Public

Democratie VS Dictatuur

Tiramie > Mijn werkstukken.

Inleiding

Democratie en dictatuur. Welke is het beste als regeringsvorm? De laatste tijd zijn er steeds minder dictaturen, maar zijn dictaturen zelf eigenlijk slecht? Zijn democratieën zelf goed? Dat heb ik me afgevraagd. Ik heb onderzocht wat een democratie en een dictatuur zijn, de voordelen en nadelen achter elkaar gezet, corruptie binnen beide bestuursvormen onderzocht en waarom het volk vaak  op een gegeven moment een democratie wil in plaats van een dictatuur. Ook heb ik gekeken naar de verbanden met het economisch stelsel en hoe de regering dat beïnvloedt.

Wat zijn een democratie en dictatuur?

Een democratie en een dictatuur zijn beiden een bestuursvorm, maar dit is niet helemaal waar. Een democratie en een dictatuur een verzamelnaam is van een aantal bestuursvormen.

Een bestuursvorm is de formele vorm van het bestuur binnen een land en wordt soms ook wel de staatsvorm genoemd. Dit is echter niet hetzelfde. Kijk bijvoorbeeld naar de regering van Iran. Formeel kan het land worden aangegeven als een republiek, maar de bestuursvorm zelf kan een theocratie zijn omdat de geestelijkheid veel macht bezit binnen het land. Dit betekent dus dat landen die formeel dezelfde staatsvorm hebben toch andere manieren hebben om gezag uit te oefenen binnen een land.

 Ook de uitvoering van het gezag zelf kan intern variëren. Als er sprake is van corruptie kan het voorkomen dat er niet goed gehandeld wordt, geld wordt weggesluisd of teveel macht naar een persoon gaat. Dit kan allemaal leiden tot de ondergang van de bestuursvorm en/of regeringsvorm.

4431229bf692dc68cb842f3c05cf30df_1405028

8fbffd3394bc56b9eddff7bb24eacbd0_1405028

Hierboven staat aangegeven tot hoever een land democratisch is of totalitair. Hier is ook te zien dat er veel regeringen zijn die een combinatie hebben van een democratie en een autoritair regime

 

Democratie

Een democratie is een wijze waarop een land wordt bestuurd waarbij het volk direct of indirect veel macht heeft. Tegenwoordig wordt het volk meestal indirect vertegenwoordigd omdat het bij de meeste landen onmogelijk is om het hele volk direct te laten stemmen over een kwestie omdat het bevolkingsaantal te groot is of ze niet genoeg kennis hebben om te kunnen oordelen wat het beste is voor een land.

In een democratie zijn de drie machten (de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) gescheiden. Daarmee kan worden voorkomen dat er teveel macht komt bij één instantie of persoon. Dit wordt bereikt door de machten elkaar te laten controleren. In geval dat een macht teveel invloed krijgt wordt er ingegrepen om dat te voorkomen.

Een democratie baseert zich op gelijkheid. Iedereen is gelijk en is net zo vrij als de rest van het volk. Daartegenover staat echter ook dat ze evenveel plichten hebben. Daartegenover staat weer dat de regering haar volk beschermt. Als dat ontbreekt kan dat leiden tot de ondergang van een democratie.

Een democratie heeft echter ook een nadeel. Een democratie kan zeer bureaucratisch zijn en regeert daardoor inefficiënt. Het duurt gewoon lang voordat een kwestie langs alle instanties is geweest en in werking is gesteld.  Daarmee kan het voorkomen dat er te laat gehandeld wordt bij bijvoorbeeld een nationaal of internationaal probleem. 

Een democratie kan ook groter zijn dan één land. Bijvoorbeeld een bondsstaat. Daar kan het systeem van de staten verschillen van het overkoepelende geheel, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

De EU kan ook op zo’n manier gezien worden. Als een confederatie die bestaat uit soevereine staten. Daarmee wordt bedoeld dat de hoogste macht bij de leden van de EU zelf ligt en niet bij het overkoepelende geheel.


 Dictatuur

f9931144c27823db95ec24242bc4c627_1405028

Een dictatuur is een verzamelnaam van een wijze waarop een land wordt bestuurd. Hier ligt de macht niet bij het volk, maar bij een persoon, groep mensen of een partij. Een precieze omschrijving van een dictatuur is er niet. Alleen dat het gezag heel ondemocratisch wordt uitgeoefend en dat de drie machten niet gescheiden zijn. 

 

Meestal zet de regering het volk onder druk en wordt het volk geforceerd de dictatuur te accepteren. Een bekend voorbeeld is de foto van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un die met een familie op de foto staat. De gezichten zeggen al genoeg.

