Public

Pensioen. is dat nu zo moeilijk uit te leggen?

Wasbeer > Artikelen van wasbeer

d6007b638323b0a2d820a73a41dd93bb.jpg

Door de financiële crisis is er ook steeds meer aandacht (en paniek) ontstaan over ons pensioen zowel bij jongeren als ouderen. De 'dekkingsgraden' lopen terug, ingegane pensioenen worden gekort en eten de oudere pensioengerechtigden momenteel soms de hele 'koek' op? Betalen de huidige jongeren eigenlijk alleen maar pensioenpremie zodat ouderen daarvan kunnen genieten terwijl zij zelf niets zullen krijgen? Hoe zit dit nu weer precies in elkaar.?

 

Het 70% beginsel.

 

Eens heeft iemand bedacht dat het voldoende zou zijn dat na men na het stoppen met werken 70% van het laatstverdiende bruto salaris als pensioen ( incl. A.O.W.) zou ontvangen, om dan ook gewoon door te kunnen leven als voordien. Daar draait het tenslotte om in deze tijd, ook in de 'gouden jaren' willen we eigenlijk geen stapje terug hoeven te doen en die jaren duren ook steeds langer. Die 70% was gebaseerd op twee gedachten: Na de pensioendatum betaalt men minder belasting, dus 70% bruto is al snel 85% netto van het vroegere salaris. Het uitgavepatroon na pensionering is toch vaak anders en lager dan voordien (kinderen, hypotheek, kleiner huurhuis etc.) Degene die van plan was om juist een echte big spender te worden na het stoppen met werken, kon daar zelf natuurlijk gewoon voor bij sparen naast het pensioen.

 

Sterftetabel

 

Met die 70% is bekend hoeveel pensioen er uitbetaald zou moeten worden, maar hoe lang zoiets in individuele gevallen plaats zal gaan vinden, is natuurlijk niet te bepalen. Maar pensioenverzekeraars werken met grote aantallen cliënten en de statistiek is gek op het vastleggen van cijfers. Dus zijn er ook sterftetabellen voor Nederland, die regelmatig worden geupdated. Daar staat voor mannen en vrouwen in hoe lang men gemiddeld nog te leven heeft zodra men de bepaalde leeftijd bereikt. Bijvoorbeeld zou iemand van 30 jaar op dit moment gemiddeld op 80 jarige leeftijd kunnen sterven en iemand van 35 een jaartje later ( er verdwijnen enkele 'kandidaten' voor een lang leven omdat ze sterven in de periode van 30 t/m 34). Het idee zal duidelijk zijn. Het valt uit te rekenen ( gemiddeld ) hoeveel pensioen er zal moeten worden uitgekeerd in de toekomst)

 

Pensioenpremie

 

Zodra je weet hoeveel pensioen er per jaar moet worden uitgekeerd en hoeveel jaar dat gemiddeld gaat duren, kun je uitrekenen hoeveel pensioenkapitaal er beschikbaar moet zijn op pensioendatum. En dan komt de factor tijd natuurlijk nog om de hoek kijken. Niemand betaalt in één keer dat kapitaal op de dag voordat hij of zij met pensioen gaat. Dat gebeurt tijdens het hele werkzame leven via jaarlijkse pensioenpremie. En als je vandaag een bedragje op een spaarrekening zet, zou het zelfs met de huidige lage rente behoorlijk aangroeien in een periode van vele tientallen jaren. Om de jaarlijkse pensioenpremie te kunnen berekenen moet er ook een schatting moeten worden gemaakt, hoeveel rendement dit zal opbrengen gedurende die heel lange periode. Pensioenverzekeraars gingen en gaan nog altijd uit van een heel beperkte opbrengst, om niet in de problemen te komen op het moment dat het zover is. Maar ze proberen natuurlijk veel meer te verdienen dat dit lage geschatte percentage. Maar alles overziend kan de pensioenpremie nu ook worden berekend voor iedere deelnemer en in feite is dit ook niet meer dan een simpele rekensom.

 

Inflatie

 

Natuurlijk wordt al gedurende een heel lange periode het leven ieder jaar een stuk(je) duurder. Hierdoor zou een vast pensioen, na ingang ieder jaar minder koopkracht opleveren. Dat is ook gewoon het uitgangspunt van vrijwel ieder pensioen dat tot op heden is afgesloten. Vrijwel nergens staat in kleine of grote letters dat de pensioenverzekeraar de uitkering zal of moet verhogen zodra de inflatie toeslaat. Dat zou het berekenen van de pensioenpremie tenslotte bijna onmogelijk maken, indien naast het geschatte rendement ook nog een geschatte inflatie over een heel lange periode in acht zou moeten worden genomen. Toch hebben de pensioenverzekeraars gedurende veel jaren wel degelijk jaarlijks de ingegane pensioenen verhoogd. Dit was mogelijk omdat er meer (soms veel meer) werd verdiend dan die voorzichtige schatting die in de pensioenpremie was opgenomen. Er was gewoon meer kapitaal beschikbaar gekomen dan nodig was voor de origineel berekende vaste uitkering. Omdat die jaarlijkse verhoging zo vanzelfsprekend is geworden, werd dit inmiddels als een opgebouwd recht beschouwd.

