Public

De Hemel is een enorm gebouw met verdiepingen

Nescio > Spirituele geheimen

Het volgende betreft een reeds eerder gepubliceerd artikel geschreven anno domino februari 2013, een artikel dat om één of andere reden uit mijn Plazilla artikelen lijst verdwenen bleek te zijn. Gezien alle toestanden, incidenten en insinuaties omtrent asielzoekers, die door de beschaafde Europeaan grootdeels worden aangezien voor gelukszoekers en criminelen die niets van Europa, haar cultuur en haar bevolking van niet-gelovigen (niet-Islamieten) moeten hebben, een goede reden om dit verloren gewaande artikel te herplaatsen.

Neem dit artikel wel met een of meerdere korreltjes zout alsjeblieft. Wie over het onderwerp een andere mening is toegedaan - respect voor uw mening. Maar de volgende gedachten vertegenwoordigen mijn mening, en ik verwacht dan ook respect van u terug. En alles is natuurlijk met een vette , ironische en soms sarcastische knipoog geschreven ;)

       1b6a785879ea731ca8f38e3b14e1506f_medium.

De Hemel is een enorm gebouw met verdiepingen

God woont in de Hemel en daar mag je naar toe na je dood. Sommige groeperingen weten daar alles van en verklaren met opgeheven vinger dat niet iedereen in de Hemel zal worden toegelaten, omdat GJA (God/Jaweh/Allah) dat nu eenmaal niet wil! Wie tijdens zijn Aardse leven geen lid wordt van en gehoorzaam is en blijft aan hun selecte groepje, zal geweigerd worden door de poortwachter van de Hemel en zal worden doorverwezen naar de krochten van de Hel, waar U de allerergste verschrikkingen wachten! Dat staat namelijk in een Boek geschreven!

Wie verder kijkt en leest dan dat ene Boek, stuit op een enorme hoeveelheid aanwijzingen dat letterlijk iedereen naar de hemel zal gaan, omgeacht ras, achtergrond, politieke voorkeur, religie of wat dan ook.

In de eerste eeuwen van het Christendom overheerste de leer der gnosis, welke door Jezus werd uitgedragen. Niemand kan je redden, behalve jezelf, Die redding komt van binnenuit en kan worden gezien als een wedergeboorte, een mutatie van het fysieke lichaam naar het lichtlichaam, de pure aard van de mens, Ooit was er een paus, die gnosis tijdens het Concilie van Nicea (het jaar 325) tot ketterij bestempelde en verbood. Gnosis werd vervangen door fides, blind geloof dat door de kerkleiding werd voorgekauwd en door de gelovige onvoorwaardelijk moest worden geslikt, op straffe van excommunicatie, hel en verdoemenis als men in dit opzicht ongehoorzaam toonde. De Bijbel werd aangepast en anders geinterpreteerd, Bepaalde (gnostische) Evangelieën moesten geheim blijven, slechts aan enkele kerkleiders bekend (en uiteraard door hetn benut) en deze werden dan ok niet in de Bijbel opgenomen. Empathie en liefde maakten plaats voor angst en haat, alleen zo konden de schapen als een braaf blatende kudde blijvend worden geregeerd.

God is geen entiteit die los staat van alles en iedereen, maar een niet te vatten goddelijk concept dat is in alles en iedereen aanwezig. Alles en iedereen maakt dus onderdeel uit van dat God concept, de goddelijkheid is in alles en iedereen aanwezig. De 'hemel' is een toestand, een 'state-of-mind', een 'gevoel' dat in iedereen aanwezig is. De hemel is geen plek waar je naar toe gaat, je bent er al ook al zien velen het niet.

Veel logischer dan de uitspraak dat je geweigerd zou kunnen worden de hemel te betreden. Want dat zou neerkomen op het feit dat God delen van zichzelf toegang tot de Hemel zou ontzeggen en daarmee een incomplete God zou zijn. Wat dat betreft lijkt zo'n gepersonifieerde god heel sterk op de mens. Incompleet en incompetent.

Maar om eerlijk te zijn, toch kunnen die eerder genoemde staalhard gesloten religieuze kringen best wel eens gelijk hebben. Echter, alhoewel ze het altijd over de Hemel hebben, heb ik nog nooit een echt goede beschrijving van die Hemel van ze gehoord. Behalve dat het er prachtig en zorgeloos moet zijn, een plek waar je God tot in de eeuwigheid mag dienen, zonder ‘zondaars’ in de buurt omdat God geen zonden in de Hemel toelaat (dat kan alleen maar in de Hel). Voor eeuwig dienen, stel je voor. Als je altijd een creatieve, eigen 'baas' bent geweest, valt zo'n eeuwig vast contract om een baas te dienen om de dooie dood niet mee, stel ik me zo voor.