Ook worden tegenstanders van de regering vaak niet geaccepteerd en toegelaten om te protesteren maar geëlimineerd. Kim Jong-Un heeft op 9 april 2014 een lid van de partij met een vlammenwerper laten executeren. De reden was dat Kim Jong-Un dacht dat hij het ministerie had omgevormd tot een beveiligingsteam. Dit is al de 11de keer dat Kim Jong-Un een lid van de partij heeft laten executeren dit  jaar. 

Een dictatuur hoeft echter niet per se slecht te zijn. Als de regering weet wat goed is voor het volk en de regering zelf niet volledig corrupt is kan een dictatuur ook goed zijn. Een dictatuur zou al veel beter functioneren als ze net als de democratie iedereen gelijk behandelen ongeacht geloof, ras of afkomst. Daarmee zou een dictatuur ook veel beter kunnen samenwerken met een ander land.

 acfcdb0dd4c6a9bd0c95d9631103c073_1405029Het volk accepteert echter niet altijd de dictatuur. Op het moment dat de welvaart en de kennis van het volk begint te stijgen, accepteren ze niet langer de regering kritiekloos. Ze zien in dat het beter kan en dat het zo niet langer kan. Dit kan ook een domino-effect hebben zoals met de Arabische Lente. Toen vielen de regeringen een voor een door protesten en staatsgrepen. Dit leidde echter niet altijd tot een democratie. 

 

Soorten democratie en dictatuur


Democratie

 • Parlementaire democratie

Een parlementaire democratie is een democratie waarbij de burgers vertegenwoordigers kiezen die veel kennis hebben op het gebied van de politiek en waarbij de visie van het volk overeenkomt met die van de vertegenwoordiger. Deze democratie is vaak met grondrechten voor het volk maar niet noodzakelijk.

 

 • Constitutionele democratie

Een constitutionele democratie is een parlementaire democratie op basis van een grondwet. Hierin worden alle grondrechten van het volk gezet en de structuur van de regering (in grote lijnen) opgenomen. Bij deze vorm is ook het grootste deel van het volk betrokken bij de verkiezingen op zowel regionaal niveau als op landelijk niveau.

 

 • Volksdemocratie

Een volksdemocratie is een democratie die sterk gebaseerd is op het communistische bestuursmodel. Hierin zijn er geen klassen en is iedereen volledig gelijk. Deze vorm van democratie wordt gebruikelijk aangegeven als communistische staten. Echter door corruptie kan vaak een klasseloze maatschappij niet bereikt worden.

 

 • Geleide democratie

Een geleide democratie is geen democratie, maar een omhulsel van een dictatuur. Er is maar een geleide democratie geweest, in Indonesië. In die tijd werd de oppositie van de regering monddood gemaakt en tegenstanders gearresteerd. Het parlement was geen parlement waarin werkelijk werd gestemd, maar een applausmachine van de presidentiële regering.

 

 • Basisdemocratie

Een basisdemocratie is een democratie waarbij er zo veel mogelijk macht regionaal ligt en niet landelijk. Dit is de tegenhanger het centralisme waarbij zo veel mogelijk macht centraal en landelijk ligt. Hier ligt de macht vaak direct bij het volk en niet via vertegenwoordigers.

 

Dictatuur

 •  Eenpartijstaat85faf9cb58634cd9be4216cbf74ffd53_1405029

Een eenpartijstaat is een dictatuur waarbij er maar een partij is toegestaan en er dus geen oppositie is. Het bekendste voorbeeld is China waarbij alleen de communistische partij is toegestaan. Het systeem komt neer op een brede oligarchie. Hier is er vaak sprake van (grootschalige) corruptie.

 

 

 

 • Militaire dictatuur1b07e47d4a73cc9c9d715825e870aa7c_1405029

 Een militaire dictatuur is een dictatuur waarbij de hoogste macht van een land bij het leger ligt. Vaak ontstaat zo’n dictatuur na een staatsgreep. Soms is er geen sprake van het leger dat de hoogste macht heeft. Hierbij is er wel een politiek systeem dat streng gecontroleerd wordt door het leger. Vaak zijn deze dictaturen tijdelijk.

 

 • Totalitarisme

Totalitarisme is een vorm van een dictatuur waarbij alles ondergeschikt is aan de ideologie van het land en de hele samenleving daardoor sterk wordt beïnvloed. Deze vorm wordt vaak bereikt door propaganda. Hierbij wordt duidelijk gemaakt aan het volk dat deze ideologie de enige manier is naar een betere toekomst. Noord-Korea is hier een goed voorbeeld van.

 

 • Aristocratie

Aristocratie is een oligarchie waarbij de meeste macht ligt bij de top van de samenleving. Hierbij is er geen sprake van democratie en blijft de macht vaak voor generaties bij dezelfde familie of families. Deze vorm gaat soms samen met een monarchie.

