Public

Feiten over Armoede, Crisis, Burgers en Politici

Ko re > Artikelen van Djerke
Het vergt wel onderzoek die feiten te vinden, maar met het CBS, NIBUD en artikelen als deze kom je ook een heel eind om een goed beeld te krijgen. 

Sinds kort is er een kinder-armoede meldpunt in het leven geroepen, een nederlands initiatief door de consumentenbond. Ik heb het 1e Armoede Debat in Leerdam bijgewoond, o.l.v. geweldige mensen die zich ook zorgen maken. Het is ontzettend goed dat dit soort initiatieven er zijn, opdat er velen mogen volgen in heel nederland. Triest dat ze nodig zijn en mensen nog steeds de huidige gang van zaken goedkeuren of het voordeel van de twijfel geven in een bijna illusionair vertrouwen, tegen de feiten in.

Politici, banken, die samen naar mijn inzicht aantoonbaar de crisis veroorzaakt hebben door de banken te laten regeren, ook op de achtergrond en ze steeds te funden en schulden af te schrijven, werknemers alsnog te ontslaan, dat is een niet nakomen van eerder gestelde doelen.

Terwijl gezinnen met 3 kinderen rond moeten komen, met 600,- is niet te begrijpen, dan mis ik inzicht en karakter. Wat mij betreft is het zelfs crimineel omdat zij dat inzicht wel behoren te hebben, daar de mensen van de RSD dit doorgeven en overlopen van de stress om al die mensen te helpen en het verschrikkelijk vinden mensen weg te sturen als ze buiten de regels vallen.


BV. als mensen 400 schuld hebben door een achterstand (en een groot percentage nederlanders heeft al 1 of meerdere termijnen achterstand bij de zorgpremie om maar iets te noemen), is dat binnen 3-4 maanden het drievoudige. Vallen zij ook nog eens buiten de regeltjes, kunnen zij niet eens een voedselpakket krijgen, terwijl ze volgens de normering op -38 staan t.o.v. de mensen in de bijstand. Men kent ze niet, men ziet ze niet en deze mensen overleven in stilte gaan kapot aan de schaamte en zelfverwijt. Doen ze het zelf niet doet de omgeving dat soms wel voor ze. Hier zitten gewoon hardwerkende burgers, ondernemers en andere welwillende mensen bij, die volledig stuk gaan terwijl ze voor hun kinderen het hoofd boven water proberen te houden. Deze mensen kosten de staat en dus ons uiteindelijk 20.000-30.000 aan extra geld, kunnen we beter die achterstand oplossen toch?

Deze sterk groeiende groep is naar verwachting vele malen groter als de mensen die geregistreerd bij RSD, schuldhulpverlening en voedselbanken in beeld zijn. En wat dacht u van de ouderen die een gat moeten overbruggen en generatiegetrouw hun trots en moed overeind houden? Zieken die te moe zijn om te strijden, mantelzorgers, vrijwilligers die allemaal een probleem dragen dat veroorzaakt wordt door een beleid dat ernstig faalt. 

Het is schrijnend en wat mij zorgen baart is, mensen weten het niet eens. Er zitten er veel verstopt achter de schijn van een mooi huis of verloren bedrijf dat ze eerst schijnen op te moeten kunnen eten. De dingen zijn niet altijd zoals ze lijken. Dát ego zijn we wel voorbij hoop ik? 

Het aantal geweld handelingen, psychische problemen neemt ook toe, die een zorgelijke situatie in sommige huishoudens teweeg brengt. Kinderen van de Rekening, 1 op de 10 heeft er minimaal mee te maken, met financiele zorgen. 


Nu ik het weet, kan ik er ook niet om heen, het is mis, we moeten hier echt iets mee. Kijk dus goed om je heen, laat mensen niet vallen, veroordeel ze niet, ons systeem eet geld, zelfs al hebben we er aan meegedaan, dat besef is bij armlastigen allang doorgedrongen.

En hoe verder, dat mogen we zelf gaan invullen, geen verschuilen meer achter mensen die de puinhopen ook niet meer overzien. Maar wel mogen stoppen op deze wijze, want hier wordt niemand wijzer van.

Djerke, de Nederlander


(artikel 1)
Financiële problemen op de werkvloer

14 november 2012
Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).

Financiële problemen bij werknemers grote kostenpost voor werkgevers

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen voor zijn. Loonbeslag is het meest genoemde teken van financiële problemen. Uit de peiling van het Nibud en Divosa blijkt voor het eerst welke kosten voor werkgevers hiermee gepaard gaan.

