Getuigen associëren zich graag met hen en hun manier van geloofsbeleven en levensstijl. In mijn boek 'Geloof in een duurzame Wereld' wijd...
0
0