 

Kapitalisme en communisme

Het kapitalisme is geen bestuursvorm, maar een economisch systeem. Bij communisme is het economische systeem vaak een onderdeel van de regering zelf.  Meestal gaat het kapitalisme gepaard met een democratie en het communisme met een dictatuur.


Kapitalisme048304877d88706de1f2927b891a9585_1405029

 Het kapitalisme is een economisch systeem waarbij investeringen in bedrijven zorgen voor winst. Meestal zijn de bedrijven privaat en dus geen eigendom van de regering. De economie is vrij en pas zich aan bij een veranderende vraag. Hierin zijn vaak grote verschillen in rijkdom. Het gewone volk en de elite van een land met miljarden op de bank. Het bekendste voorbeeld van een kapitalistisch land is de VS. Daar liggen alle grote bedrijven zoals Apple en Microsoft en Times Square in New York City is het icoon van het kapitalisme.

Het kapitalisme gaat vaak samen met een democratie. Hierbij bemoeit de regering zich niet met de economie behalve als er kans is op een economische depressie of als er teveel banen verloren gaan als een bepaald bedrijf failliet gaat. Het idee van het kapitalisme is dat je beloont moet worden op basis van hoe hard je gewerkt hebt. Als je een gigantisch bedrijf hebt opgezet mag je daar ook meer voor beloond worden dan wanneer je een simpele baan hebt en niet veel uitvoert. Het communisme is hier precies het tegenovergestelde van.


 Communisme

bafa654b858f6377805c68cc3b12eda8_1405029Het communisme is een ideologie zowel sociaal, politiek als economisch. Het economische systeem van het communisme is de tegenstander van het kapitalisme en is vaak onderdeel van de regering.

Bij het communisme zijn er geen grote privaat bedrijven. Alleen kleine eenmanszaken zijn privaat. De rest van de bedrijven zijn genationaliseerd en worden dus bestuurd door de regering. De goederen binnen een land worden dus volledig bepaald door de regering en kan dus ieder moment door de regering aangepast.

Vaak wordt er echter voor een langere tijd niets aangepast. De regering legt dan voor een aantal jaar vast wat er geproduceerd wordt de hoeveelheid daarvan. Dat betekent dat het mechanisme van vraag en aanbod niet werkt. Soms is er dan een tekort en soms een overvloed aan een bepaald product. 

Vaak verdient iedereen hetzelfde, ongeacht functie. Dit leidt echter tot luiheid. Je verdient toch hetzelfde ook al doe je niks. Dit was bijvoorbeeld het geval toen Duitsland weer verenigd werd in 1989. Corruptie zorgt er echter voor dat dat uiteindelijk toch niet het geval is en er toch verschillen zijn in inkomsten.
Het geeft soms ook hybride systemen zoals in China. Daar zijn speciale zones voor buitenlandse bedrijven om nieuwe fabrieken te bouwen. Daardoor is er veel werkgelegenheid in die regio’s en is China langzaam aan het transformeren naar een kapitalistisch land. 

 

Democratieën en dictaturen

 

Democratieën

698be04485408009bca8c0533c458935_1405029

 •  De VS, de VS zijn een van de grootste democratieën ter wereld. Het heeft een zwaar kapitalistisch economisch systeem en is al een democratie sinds 1789 met de ondertekening van de grondwet. De VS hebben een presidentieel stelsel en de staten beslissen voor een groot gedeelte zelf de regels. Ze hoeven zich alleen te houden aan de nationale wetgeving die in Washington, District Colombia zit. Dit Presidentiele stelsel geeft aan dat de president (Obama) niet alleen staatshoofd is, maar ook direct leiding geeft aan de regering. Ook is de president de machtigste man op aarde. De VS zijn een echte democratie, maar niet iedereen vindt dat goed. Want de VS forceert als het ware andere landen om ook een democratie te worden. Daardoor ontstonden hevige discussie met betrekking tot hoever de VS zich mag bemoeien met andere landen.

 

1a39803d63703a2df271f1cbc338d0ca_1405029

 • Nederland, Nederland is een constitutionele parlementaire monarchie. Dat houdt in dat het wel een monarchie is, maar met een parlement en grondwet. Ook is de macht van de koning zeer beperkt. Nederland heeft een van de meest evenredige kiesstelsel ter wereld. Het geeft veel partijen en heeft niet zoals de VS een tweepartijen systeem. Corruptie is er ook minder dan in de VS (tenminste wat bekend is) en heeft ook geen districtenstelsel. Iedere stem telt mee en wordt bij elkaar opgeteld. Daardoor telt iedere stem mee en vervallen de stemmen niet als je verloren hebt in een gedeelte van het land zoals in de VS.