Dus.... hoe zit dat nou met die Hemel? Zoals ik het nu zie, kan het niet anders of er moeten er verschillende afdelingen in de Hemel zijn. Het zou een soort gebouw kunnen zijn met een oneindig aantal verdiepingen. Een ’Hemelkrabber’, ver boven de wolken en ver achter de verste sterrenstelsels. Maar, daar refereerde ik eerder al even aan, het kan ook zijn dat de Hemel overal is. God woont in de Hemel en is immers in alles en iedereen aanwezig? Hij is ook aanwezig op Bali, het eiland der goden dat ook wel ‘Sorga Duniawi’ (de Hemel op aarde) wordt genoemd. Ik woon dus al in die Hemel op Aarde als dienaar van God, als onderdeel van God, als schepper naast de Schepper. Maar wel als eigen baas. De enige voorwaarden zijn dat je daarvoor vrij dient te zijn van angst en haat en je focus volop moet hebben en houden op empathie en liefde. Met dat laatste bedoel ik geen sex, maar een gelukzalig gevoel voor je omgeving, de flora, fauna en mensen die daarin je pad kruisen.

Maar goed, back to the point. Je gaat dus volgens Aardse begrippen op een gegeven moment dood en Petrus weet dan waarschijnlijk al precies wat je Aardse overtuigingen zijn geweest. Aangezien overtuigingen en gedachten je werkelijkheid vormen, zullen alle leden van een bepaalde religie door Petrus naar dezelfde verdieping van die Hemelkrabber worden doorverwezen om daar, als soortgelijken onder elkaar, de Here dienen precies zoals ze Die op Aarde voorgesteld hebben. Een Here die discrimineert en met allerlei geboden en verboden over zijn schapen heerst. Ik ben dan ook benieuwd waaruit dat dienen zal bestaan. Keukencorvee met engelengezang, controleren of de heldeuren wel goed gesloten blijven, wie zal het zeggen, ik weet er niets van. En dn maar hopen dat je geen fouten maakt bij het dienen, anders zwaait er misschien wat.

Ik opteer dan toch liever om op een andere verdieping van de Hemelkrabber terecht te komen, liefst een hogere want bij een verruimd bewustzijn past uiteraard een ruimer uitzicht. Nee ik gebruik geen drugs en ik drink geen alcohol. Hoe het dan toch verruimd kan zijn, is helaas niet uit te leggen aan iemand die binnen een ondoorbreekbare circel van overtuigingen leeft.

Wie iedereen als zijn gelijke beschouwd en de spirituele principes in zijn leven toepast – anderen met respect, eerlijkheid en liefde helpen zonder daar iets voor terug te verlangen bijvoorbeeld, in de overtuiging dat God in alles en iedereen aanwezig is – gaat ook naar de Hemel, maar naar zo'n hogere verdieping. Daar wordt 'God' ook gediend, net zoals men op Aarde voor ogen had. Ook als is het een ongrijpbaar concept, dat dienen is een creatief proces, zonder discriminatie van welke vorm dan ook. Het Geluk moet daar veel en veel groter zijn dan op de lagere verdiepingen van de Hemelkrabber. Ik heb daarom nu al medelijden met hen die zich aan de overtuigingen van hun godsdienst blijven vastklampen. 

Hoeveel verdiepingen er in die Hemelkrabber zijn, weet ik niet. Ontelbaar veel vermoed ik. Met helemaal Bovenin een Penthouse van een onvoorstelbaar fel wit Licht, waar de Bron van Onvoorwaardelijke Liefde zich bevindt, de Bron van Zelfbewuste, Creatieve, Levenschenkende Energie. Hoe feller wit het licht van je bewustzijn is, hoe hoger de verdieping die je kunt bereiken. Of we als mens ooit dat penthouse zullen kunnen betreden, betwijfel ik. Maar wie weet, als we eenmaal eons verder zijn en ons DNA voor 100 procent is geactiveerd.

Een hogere verdieping - een hoger bewustzijn - zou het streven van iedereen moeten zijn.

Roken was vroeger heel gewoon, nu worden rokers als paria’s van de samenleving gezien.

Discriminatie, intimidatie en bedrog via godsdiensten, politiek, economie en media was (en is nog steeds) heel gewoon. Nu komen alle vormen van discriminatie, intimidatie en bedrog gelukkig  wel steeds meer bovendrijven en worden op steeds bredere schaal veroordeeld, en de schuldigen worden nu steeds meer als de paria’s van de samenleving gezien.

