Public

Wat is de Agenda 21 en wat zijn de wereldwijde consequenties ervan

Vandollum > Vandollum´s NWO Files

 

                                 Wat is de Agenda 21

                                     en wat zijn de

                     wereldwijde consequenties ervan !

                                 80795d15b21826f3cfffd2fa3a759062.jpg

Agenda 21 is de ondertekening van het Rio de Janeiro Protocol mede ondertekend in juni 1992 door Hans Alders van de PVDA en Jan Pronk. Deze Agenda van de verenigde naties heeft grote wereldwijde consequenties.

                                                                     AGENDA 21

Veel mensen hebben nog nooit gehoord van Agenda 21 en daarom schrijf ik er ook over vandaag. Agenda 21 is een depopulatie agenda waar door de verenigde naties wordt gesteld dat de wereld overbevolkt is en dat er drastisch miljoenen mensen moeten verdwijnen. De VN zegt dat het een blauwdruk is voor een duurzame wereld. Deze Agenda 21 is goedgekeurd door 200 landen die allemaal deze agenda getekend hebben waaronder ook Nederland. Volgens deze agenda moet het wereldwijde volk gecontroleerd en gereguleerd worden voor een groter doel. Individuele vrijheden wordt het volk ontnomen voor wat de VN stelt het welzijn van de wereld.

Landen die achter Agenda 21 staan en dat is bijna de gehele wereld, zijn ervan overtuigd dat mensen beheerd en gecontroleerd moeten worden. Mensen kunnen destructief worden en gevaarlijk en daarom meten ze ingedampt worden.

Agenda 21 is gecreëerd en vastgelegd door de Internationale raad voor plaatselijke Milieu Initiatieven, de  ICLEI, die hiervoor speciaal in het leven is geroepen. Deze organisatie werkt onder het mom van duurzaamheid, slimme groei, ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling. George Bush ondertekende ook dit verdrag net zoals zovele andere presidenten.

11a633720359be4463b3e3d5f750513d.jpg

Wereldwijd houden deze landen zich aan codes die geheim zijn . Codes zoals het weghalen van de rechtspraak zodat u geen recht meer kunt behalen. Codes waarmee men je zo uit je huis kan slepen en gevangen kan zetten of een code die u en mij boetes oplegt voor bijvoorbeeld belachelijke zaken zoals hondenpoep op de straat. Boetes die ze geven omdat jij volgens de staat een gevaar bent voor het land en de democratie. Er is vaak een selectieve toepassing van deze codes en elk land bepaalt zelf hoe deze codes gehanteerd worden.

Overheden maken wetten die zogenaamd worden gemaakt in het belang van uw veiligheid. Het oprichten van de hypotheek is ook zo´n ding want no matter what het huis zal nooit je eigendom worden of zijn. Veel Nederlanders zijn er al achter gekomen dat de staat hen erin geluisd heeft met deze vorm van lening.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieu stichtingen, natuurfondsen en ngo’s (niet gouvernementele organisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. -Essentiële instrumenten van NGO’s ‘ die leiden tot succes behelzen o.m. machtsgebruik door het aansturen: van gemeenschappen, de media, wetenschap, regeringsbevoegde deelname van publieke forums.-a)
Met name ICLEI plaatst zich tussen de verschillende overheden en adviseren/begeleiden duurzaamheidsprojecten met nieuwe wetten en regels om de macht naar de regio’s toe te trekken en het beleid van de VN uit te voeren. De torenhoge kosten betalen wij zelf met ons belasting geld. Nederland is lid van de VN, dus moeten we ons houden aan de gemaakte afspraken in deze verdragen

 

THE GLOBAL BIODIVERSITY STRATEGY AGENDA

711ccdc15412e80deaa520c11adec73b.jpg

De Verenigde Naties wil het onderwijs controleren en beheren van uw kind. Familieverhoudingen moeten kapot en inzage in het leven van uw kind wordt onmogelijk. Overheden willen hun onderdanen controleren en zal daar ook hun legers en politie voor inzetten. De hoofdreden hiervoor is het creëren van een wereldregering, een Wereldbank en een wereldreligie.