 

Dictaturen

85faf9cb58634cd9be4216cbf74ffd53_1405029

 • China, China is een van de bekendste dictaturen ter wereld. Hun politiek systeem bestaat uit een een-partijsysteem. Alleen de communistische partij is aanwezig en de rest mag niet in de regering. Dat betekent dat er geen oppositie is. Het is echter niet een beruchte dictatuur. Er wordt redelijk goed voor het volk gezorgd en langzaam begin China te transformeren naar een democratie met een kapitalistisch stelsel. Door de SEZ (speciaal economische zones ) groeit de economie zeer snel en begint het land westerse invloeden te krijgen. Veel westerse bedrijven vestigen zich dan ook in de SEZ vanwege lage belastingen. Ook omdat de welvaart en de kennis van de gemiddelde chinees stijgt is er meer behoefte naar een democratie.

 

065fae432e95b81a73a21287f16376df_1405029

 • Noord-Korea, Noord-Korea is een zeer beruchte dictatuur. Het volk wordt zeer slecht behandeld, mensen worden snel geëxecuteerd (bijvoorbeeld de executie met de vlammenwerper), er zijn concentratiekampen over het hele land en het totale internetgebruik in Noord-Korea is 608 (0,00% van de bevolking). Het is ook het enige land in de wereld waarbij een overleden staatshoofd nog in functie is. Het land wordt nog officieel bestuurd door de Eeuwig President van de Republiek Kim Il-sung. 

 

 

Corruptie

 Bij beide vormen is corruptie een groot probleem. Door corruptie kan een land niet efficiënt bestuurd worden en wordt het geld niet optimaal benut. Ook vriendjespolitiek, een vorm van corruptie, is een groot probleem.

a8d37d5bf677b229c7aa9dcc67bfd800_1405029

Hierboven wordt aangegeven hoe corrupt een land is: lichte kleur is weinig corruptie en rood is extreem veel corruptie.

Corruptie komt bij beide vormen veel voor, maar neemt verschillende vormen aan. In een democratie is er vaak sprake van belasting voor de rijken die omlaag gaat. Dit is vooral het geval bij de republikeinen in de VS. Ook in Nederland is er sprake van corruptie, ook al staan we op de negende plaats van minst corrupte landen. Deze is gelukkig vaak op een zeer kleine tot kleine schaal.

In een dictatuur neemt corruptie ook de vorm aan van vriendjespolitiek. Vaak nemen vrienden van een staatshoofd hoge posities in het land op. Ook al heeft diegene daar bijna geen kennis over. Ook worden er wel eens mensen opgepakt en geëxecuteerd als een bekende van een staatshoofd zegt dat hij niet deugd. Dit kan ook omgekeerd. Eind vorig jaar liet Kim Jong-un zijn oom executeren omdat hij het land zou hebben verraden. Nu is bekend geworden dat hij ook al zijn familieleden waaronder zijn vrouw, zus, zonen, neef en zelfs de kleinkinderen van zijn broer heeft laten executeren. Dit is de terugslag als vriendjespolitiek niet goed uitpakt, je staat dan heel dicht bij een zeer gevaarlijk persoon.

 

Conclusie

Een democratie en een dictatuur hebben verschillen en overeenkomsten, maar ze slagen niet als er sprake is van veel corruptie. Een democratie heeft een vorm van corruptie waarbij het volk niet te veel wordt beïnvloed. Een dictatuur heeft dat wel. Daardoor wordt een dictatuur ook gelijk als slecht gezien. Zelfs het communisme is op zichzelf niet slecht. Corruptie en bepaalde staatshoofden zoals Stalin zorgden dat het communisme in een slecht daglicht kwam te staan.

Echter een dictatuur is in pure vorm niet slecht en democratie hoeft niet per se goed te zijn, maar meestal is een slechte democratie alleen nog een omhulsel met binnenin een slechte dictatuur.

Maar zoals het er nu uitziet is de wereld langzaam op weg naar de uitsterving van de dictaturen. Dit is wel goed want de dictaturen die nu aanwezig zijn hebben extreem veel last van corruptie en het volk is daar de dupe van.

Ik vind zelf een democratie beter dan een dictatuur, want wordt er sneller gehandeld als de belangen van het volk veranderen. Bij een dictatuur wordt er minder snel gehandeld omdat er minder contact is met het volk. De corruptie moet wel echter verdwijnen en leden van de regering moeten denken aan het land en niet aan het vullen van hun eigen zakken.

 

10/07/2014 23:05

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
11/07/2014 06:17
Geweldig artikel.