As Above, So Below.

Aardse paria’s verdwijnen als Hemelse paria’s naar de Kelders van de Hemelkrabber. Dat staat niet in een Boek, maar dat staat in het Wezen van jezelf geschreven. Als je daarvoor blind en doof wilt zijn, so it be. Je kunt alleen jezelf redden, niemand anders kan dat voor je doen. 

Gelukkig is God concept een positief concept.'God' is dus goed, tolerant, en discrimineert niet. Daarom zijn er in die Hemelkrabber dan ook gelukkig legio mogelijkheden om tot inzicht te komen en op te klimmen naar de hoger gelegen verdiepingen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap. 


© Nescio 2013-2016

09/03/2016 16:03

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
1
10/03/2016 18:51
Wederom een voorbeeld dat we (nagenoeg) hetzelfde denken. Ben benieuwd naar het uitzicht op 'onze' verdieping ;-)

Goede opbouw van het artikel. Ook hoe de manier van denken mbt godsbeeld is verandert in de afgelopen 2000 jaar, en wat een belangrijk kantelpunt was..


"en je focus volop moet hebben en houden op empathie en liefde. Met dat laatste bedoel ik geen sex, maar een gelukzalig gevoel voor je omgeving, de flora, fauna en mensen die daarin je pad kruisen."

Bedankt voor het aanreiken van een andere manier van verwoorden. Ik zeg graag 'Jezelf objectief blijven beoordelen (om te kunnen 'groeien') , een ander subjectief (empathisch) om tot begrip te komen. Dat tezamen met 'behandel een ander (ook je flora / fauna omgeving) zoals je zelf behandelt wilt worden' zorgt automatisch voor een gelukzalig gevoel.
1
Nescio tegen MrcRts
11/03/2016 02:57
Bedankt voor je positieve reactie.

Ons bewustzijn verandert in de tijd, dus de manier waarop we naar bepaalde zaken kijken, datgene wat onze overtuigingen vormt, verander in de tijd. Het toont het dynamische karakter van paradigma's.

Of we elkaar op de zelfde verdieping zullen tegenkomen, staat (met respect) nog te bezien. Geen enkele overtuiging is exact identiek aan die van een ander. Je gebruikte zelf al het woordje 'nagenoeg', wat betekent dat er weliswaar overlappingen in denkwijze bestaan, maar naast die overlappingen bestaan er ook verschillen in opvattingen/overtuigingen. Denk alleen maar aan die afwisseling van toekomst plannen en afgaan op synchroniciteit, welke jij zegt te volgen. Dat alleen al zet ons op verschillende verdiepingen. Maar die discussie hebben we eerder al gevoerd, vanuit het openstaande raam van ons beider etages :)
MrcRts tegen Nescio
12/03/2016 23:47
idd :)
1
Nescio tegen MrcRts
13/03/2016 04:09
;)
1
10/03/2016 15:25
Dus Gods eniggeboren Zoon is volgens jouw (met een knipoog geschreven) visie zonder reden aan het kruis gestorven én opgestaan; opdat een ieder die gelooft niet verloren zal gaan maar het eeuwig leven heeft?

Wat is jouw geloof op grond van de Bijbel eigenlijk? Daar ben ik nl wel benieuwd naar...
11/03/2016 02:34
Mijn mening over de bijbel heb ik al gegeven. De bijbel is een compilatie van oude manuscripten die over de loop van enige honderden jaren door tientallen personen zijn vertaald en geïnterpreteerd in de politieke context van de tijd waarin ze leefden. Bovendien zijn niet alle manuscripten die van belang zijn, in de bijbel opgenomen. Daarnaast wordt de bijbel door haar aanhangers te allen tijde letterlijk geïnterpreteerd. Dit alles maakt de bijbel, voor mij althans, een boek dat meer een spiegel is van een door de tijd veranderende politieke propaganda.

Behalve Jezus zijn er talloze mensen aan het kruis gestorven, om de doodeenvoudige reden dat ze (al dan niet politieke) visies hadden die de Romeinen niet aanstonden. Jezus genereerde met zijn gnostische visies een aanhang die een gevaar begon te vormen voor de macht en de controle van de Romeinen over het volk. Dat Jezus' aanhangers een martelaar van hem maakten, is natuurlijk logisch.

Ik begrijp dat bovenstaande voor mensen met een onaantastbare christelijke visie moeilijk te accepteren is. Mijn geloof is, zoals reeds eerder opgemerkt, gebaseerd op gnosis en niet op de bijbel die op fides is gebaseerd. Tussen gnosis en fides ligt een 'hemelsbreed' verschil (vergeef me dit woordgrapje).

