Public

Welke uitkering kan je meenemen naar Curaçao

Chayenna2 > Curaçao

Op het forum wat ik bezoek kom deze vraag regelmatig voorbij.  De vraag of men de uitkering mee kan nemen en wat nu de eisen hiervoor zijn. De vraag is ook niet zomaar met Ja of Nee te beantwoorden. Als je een uitkering hebt is er een verschil of je in het buitenland gaat wonen of er gaat verblijven. Ga je korter dan een jaar weg uit Nederland dan verblijf je in het buitenland, ga je langer dan een jaar weg, dan woon je in het buitenland.

Als je ieder jaar enkele maanden zowel in het buitenland als in Nederland verblijft, kan het nogal lastig zijn om te bepalen wat nu werkelijk het land is waar je woont. Het UWV houd daar de volgende regels voor aan.

·  Ben je minder dan 4 maanden per jaar in het buitenland, dan woon je in Nederland.

·  Als je 4 tot 8 maanden per jaar in het buitenland bent, dan ben je een zogenaamde pendelaar. je kunt dan zelf aangeven welk land uw woon land is.

·  Als je meer dan 8 maanden per jaar in het buitenland verblijft, dan woon je in het buitenland.

Of je je uitkering mee kan nemen hangt vooral af of Nederland met dat land een handhaving akkoord heeft afgesloten. Zorg er in ieder geval voor dat je op tijd bij het UWV aangeeft dat je van plan ben naar het buitenland te vertrekken. Landen die binnen het handhavingsverdrag vallen    Hierkan je zien welke landen een akkoord hebben. Ook zijn er verschillen of je verhuist naar een ander EU land, of een land buiten de EU.

Welke uitkeringen kan je meenemen naar het buitenland?

AOW - Algemene Ouderdomswet

WAO - Wet op arbeidsongeschiktheidsuitkering

WAZ  - Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering zelfstandige

WIA -   Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

ANW – Algemene nabestaandenwet

Ziektewet ( ook hier zijn verschillende regels voor)

Of je je kinderbijslag mee kan nemen wordt bepaald door de EU regels Hiervoor is het ook van belang of je dus in een land woont of verblijft. Of je recht hierop blijft houden kan je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en op de website van de belastingdienst. Heb je echter een bijstand- wajong of een ww uitkering, dan gelden hiervoor weer aparte regels. Een bijstand uitkering echter kan niet worden meegenomen. Een Wajong uitkering kan in sommige gevallen wel worden meegenomen. Heb je een ww uitkering dan kan je deze voor 3maanden meenemen naar een land dat binnen de EU valt. Als voorwaarde geldt dan wel dat je in dat nieuwe land werk gaat zoeken. Een uitkering op basis van de Toeslagenwet kan niet worden meegenomen naar een ander EU/EER land, maar ook hierin zijn uitzonderingen mogelijk. Neem hiervoor altijd contact op met het kantoor die  je uitkering verzorgt. Als je eenmaal een uitkering ontvangt zal de Nederlandse overheid deze zo goed mogelijk blijven controleren. Eenmaal per jaar wordt er dan ook een brief van in leven zijn aan je toegestuurd. Maar ook is het mogelijk dat je voor een herkeuring terug moet komen naar Nederland. De kosten voor verblijf en ticket worden dan ook door de overheid vergoed. De verdere controle kan plaatsvinden in het land waar jij je bevind.

Zorgtoeslag in het buitenland.

Als men in het buitenland woont kan men nog recht hebben op de zorgtoeslag als je een Nederlands pensioen of uitkering hebt. Voor velen met een uitkering is het moeilijk om in een ander land een ziektekostenverzekering af te sluiten. Op Curaçao bv, moet ik echter aantonen voor een jaar verzekerd te zijn wil ik me daar kunnen inschrijven. Hierin echter wordt een verzekering afgesloten in Nederland niet erkent, daar je zo gauw je je laat uitschrijven in Nederland ook niet meer verplicht verzekert ben voor de zorgpremie. Via het SVZ kan je het formulier 121 aanvragen. Hiermee kan je dan inschrijven bij de ziektekostenverzekeraar in je nieuwe woon land.  Je betaald dan de zorgpremie aan het SVZ. Let wel op, de verdragslanden die hier gelden zijn anders dan de landen waar je je uitkering mee naar toe kan nemen.  verdragslanden waarbij je een verzekering aan kan vragen via SVZ

Copyright [email protected]

Voorbij de regenboogbrug
Mijn pagina
Verhalen en gedichten Chayenna

28/01/2013 15:20

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
17/01/2013 14:35
Je mist er 1 de WAJONG kun je toch ook meenemen naar het buitenland?
04/11/2012 21:02
Heel informatief artikel.
04/11/2012 13:46
Geldt dat ook voor een Wajong uitkering? Want zover ik weet moet je altijd doorgeven als je langer dan een aantal maanden (dacht 6 maanden) in het buitenland verblijft.
04/11/2012 12:52
ja wij gaan op 12-12-12 naar curaçao
04/11/2012 12:52
Ga je naar het buitenland vertrekken dan?
04/11/2012 12:35
Niet toevallig hoor, heb zelf een wia uitkering en dus aan het uitzoeken wat de eisen zijn als ik vertrek
04/11/2012 12:03
Dank je Chayenna, idd heel duidelijk uitgelegd, toevallig dat je daar dit goede topic over schrijft!