79% van de bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat. Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.
Over de peiling

In totaal hebben 547 Personeel & Organisatieprofessionals aan de peiling deelgenomen. De peiling onder SW-bedrijven is ingevuld door 80 professionals. De peiling is uitgevoerd in samenwerking met Divosa in de periode van 12 september tot 16 oktober 2012.

(artikel 2)
Armoede stijgt rap: 1,1 miljoen Nederlanders kunnen niet rondkomen

Door: Tjerk Gualthérie van Weezel − 06/12/12, 06:01

© ANP. De SP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad heeft tijdens de installatie van de nieuwe wethouder van financiën de schoenen gezet van 'arme kinderen'. Zij vragen daarmee aandacht voor kinderen die door armoede niets in hun schoen krijgen.
De armoede in Nederland neemt snel toe. Naast ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders kunnen ook steeds minder zelfstandig ondernemers de eindjes aan elkaar knopen.

Het aantal Nederlanders dat per maand te weinig overhoudt om goed van rond te komen, is in 2011 met 180 duizend toegenomen, tot 1,1 miljoen. Het gaat om 7,1 procent van de bevolking, becijfert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Armoedesignalement 2012, dat vandaag verschijnt.

Voor het eerst deze eeuw neemt ook het aantal personen toe dat kampt met 'langdurige armoede'. In 2011 leefde 2,5 procent van de Nederlanders vier jaar of langer onder de armoedegrens, in 2010 was dat nog 2 procent.

De toename is een logisch gevolg van de crisis, stellen de onderzoekers van het SCP en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport. Door de bezuinigingen en de oplopende werkloosheid moeten steeds meer personen van een uitkering rondkomen. 'In 2010 was met een licht economisch herstel ook de armoede weer wat teruggelopen. Maar met de terugval in 2011 zijn er ook meer armen bijgekomen.'

De onderzoekers verwachten dat de armoede dit jaar verder is toegenomen. Zij houden het op een percentage van 7,6 van de bevolking. Ook de komende jaren, als Nederland verder moet bezuinigen, zal de armoede toenemen. Maar de instituten wagen zich niet aan een voorspelling.

Zelfstandigen vangen de hardste klappen op. In 2011 was het aantal arme zelfstandigen voor het eerst groter dan het aantal armen in loondienst (175 duizend versus 170 duizend). Mede daardoor hebben dertigers en veertigers, die vaker voor zichzelf werken of tijdelijke dienstverbanden hebben, voor het eerst een grotere kans op armoede dan vijftigers. Bij huishoudens die bijstand ontvingen, liep het aandeel armen op van 65 naar 68 procent.

(artikel 3)
En daar staat tegenover het salaris van onze politici, banken en zorgverzekerings directeuren.

(Politici, inkomen geregistreerd bij de loonwijzer)

Mark Rutte - Minister President van Nederland - Geboren: 1967 Nederland - Alleenstaand

Jaar: € 144.108,00
Maand: € 12.009,00
Week: € 2.882,00
Dag: € 576,00

Diederik Samson - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter PvdA - Geboren: 1971 Nederland - Kinderen: 2

Jaar: € 112.244,00
Maand: € 9.353,00
Week: € 2.244,00
Dag: € 448,00

Geert Wilders - Lid Tweede Kamer, Partijleider Partij vd Vrijheid - Geboren: 1963 Nederland - Getrouwd

Jaar: € 107.652,00
Maand: € 8.971,00
Week: € 2.153,00
Dag: € 430,00

Sybrand van Haersma Buma - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter CDA - Geboren: 1965 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 109.489,00
Maand: € 9.124,00
Week: € 2.189,00
Dag: € 437,00
Je kunt op elke foto klikken voor meer informatie

Emile Roemer - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter SP - Geboren: 1962 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 107.652,00
Maand: € 8.971,00
Week: € 2.153,00
Dag: € 430,00

Alexander Pechtold - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter D66 - Geboren: 1965 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 106.733,00
Maand: € 8.894,00
Week: € 2.134,00
Dag: € 426,00

Bram van Ojik - Lid Tweede Kamer, Fractivoorzitter GroenLinks - Geboren: 1954 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 103.978,00
Maand: € 8.664,00
Week: € 2.079,00
Dag: € 415,00

Arie Slob - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter ChristenUnie - Geboren: 1961 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 4

Jaar: € 104.591,00
Maand: € 8.715,00
Week: € 2.091,00
Dag: € 418,00

Kees van der Staaij - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter SGP - Geboren: 1968 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 103.987,00
Maand: € 8.665,00
Week: € 2.079,00
Dag: € 415,00

