Public

Samenvatting M&O H26: Kengetallen

Karin951 > Samenvattingen Management en Organisatie vwo

Kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarmee de financiële gezondheid van een onderneming gemeten en beoordeeld wordt.

Bij slechte kengetallen:

 • Wordt het interestpercentage over schulden vaak hoger, omdat de bank meer risico loopt.
 • Kunnen schuldeisers extra eisen stellen, bijvoorbeeld een verplichte aandelenemissie.

Aandelenemissie zijn nieuwe aandelen die een bedrijf uitgeeft om het eigen vermogen te verhogen.

26.1 Liquiditeit

Kengetallen:

1. Liquiditeit = de mate waarin een onderneming de kort lopende schulden kan aflossen.

Je kunt de liquiditeit van een onderneming vaststellen door gebruik te maken van:

 • De current ratio
 • De quick ratio
 • De nettowerkkapitaalratio

 

current ratio

Formule: (Vlottende activa (inclusief liquide middelen) : vreemd vermogen kort

De vlottende activa bestaat uit voorraden, vorderingen en liquide middelen.

De current ratio moet minimaal twee zijn.

 

quick ratio

Formule: (Vlottende activa – voorraden) : vreemd vermogen kort

De quick ratio moet minimaal één zijn.

De quick ratio wordt gebruikt bij bederfelijke of modegevoelige voorraden of als de waarde moeilijk te bepalen is. De kans bestaat dan dat de voorraad niet kan worden verkocht en hiermee dus geen schulden kunnen worden afgelost.

 

netwerkkapitaalratio

Nettowerkkapitaalratio = current ratio – 1

De nettowerkkapitaal ratio hoort tussen 0,5 en 1 te zitten.

Alle drie de kengetallen kun je afleiden uit de balans van de onderneming.

 

26.2 Solvabiliteit

Solvabiliteit = de mate waarin de totale schuld, dus het totale vreemd vermogen, afgelost kan worden.

Vreemd vermogen = vreemd vermogen lang + vreemd vermogen kort

Totaal vermogen = balanstotaal

 

 • Formule solvabiliteit 1 = (totaal vermogen : vreemd vermogen)  x 100%                De solvabiliteit moet minimaal 150% zijn.

 

 • Formule solvabiliteit 2 = (eigen vermogen : vreemd vermogen) x 100%        De solvabiliteit moet minimaal 50% zijn.

 

 • Formule solvabiliteit 3 = (eigen vermogen : totaal vermogen  x 100%           De solvabiliteit moet minimaal 40% zijn.
 •  

26.3 Rentabiliteit

Rentabiliteit = winstgevendheid (hoeveel % rendement levert het op als je vermogen in het bedrijf steekt?

 • Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) = hoeveel % rendement levert het op als je eigen vermogen in het bedrijf investeerst?
 •  

REV = (nettowinst : gemiddeld eigen vermogen) x 100%

Gemiddeld eigen vermogen = (eigen vermogen begin + eigen vermogen eind) : 2

 

 • Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) = gemiddelde rendement als er eigen of vreemd vermogen in het bedrijf gestoken wordt.

 

Eigen vermogen = geplaatst aandelenvermogen + alle reserves + winst (als die op de balans staat)

 

RTV = nettowinst + interestkosten

            Gemiddeld totaal vermogen  x 100%

 

Let op: als de aflossing op leningen niet halverwege het jaar is, is het soms beter om het volgende te doen. Gemiddeld totaal vermogen = gemiddeld eigen vermogen + gemiddeld vreemd vermogen

 • Interestpercentage over het vreemd vermogen (IVV) = wat levert het vreemd vermogen gemiddeld op?

IVV = (interestkosten : gemiddeld vreemd vermogen) x 100%

 

Hefboomwerking = als het bedrijf geld leent tegen een lager interestpercentage dan de RTV, stijgt de winst en daardoor de REV.

Er is sprake van een gunstige hefboomwerking als geldt: REV > RTV > IVV

 

Hefboomformule:

REV = RTV + (RTV – IVV) x (gemiddeld vreemd vermogen : gemiddeld eigen vermogen)

 

26.4 Beurskengetallen

 • Dividendrendement = hoeveel procent dividend krijg je over de waarde van de aandelen.

Berekening: (brutodividend per aandeel : beurskoers per aandeel)  x 100%

 

 • Aandelenrendement = hoeveel procent rendement heb je behaald met een aandeel?

Berekening: ((koerswinst + brutodividend) : aankoopkoers aandeel) x 100%

 

 • Koers/winst verhouding à indicatie voor of een aandeel “duur” is of niet.

Berekening: Beurkoers : winst per aandeel

Hoogte van de koers/winst verhouding hangt af van: 

 1. Marktpositie (marktleider of niet)
 2. Groei van de winst
 3. Groei van de markt
10/12/2014 00:43

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
1
10/12/2014 07:16
Geweldig gedaan. Is voor mij herkenbaar, daar ik een bedrijf gehad heb.