Public

RADICALISATIE.ANGST!!!!

Jacqueline de Lange > Kleur bekennen

Marokkaanse en Turkse ouders hebben angst dat hun kinderen radicaliseren.

Maken zich zorgen maar zullen niet snel professionele hulp inroepen

Het sociaal cultureel planbureau deed onderzoek onder 1100 migrantengezinnen

Islamitische gezinnen vinden het moeilijk in te schatten wanneer geloofsbeleving omslaat in extremisme of radicaliseren

Religie en opvoeding zijn zeer belangrijk in die culturen,echter de abgst voor radicaliseren is bij menig migrantengezin onttaan na de acties van IS en aanslagen in parijs

Angst dat hun kinderen naar Syrie afreizen een schrikbeeld

Veelal ontsporen deze kinderen in crimineel gedrag

Ouders eisen dat hun kinderen niet voortijdig school verlaten maar een diploma halen

Allochtone jeugd deelt zorgen,emoties en gedachten niet met de ouders

Ouders weten vaak niet wat er speelt in hoofd e hart van de kinderen

Tieners en adolescenten hebben meer problemen,taal en cultuur verschilen doen hen minder makkelijk  aansluiting vinden met leeftijdgenoten

Migrantenkinderen leven vaker onder de armoedegrens door werkloosheid van de ouders,

  niet naar de juiste professionele deskundigen kunnen en of niet mogen,

want in een gesloten gemeenschap hang je de vuile was niet zomaar buiten uit schaamte

En financieel hebben mensen het vaak niet breed en medicijne of zorg kost geld,zijn vaak niet voldoende verzekerd

Vaak kiezen extreme jongeren als jihad strijder uit eer en geloofsovertuiging om de eer van de familie te behouden en Allah te dienen als martelaar te sterven is beter dan armoede leven en de lonk naar een beter en rijker leven is dan vaak een uitkomst denkt men,maar dat dat vaak een desillusie blijkt komt men achter als het vaak helaas te laat is en men zo gedrild,gehersenspoeld dat men klakkeloos achter de leider aanloopt en doet wat er in de koran staat

Je snapt vaak niet dat jonge mensen westers opgevoed,geemancipeerd met alle vrijheden kiezen voor een radicaliseren en moslim leven in een boerka of sluier gehuld,alles opgeven voor Allah....

Een les een karma dat ze doormaken,een levensloop,ervaringen waar ze in groeien en bewustwording

wie ben ik

,en wat is  de ware weg,

helaas dat vele vaak in een web verstrengeld raken waar ze bijna niet meer uitkomen,of zeer getraumatiseerd en gehavend

Iedere ervaring een leergang des leven,

met vallen opstaan gaat iedere individu een weg,met haltes waar je tot bezinning,rust en inzicht komt,je ik bewustzijn rijpt en

de rups een vlinder

Radicaliseren,extremisten,het zijn de uitersten die niet stroken met de gangbare normen en waarden die samenleving in sommige culturen stelt,

als basisregels,maar ook daar leren we van.....

We hebben het nu over migranten met de islam,maar wat te denken van het dominante stempel dat de roomskatholieken vroeger drukte op het gehele sociaal maatschappelijke leven van jong en oud

Kerk was oppermachtig,deed je niet wat ze zeiden kwam je in de hel

De meest vreselijke schrikbeelden werden je voorgehouden als je niet ging biechten en niet Maria vereerde,je niet hield aan de Bijbelse  geboden

Zo geinterpreteerd dat de roomskatholieke kerk er financieel gewin bij had

Mensen liepen als makke schapen achter de herder aan,dus wat er nu gaande is in de migrantengezinnen is een afspiegeling hoe wij vroeger achter  de paus en pastoor aanliepen en ons lieten ringeloren,exact deden wat ons werd opgedragen en zelf monddood werden gemaakt

Ook de grote drommen vluchtelingen gelijk de exodus uit de Bijbel,we krijgen alles weer voorgeschoteld en mogen de balans opmaken of we er iets van hebben geleerd

Droef maar waar, vaak een NEE

Geschiedenis herhaalt zich,we staan op onze achterste poten maar vaak deden we destijds ook idem,ook hierin herhaalt de geschiedenis zich

 

Goedpraten,nee,afkeuren,daar heb ik het recht niet toe,ieder gaat dat leven wat op weg komt en dat ouders de kinderen een opvoeding geven en als een adelaar beschermend immer boven de kroost de vleugels uitspreiden

 

 

19/09/2015 12:11

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.