Marianne Thieme - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter Partij voor de Dieren - Geboren: 1972 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 103.673,00
Maand: € 8.639,00
Week: € 2.073,00
Dag: € 414,00

Hero Brinkman - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) - Geboren: 1964 Nederland - Kinderen: 1

Jaar: € 103.060,00
Maand: € 8.588,00
Week: € 2.061,00
Dag: € 412,00

Henk Krol - Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter 50PLUS - Geboren: 1950 Nederland - Getrouwd

Jaar: € 103.672,00
Maand: € 8.639,00
Week: € 2.073,00
Dag: € 414,00

(Bankwereld)

Christine Lagarde - Directeur IMF - Geboren: 1956, Frankrijk - Vriend - Kinderen: 2 - Gescheiden

Jaar: € 448.537,00
Maand: € 37.378,00
Week: € 8.971,00
Dag: € 1.794,00

Mario Draghi - President-Directeur Europese Centrale Bank - Geboren: 1947 Italie - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 367.863,00
Maand: € 30.655,00
Week: € 7.357,00
Dag: € 1.471,00

Jan Hommen - Bestuursvoorzitter ING - Geboren: 1943, Nederland - Getrouwd - Kinderen: 4

Jaar: € 1.350.000,00
Maand: € 112.500,00
Week: € 27.000,00
Dag: € 5.400,00

George Soros - Hedge Fund Manager - Geboren: 1930 Hongarije - Kinderen: 5 - Gescheiden

Jaar: € 2.682.926.829,00
Maand: € 223.577.236,00
Week: € 53.658.537,00
Dag: € 10.731.707,00

Gerrit Zalm - CEO Fortis - ABN Amro - Geboren: 1952 Nederland - Getrouwd - Kinderen: 5

Jaar: € 563.000,00
Maand: € 46.916,00
Week: € 11.260,00
Dag: € 2.252,00

Lloyd Blankfein - CEO en bestuursvoorzitter Goldman Sachs - Geboren: 1954, Verenigde Staten - Getrouwd - Kinderen: 3

Jaar: € 17.073.171,00
Maand: € 1.422.764,00
Week: € 341.463,00
Dag: € 68.293,00

Josef Ackermann - CEO Deutsche Bank - Geboren: 1948 Zwitserland - Getrouwd - Kinderen: 1

Jaar: € 1.400.000,00
Maand: € 116.667,00
Week: € 28.000,00
Dag: € 5.600,00

Robert "Bob" Diamond - Gepensioneerd CEO Barclays - Geboren: 1941, Verenigde Staten - Getrouwd - Kinderen: 3

Jaar: € 1.708.861,00
Maand: € 142.405,00
Week: € 34.177,00
Dag: € 6.835,00

Dominique Strauss-Kahn - Gepensioneerd President IMF - Geboren: 1949 Frankrijk - Getrouwd - Kinderen: 4

Jaar: € 342.220,00
Maand: € 28.518,00
Week: € 6.844,00
Dag: € 1.369,00

Ben Bernanke - Voorzitter Federal Reserve VS - Geboren: 1953 VS - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 162.358,00
Maand: € 13.530,00
Week: € 3.247,00
Dag: € 649,00

James Gorman - CEO Morgan Stanley - Geboren: 1958 Australië - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 4.878.049,00
Maand: € 406.504,00
Week: € 97.561,00
Dag: € 19.512,00

Jamie Dimon - CEO en voorzitter van JPMorgan Chase & Co - Geboren: 1956 VS - Getrouwd - Kinderen: 3

Jaar: € 4.813.008,00
Maand: € 401.084,00
Week: € 96.260,00
Dag: € 19.252,00

WSJ May 2012: Annual Salary $1.42 million, Annual incentive $4.5 million, total compensation including stock options $22.92 million Forbes October 2011: Net Income: $18.6 billion, Compensation $42 million
Brian T Moynihan - Toimitusjohtaja Bank of America - Geboren: 1959 VS - Getrouwd - Kinderen: 3

Jaar: € 772.358,00
Maand: € 64.363,00
Week: € 15.447,00
Dag: € 3.089,00

Robert P. Kelly - Gepensioneerd CEO Bank of New York Mellon - Geboren: 1954 VS - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 7.845.528,00
Maand: € 653.794,00
Week: € 156.911,00
Dag: € 31.382,00

Masaaki Shirakawa - Bankier, gouverneur van de Bank van Japan en directeur / vice-voorzitter van de Bank voor Internationale Betalingen - Geboren: 1949 Japan

Jaar: € 347.886,00
Maand: € 28.991,00
Week: € 6.958,00
Dag: € 1.392,00

Norman Chan - Bankier, CEO van Hong Kong Monetary Authority - Geboren: 1954 China - Kinderen: 2