Verder ga ik liever geen bijbel discussies (welles/nietes, waar/niet waar) aan omdat ik jouw overtuigingen respecteer, net zoals alle andere overtuigingen die afwijken van de mijne. Vandaar ook dit artikel, dat een gelijkwaardige plek geeft aan iedereen, zowel hier op aarde als in 'de hemel', geheel conform je overtuigingen en gedachten (je bewustzijn) die je werkelijkheid vormen, zonder daarbij de overtuigingen van een ander te devalueren.

Wat Genesis betreft, daarover heb ik al eens een artikel geschreven, gebaseerd op meerdere geschiedkundige bronnen (waaronder ook de Bijbel). Tel één en één bij elkaar op, kijk er (langs) met verschillende ogen naar en je komt op verschillende interpretaties uit.

https://plazilla.com/page/4295071706/eden-paradijs-en-hemel

Tot slot zou ik je willen vragen of je teleurgesteld zou zijn als we elkaar ondanks onze verschillende visies ergens in die hemel zouden tegenkomen; maar ik denk dat ik je antwoord al kan voorzien, zoiets is niet mogelijk omdat het in de bijbel staat (vette knipoog).
11/03/2016 11:18
Ik vind het interessant om jouw visie over deze dingen te lezen. Het is niet mijn insteek om hierover met jou te discussiëren ;)

Hoezo teleurgesteld als ik jou in de hemel zou tegenkomen? Ik zou het fantastisch vinden maar ook zeer verbaasd zijn omdat de mens volgens Gods Woord alleen door bekering en wedergeboorte in de hemel kan komen!
11/03/2016 11:58
Verbaasd is inderdaad een betere uitdrukking dan teleurgesteld, daar moet ik je helemaal gelijk in geven.

Aansluitend moet het me even van mijn hart dat dit artikel niet mijn visie betreft, maar een compilatie is van informatie uit verschillende geschiedkundige bronnen. zelf onderzoek doen, determineren en elimineren. Vragen stellen en antwoorden zoeken. Dat is iets wat bij fides niet kan (en niet mag) voorkomen.

Uiteraard vind ik deze informatie zeer plausibel, dus ik kan hier volledig achter staan en ben derhalve van mening dat deze informatie een hoger waarheidsgehalte heeft dan, excusez, 'het woord van God' aka de Bijbel. Nochtans respecteer ik jouw mening dat jij meer waarde hecht aan wat in de Bijbel staat geschreven en hoe dit wordt geinterpreteerd

Tot slot (wederom met respect) - Met 'Gods Woord' bedoel je de interpretaties van de vertalingen van slechts een selectie van oude manuscripten die als verzamelnaam 'de Bijbel' heeft gekregen, een boek dat in de loop van enkele honderden jaren door tientallen personen zijn geschreven, gekleurd door de politieke omstandigheden waarin die vertalingen en subjectieve interpretaties plaatsvonden. Ik begrijp je volkomen, omdat jouw overtuigingen, met respect, op fides berusten.
11/03/2016 20:11
'Aansluitend moet het me even van mijn hart dat dit artikel niet mijn visie betreft, maar een compilatie is van informatie uit verschillende geschiedkundige bronnen. zelf onderzoek doen, determineren en elimineren. Vragen stellen en antwoorden zoeken. Dat is iets wat bij fides niet kan (en niet mag) voorkomen.'

Ik doe wel degelijk onderzoek en ook ik zit met veel vragen over het christelijk geloof en ook ben ik constant opzoek naar antwoorden.
Op het gebied van theologie vind er veel voldoening in om te graven. Helaas mis ik christen om mij heen die op hetzelfde niveau ziiten qua filosoferen over God en wie Hij is; karaktereigenschappen enzovoort.

De kern van het Christen zijn ligt in een persoonlijke relatie met God en dat gegeven vind ik zeer fascinerend. God is Geest maar ook een Persoon.

Hier laat ik het maar even bij ;)
1
10/03/2016 07:08
Heel interessante visie. Zou zomaar eens kunnen kloppen.
1
09/03/2016 23:22
mooi geschreven, gelezen met een potje zout erbij ;-)
10/03/2016 15:21
Zo zout echter heb ik de uitleg over een liefdevolle én rechtvaardige God nog nooit gegeten!
1
09/03/2016 22:59
Ja ik herinner mij deze nog wel. Mooi om het nog een keer te lezen. ;-)