Deze wereldregering zadelt ons op met de problematiek van Global Warming, water tekorten, overstromingen, tsunami´s, hongersnoden en oorlogen. Crisissen worden gecreëerd door overheden tezamen met het bedrijfsleven en de banken. Doelen worden nagestreefd onder het mom van landsverdediging en de nationale soevereiniteit wordt steeds kleiner. Milieuvraagstukken komen aan bod waar het volk gretig voor doneert.

Mensen worden al snel misleid door ze te prikkelen met beelden van armoede, haat, racisme, nationalisme. mensen willen veiligheid en vertrouwen de regering om en veilig te houden. Wat daadwerkelijk gebeurd is het isoleren van het volk het beschadigen van de mensheid, de saamhorigheid weg halen, empathie voor de medemens vernietigen, de mens kapot maken.

Agenda 21 is eigenlijk een hartverscheurende maatregel van de wereldpolitiek om de maatschappij in elk land te saboteren en te ruïneren. .

Het strafrecht wordt veranderd, rechtspraak geldt niet meer, deurwaarders hebben het voor het zeggen in ons land en pure natuurlijke supplementen zijn in ons land verboden door de invoering van de Codex Alimentarius. Het Pikmeer Arrest zorgt ervoor dat mensen zoals mark Rutte of zelfs de Koning nooit aangepakt kunnen worden voor hun daden. Steeds meer rechten van de mens worden beschadigd en veel mensen weten ook niet dat onze grondwet uitgezet is door Dhr. Donner.

 

9d26e0a57534f8333578fdcd124207a2.jpg

Indien we geen grondwet hebben mensen hoe kan het dan dat de politiek nog steeds regeert en waarom grijpt het leger hier niet in.

De Millennium Top bijeenkomst in 2000 was alleen maar om deze wereldregering te vormen en vast te leggen. het enigste wat de landen doen die de Agenda 21 hebben ondertekend is steeds meer geld weg te halen van het volk om het in een pot te gooien die ze hier in de EU hebben opgericht als

De Europese Centrale Bank. Alle bezuinigingen van de afgelopen jaren zitten allemaal in deze pot en elk jaar gaan er steeds meer miljoenen naar deze bank toe.

 

 

"I believe that banking institutions are more dangerous than standing armies...If the American people ever allow private banks to control the issue of currency...the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered" - Thomas Jefferson (1743-1826) 

 

Met heel het inkomen wat in ons land binnen komt zou de overheid eigenlijk moeten praten over overschotten die ze weer in kunnen zetten voor het land. Toch zijn er altijd begrotingstekorten, crisissen, tekorten en het volk wordt steeds meer leeg geplukt . In 2014 kunnen we ons hart vast houden wat er ons nog staat te wachten. Kijk zelf maar bij de wetgeving en wat de regering allemaal besluit door een tik van de hamer. De Europese Commissie zal eht volk in schulden stoppen daar ze daaraan verdienen door subsidies.

Dit verdrag treedt in werking als slechts twaalf van de zeventien parlementen van de eurolanden het hebben goedgekeurd. De stemming in de parlementen van de acht niet-eurolanden heeft in dit verband schijnbaar slechts een symbolisch karakter. Hieruit blijkt, dat we in Europa niet meer kunnen spreken van democratie.

 Door de inwerkingtreding van het begrotingspact worden de rollen voorgoed omgekeerd in de EU.

f0671da7390f0f9935ed82aa0c6220a7.jpg

Vele tongen een stem is de leus van de EU

De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Raad sturen vanaf 1 januari 2013 officieel de financiën van de eurolanden door de grote invloed die zij gaan hebben op de begroting, de staatsschuld en de uitgifte van staatsleningen van die landen. Ik schrijf officieel, want feitelijk oefent Olli Rehn nu al een dirigerende invloed uit op de eurolanden, die met de pet in de hand hun begrotingen aanbieden aan Brussel.