Jaar: € 783.740,00
Maand: € 65.312,00
Week: € 15.675,00
Dag: € 3.135,00

Brady Dougan - CEO Credit Suisse - Geboren: 1959 VS - Kinderen: 2 - Gescheiden

Jaar: € 11.382.114,00
Maand: € 948.509,00
Week: € 227.642,00
Dag: € 45.528,00

John Stumpf - Voorzitter voor Wells Fargo & Company - Geboren: 1953 VS

Jaar: € 3.170.732,00
Maand: € 264.228,00
Week: € 63.415,00
Dag: € 12.683,00

Kenneth Chenault - Gepensioneerd CEO American Express - Geboren: 1951 VS - Getrouwd - Kinderen: 2

Jaar: € 8.642.276,00
Maand: € 720.190,00
Week: € 172.846,00
Dag: € 34.569,00

28/02/2013 01:22

Reacties (36) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
02/03/2013 12:51
Veel spirituelen hebben het over licht en liefde alsof dan alles vanzelf verandert. Natuurlijk is het belangrijk licht en liefde altijd in je achterhoofd te houden.
Een arts zal een zware infectie ook (nog?) niet allen met licht en liefde kunnen behandelen. Hij moet de wond goed bekijken, de infectie opensnijden, de pus verwijderen, de wond schoonmaken en dan pas kan het genezingsproces weer zijn gang gaan.
Zo is het ook met het huidige systeem, we moeten onder ogen zien hoe het in elkaar steekt, de niet werkende onderdelen stoppen, de verantwoordelijken ter verantwoording roepen, een alternatief bieden en dan kunnen we verder!
Licht en liefde betekend juist duidelijk en eerlijk, juist met beide benen stevig op de grond en een helder hoofd en hart!
You go Ko re!
28/02/2013 19:57
Hee Taco, ik heb een spirituele levensinstelling en dito ervaringen, alleen mensen die het niet begrijpen hoe het werkt, maken er van die vreemde dingen van :) Het gaat erom dat we er voor elkaar zijn, luisteren naar elkaar en wat ons Hart zegt toch?
28/02/2013 19:47
Ik beschouw je kritiek spiritueel maar het spirituele is de tegenpool van het ongeremde materialisme. Uitstekend gedocumenteerd..artikel met al die gigantische buiten proportionele salarissen. bestaat er nog een sociakistische partij die het opneemt voor de armen ...nee Waren ervmaar mensen van het kaliber Drees en Zijlstra. Keynesiaanse aanpak.met overheids projecten die mensen aan geld en banen helpen.
28/02/2013 15:39
Kom maar op ik ben klaar met die leugenachtige lui, ik schrik op dit moment elke dag over welke lijken ik nou weer tegenkom, terwijl anderen ploeteren. Het kan niet zijn, gewoon kappen daarmee, weg met die bankafhankelijk lui en SAMEN knokken om alles op te ruimen en onderweg te gaan naar iets beters, een samenleving zonder indivdualisme, een samenleving met, voor en door elkaar. DAT IS SPIRITUELE TRANSFORMATIE!
28/02/2013 19:05
Oeps Spiritueeel? Loop liever met twee stevige benen -en helderdenke- het Binnenhof op hoor! Heb daar misschien te weing verstand van Kore?;) Als jij er ook maar bij bent!
28/02/2013 19:13
Het was naar aanleiding van spirituele opmerkingen die ik kreeg. Wat ik al aan afremmingen en (goedbedoelde) adviezen, zonder enige onderbouwing heb gekregen de afgelopen dagen. Pas op voor je baan, pas op voor je reputatie, zit je niet teveel in je ego. Eén persoon presteerde het zelfs om te zeggen: 'kore waar ben je, kom terug naar het licht'.
Ja hoor present, future and past :)
Liefs!
kore
28/02/2013 20:00
Ha, ha, snap het! Komt me bekend voor allemaal! x
28/02/2013 15:18
O en mensen we zijn niet de enigen, het lijkt erop dat mensen massaal aan het opstaan zijn, zich verzetten en toe zijn aan een radicale omslag. I am inn!
Als iemand meer initiatieven weet, wilt u ze dan hierbij plaatsen, dan kunnen we belangen bundelen, dat is veel effectiever.
Alvast bedankt!
Namems, Djerke, de Nederlander
https://www.facebook.com/events/377345955697956/381297861969432/?notif_t=plan_mall_activity
28/02/2013 13:15
Mooi geschreven Ko re!
