Public

De Ecu. De voorloper van de Euro

Xeaddot > Xead - Persoonlijke financiën

Wat veel mensen niet weten is dat de ECU de voorloper was van de EURO. De afkorting ECU stond voor: European Currency Unit.

De ECU
De afkorting ECU stond voor: European Currency Unit.
Diegene die munten verzamelen komen ze nog wel eens tegen. De ECU. Munten die geslagen zijn vanaf 1979 tot aan de periode dat de EURO werd ingevoerd. Men was er toen al heilig van overtuigd dat als er een verenigd Europa zou komen dat er dan ook 1 munt moest zijn voor alle landen in dat verenigd Europa. En dat zou dan de ECU worden.Invoering EURO
Bij de invoering van de gezamenlijke munt (de euro) heeft men niet, zoals sommigen hadden verwacht, de naam ECU gebruikt, maar een nieuwe naam verzonnen: De EURO. De regeringsleiders en staatshoofden verkozen de naam euro boven een andere naam. De verbondenheid met Europa is duidelijk en de naam kan niet verward worden met een andere bestaande of vroegere munt. Dit laatste was wel het geval met de benaming ECU, want er is ooit een Franse munt geweest met de naam écu. De naam van een oude Franse munt viel niet in goede aarde bij het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vond de associatie met het woord Kuh (koe) ongepast.

ECU werd al gebruikt
Omdat de ECU in sommige internationale financiële transacties werd gebruikt, was er een zorg dat de buitenlandse gerechtshoven de euro niet als de wettelijke opvolger van de ECU zouden erkennen. Om zeker te zijn dat er geen juridische problemen zouden zijn en dat de euro erkend zou worden als de opvolger van de ECU, heeft men de nodige wijzigingen aangebracht in diverse landen. Van bijzonder belang hierin waren de VS-staten Illinois en New York . In deze staten worden de meeste internationale contracten voor Amerika opgemaakt. Ook moest er een muntcode komen. De ECU had de ISO-muntcode XEU. De euro heeft de code EUR.

In 1263 eerste ECU
In 1263 verscheen de eerste ECU ´s in Frankrijk en vertegenwoordigde een waarde van drie Franse ponden (livres). Ecu betekent “schild” en de munt werd zo genoemd omdat het ontwerp een schild met een wapen bevatte. Later in de middeleeuwen werd de Ecu nog steeds gebruikt. Het waren tot dan toe allemaal gouden munten.

 

 Maar tijdens de regering van Lodewijk XIII werd ook de BLANKE ECU geïntroduceerd. Een zilveren munt ter waarde van 60 sols. Een solidus (het Latijnse woord voor solide) was oorspronkelijk een Romeinse gouden munt, die door Constantijn de Grote in 309/310 werd ingevoerd en in gebruik bleef in het Byzantijnse Rijk tot in de 10e eeuw. Na de monetaire revolutie van 1795 werd de naam écu tot 1878 gebruikt voor een gouden muntstuk van vijf frank. De gouden écu (écu d'or) van Filips VI van Frankrijk, die in 1337 werd ingevoerd en ook in de Nederlanden in omloop kwam, werd aldaar ook schild genoemd. De escudo, onder andere de voormalige munteenheid van Portugal, heeft dezelfde betekenis.

Gezamenlijk rekeneenheid
In de jaren zeventig vonden een aantal Europeese landen dat er een gezamenlijke rekeneeheid moest komen om grote koerschommelingen te voorkomen. Daarom In 1979 werd de "European Currency Unit" (ECU) als de Europese rekeneenheid ingevoerd. Dit was een zogenaamde 'korfmunt', dat wil zeggen dat de munten van de verschillende Europese lidstaten samen genomen werden waarbij het aandeel van elke munt in de korf bepaald werd door de economische sterkte van elke staat. Het Europees Monetair Stelsel probeerde op deze manier om schommelingen tussen de nationale munten en ECU te minimaliseren.

EURO sinds 2002
De ECU werd ook in veel Europese landen gebruikt bij veel internationale financiële transacties.
Op 1 januari 1999 verving de euro de ECU, met de tegenwaarde van 1 euro = 1 ECU. Op dat moment werden de geldende wisselkoersen vastgezet op zes significante cijfers; de nationale munten werden uitgifte-eenheden van de euro. In tegenstelling tot de ECU, is de euro sinds 2002 een echte munt, met echte muntstukken en biljetten. Alle lidstaten hadden deelgenomen aan de ECU, maar niet iedereen nam deel aan de euro: 12 wel, 3 lidstaten niet. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden besloten, na ampel beraad, om niet aan de introductie mee te doen.

In Frankrijk is er een conversie munt uitgegeven. (zie foto) Deze munt gaf als eerste de wisselkoers aan van de Franse frank naar de euro. Een euro was dus 6,55957 francs waard. Bij ons bij de invoering was de euro 2,20 gulden waard.

De euro in 2011
Er zijn nu 17 landen die de Euro als munteenheid hebben. Veel verzamelaars verzamelen de 2 euro munten. Maar voor hoe lang nog? We kunnen het allemaal volgen op radio en TV wat er allemaal gaande is omtrent deze munt. Zal de munt voortbestaan, of zal er weer iets anders verzonnen worden door de rekenmeesters van dit (verenigd?) Europa? Wie weet wat de toekomst brengen zal....

03/03/2014 16:45

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:48
erg informatief artikel!