Maar het plan gaat verder. Ook de economieën en de banken moeten Europees worden geïntegreerd. En wat heeft men hierbij voor ogen? Het gaat om de centralisering van de macht. Er is als deze plannen worden uitgevoerd geen zeggenschap meer vanuit de nationale parlementen over de economie van het land. De parlementen worden uitvoerders van de wil van Brussel. Voor Merkel zijn er geen taboes bij het overdragen van macht naar Brussel. Dan worden wij dus in de nabije toekomst bestuurd d

oor niet-democratisch gekozen Europese Commissarissen en door niet democratisch gekozen bestuurders van de Europese Centrale Bank en het Europees Stabiliteit Mechanisme, gesouffleerd door de lobby van multinationale bedrijven en banken.

Een bestuur dat primair is gericht op de stabiliteit van de euro en daaraan heel veel ondergeschikt zal maken.

Agenda 21 houdt in wereldoorlogen simuleren, creëren, afbraak van het onderwijs, de wereldbevolking reduceren door middel van het sproeien van chemtrails, het vergiftigen van medicijnen en voedsel en het inenten van onze baby´s met giftige stoffen. Virussen zoals aids en sars worden uitgespreid over de wereld en menselijke visies moeten afgebroken worden. kijk naar agent Orange, occupy beweging, The World Top conferenties ook wel bekend als de Bilderberg conferenties.

Agenda 21 heeft alles te maken met depopulatie van de mensheid, een totale verplichting aan de maatschappij door vingerafdrukken te vragen van het volk en het al niet emr lang duren of we orden allemaal voorzien van een chip. Het BSN nummer, Sofinummer, Elektronisch Patiënten Dossier, Camera´s overal, politie op straat, steeds meer beveiligingsbedrijven voor de elite, zijn allemaal tekenen van deze Agenda 21

Mensen afhankelijk maken van sociale netwerken zoals face book en Twitter en gegevens oplaan om de mensheid in kaart te brengen. Overheden keuren het goed dat volgend jaar homofilie een verplicht leervak wordt en dat pedofilie toegestaan wordt in eigen land. Seks met kinderen wordt legaal en one volksgezondheid wordt bedreigd door allerlei factoren.

De mensheid wordt verleidt met spirituele onzin, mediums, kaart leggers, helderzienden wat gewoon bullshit is. indien God wist dat we alles zouden weten hadden wij wel allemaal een alziend oog gekregen. dat alziende oog heeft wel de New World order die alles in de gaten houdt met het oog bovenaan de piramide. Dit oog en de piramides vind je overal terug wereldwijd.

34003dc9437571d93ba4610528336145.jpg

 

                      Zelfs 9/11 werd voorspeld met een nieuw geprint dollar biljet

                              44178a44047646c942b7b99d06a31b24.jpg

Bekijk onderstaand filmpje en kijk wat de Wereldregering nu weer van plan is.

 

New $100 Bill Decrypted - Nuclear Devastation

 

Het nieuwe honderd dollar biljet kwam uit en deze man laat zien wat de voorspellingen zijn op het nieuwe honderd dollar biljet. Er zal een nucleaire gebeurtenis plaatsvinden aan de Oostkust van Amerika. New York zal weer de klos zijn door een van de grootste tsunami´s ooit door Haarp geconstrueerd. Hij haalt argumenten aan vanuit de Bijbel en eerlijk gezegd mensen

GOD STA ONS BIJ

622412aac65eccee56e8a46971fe381e_medium.

Agenda 21 gaat er alleen maar over om de mensheid te vernietigen, ten gronde te richten meedogenloos en Satanisch.

De oorlogstrommels klinken al, nanotechnologie, nucleaire wapens, rampen, GMO´s, Complotten, Corrupte regeringen, wereld crisissen, armoede en honger alleen maar om

 

DEPOPULARISATIE

 

99452afd636ac2495651c7855ea7349e.jpg

07/11/2013 13:41

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.