 

En toen kwam 2008

 

In dat financiële rampjaar verloren ook de pensioenfondsen gigantische kapitalen, maar ook weer niet zoveel als sommige mensen denken of beweren. Pensioenfondsen beleggen maar voor een deel risicovol maar het grootste deel van het kapitaal wordt conservatief weggezet. Er zijn ook geen fondsen failliet gegaan of uitkeringen gestopt. Maar het was wel duidelijk dat de 'gouden jaren' ook hier (definitief ?) voorbij waren. Door de goede jaren was er voldoende reserve voor het jaarlijks verhogen van het pensioen en was het ook mogelijk om dat langer door te betalen (omdat we langer leven). Het werd plotseling duidelijk dat indien ook de komende periodes er dergelijke tegenvallers zouden komen men voorzichtiger moest zijn met verhogingen en dat ook de hogere gemiddelde leeftijd een probleem zou kunnen gaan vormen. Als men dan ook er nog van uit moest gaan dat de opbrengst de komende periode laag zou blijven, was er een risico dat men niet meer aan alle verplichtingen zou kunnen voldoen. De dekkingsgraad, het bedrag dat beschikbaar is, rekening houdend met alle bijzonderheden, zou lager kunnen worden dan 100%. Dat idee leverde een golf van kortingen van ingegaan pensioen en paniek op.

 

De toekomst

 

De tijd van een pensioen van 70% van het laatstverdiende salaris is al heel lang voorbij ( ook voor 2008), dat bleek al gauw onbetaalbaar. De meeste pensioenregelingen zijn momenteel gebaseerd op een middelloon, zeg maar 70% van het gemiddelde salaris gedurende het werkzame leven. Dit zal vaak lager zijn dan 70% van het laatstverdiende loon, door de invloed van inflatie en carrièreverloop. De toekomst zal waarschijnlijk een 'beschikbaar premiesysteem' worden voor de meeste pensioengerechtigden. Dat houdt in dat de pensioenverzekeraar pas echt op pensioendatum gaat kijken hoeveel premie er is gestort en hoeveel rendement dat heeft opgeleverd. Als dat kapitaal berekend is, wordt uitgerekend hoeveel pensioen daarbij hoort. Men weet op dat moment beter wat de levensverwachting is en kan beter inschatten hoeveel het kapitaal nog zal opbrengen gedurende uitbetaling. Nadeel voor de pensioengerechtigde is dat hij of zij pas op pensioendatum weet hoeveel het pensioen echt gaat bedragen. Tussentijds zijn de opgaven altijd schattingen. Het kan dus meevallen maar ook behoorlijk tegenvallen.

 

Kortom pensioen is toch best een moeilijke materie, maar paniek is ook weer overdreven. .

27/12/2013 15:54

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
27/12/2013 21:11
Ik denk alleen dat het opbouwen van een fatsoenlijk pensioen voor veel jongeren moeilijk gaat worden. Denk maar aan al dat tijdelijke werk en hoge werkloosheid.
27/12/2013 19:02
Vanaf 65 jaar Mogen mensen met pensioen gaan, genoeg jonge mensen die kunnen werken zet jonge mensen op werk.
27/12/2013 18:13
Pensoen gewoon afschaffen en zelf voor zorgen.
28/12/2013 00:24
Amen dat roep ik al jaren. Wel de verplichting om een bepaald percentage behoudend te reserveren anders krijg je een armoedeslag van heb ik jou daar. Er blijft een grote groep mensen bestaan die je moet beschermen tegen zichzelf.
27/12/2013 17:20
Doordat de vergrijzing de komende jaren toeneemt dreigen de pensioenfondsen in financiele nood te komen. Daarom moeten we langer doorwerken. Een zinloze maatregel. Hervormen van het pensioenstelsel is zeer noodzakelijk!
27/12/2013 17:20
Doordat de vergrijzing de komende jaren toeneemt dreigen de pensioenfondsen in financiele nood te komen. Daarom moeten we langer doorwerken. Een zinloze maatregel. Hervormen van het pensioenstelsel is zeer noodzakelijk!
27/12/2013 16:09
Ik denk eigenlijk dat de jongeren nu wel betalen voor de pensioenen van de ouderen van nu, maar de vergrijzing houdt een keer op, terwijl er wel steeds wordt betaald en bezuinigd op de pensioenen. Over een aantal jaren zullen er veel minder ouderen zijn, maar dan dient zich een nieuwe generatie ouderen aan, die veel kleiner is als groep, dus waar meer geld onder te verdelen valt. Dan zullen minder mensen meer geld krijgen, in de tussentijd zullen er mensen, helaas met minder moeten doen.