We zijn een beetje de weg kwijt met zijn allen. " Als je maar goed je best doet en hard werkt dan komt alles vanzelf goed ". Dit devies heb ik jarenlang gevolgd en toch is het niet uitgekomen. Als kleine zelfstandige val je overal tussen. Door een enorme lijst aan omstandigheden en ondanks het aankloppen bij hulpinstanties is vrijwel het enige wat we te horen krijgen: Ik begrijp het maar helaas kunnen we niets voor u doen. Als we stoppen met onze huidige onderneming wel, maar dan gaan de toenemende inkomsten die we daar uit halen verloren en kosten we alleen maar meer geld en we creeeren ons eigen werk wat op het moment voor ons effectiever is dan solliciteren.
Regels zijn er om structuur in de brei te verkrijgen, toe te passen als dik elastiek; de ene keer buigt het iets die kant op en de andere keer de andere kant op afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Zo wordt het in feite ook toegepast als we kijken naar de eindeloze wachtrijen voor rechtbanken.
Wat de afgelopen jaren is geprobeerd is alles te standaardiseren en efficientiseren wat een averecht effect heeft. Wie is er nou standaard? Laten we alsjeblieft geval per geval bekijken en beoordelen i.p.v. met alle macht een standaard hokje te zoeken en 'het geval' daar in te proppen. Het gemiddelde tussen 1 en 9 is bijvoorbeeld 5. Dat is een leuk weetje maar zegt dus niets over de deelnemende feiten.
Hoe goed bedoeld de instanties ook zijn en hoe vast zij zich voelen zitten in de regels: er zijn altijd nood- of creatieve oplossingen mogelijk en als er veel niet te helpen gevallen zijn dan moet de regelgeving toch aangepast worden omdat die niet voldoet.
In de problemen komen is 1, daar voor uit durven komen en hulp voor durven vragen is 2.
Als je dan na 5 jaar proberen met je rug tegen de muur staat, 30.000,- te kort komt, de hypothecair je dreigt uit je huis te zetten, de politie dreigt je te gijzelen en de kosten alleen maar oplopen terwijl je alles wat je hebt in het schuldenmoeras steekt valt het niet mee om met 4 kinderen om je heen iedere dag weer opnieuw te proberen glimlachend je hoofd boven water te houden.
Al helemaal niet als falende banken wel gered worden en degenen die (al dan niet) moedwillig de boel in de soep hebben laten draaien er met enorme salarissen en bonussen zonder een greintje pijn vanaf komen.
Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden, wil alles wat ik veroorzaakt heb weer rechtbreien maar kan het nou even niet alleen.
Een systeem is zo sterk als haar zwaktste schakel. Laten we dan met zijn allen zorgen dat die schakel wat sterker wordt, dat komt ons allen ten goede!
Ik weet zeker dat we hier uit kunnen komen met zijn allen maar dan moeten we creatief zijn. Een menswaardig bestaan is iets waar we allemaal recht op hebben!
Diana
tegen Diana69
28/02/2013 18:30
Ik kan me hier helemaal in verplaatsen. Voor mij is het te laat, maar voor zoveel anderen, dat bundelen is zo belangrijk!
28/02/2013 19:00
Prachtig verwoord Diana! Snap je helemaal!
Ko re tegen Diana69
28/02/2013 19:17
Hee Diana, top vrouw!
Ik ben zo blij dat je naar buiten treed met hoe het er aan toe gaat. Jullie zijn één van die mensen/gezinnen die onderuit gaan door verkeerde regelgeving, nergens terecht kunnen en dat na al die jaren hard werken. Wat heb je al niet gedaan om het probleem eerst zelf op te lossen? Het is top dat je verantwoording neemt, het wordt tijd dat meer mensen dat doen en da bedoel ik natuurlijk de overheid.
Dikke knuff!
Kore
28/02/2013 12:24
Nadat ik stopte met mijn bedrijf gingen tallen, van grote bedrijven, die vroeger hun personeel bij mij inhuurden failliet, sterke bedrijven! Bedrijven waar je het nooit van zou verwachten. Ik kan helemaal in jou artikel meegaan. En jou reactie aan searcher.
28/02/2013 12:30
Merel, jij hebt duidelijk de werkelijkheid gezien en durven kijken naar hoe het werkt, en hoe mis het is. Dank je voor je support!
tegen Ko re
28/02/2013 12:34
Ja, de mensen die het goed hebben, durven gemakkelijk weg te kijken, het raakt ze niet eens.
28/02/2013 13:11
Mij wel!
28/02/2013 18:15
Gaat niet op voor alle mensen die het goed hebben, gelukkig.