Public

Op wat heb je recht wanneer je bagage verloren gaat of vertraging heeft?

Juana > Jouw rechten als consument

In mijn vorige artikelen (Zie vluchtvertraging) heb ik uitgelegd vanaf wanneer je iets kan opeisen als je vlucht vertraging heeft. Maar wat nu als je aankomt op je bestemming en je bagage niet mee is? Of nog erger, wat als je bagage verloren gaat?

 

Wil je weten of je recht hebt op een vergoeding wanneer je bagage achterbleef door een staking? Scroll dan helemaal naar beneden.

 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/208a9550143ba04c860af20379711f04.jpg

 

 

 

In een rapport van het Europese Consumenten Centrum-netwerkt werd gepubliceerd dat in 2009 en 2010, 13% van de klachten betreffende vluchten over verloren, vertraagde of beschadigde bagage gingen. Het is dus iets dat vaak voorkomt en ik ken ook wel enkele mensen die hiermee al geconfronteerd zijn geweest.

 
In een rapport van 2008 en 2009 van de Association of European Airlines lezen we dat 13 passagiers op de 1000, in Europa, problemen hebben met hun bagage. Iberia scoorde daarbij het slechts en er waren 19,2 problemen per 1000 passagiers. Turkisch Airlines, met 4,5 het best.
 
Jammer genoeg hebben de Europese wetgevers nog geen wet gemaakt die oplossingen voorziet voor deze hypothesen, en moeten we terugvallen op het internationale verdrag van Montreal van 1999. 
 
 
Wanneer is dit verdrag van toepassing?   (zie voor meer uitleg vertraging - Montreal)
 
In de eerste plaats moet het over een internationale vlucht gaan, dit betekent dat een vlucht van bijvoorbeeld Parijs naar Nice niet onder dit verdrag valt.

In de tweede plaats moet zowel het land van je vertrekpunt en het land van je eindbestemming lid zijn van het Verdrag van Montreal.

Wat ook wel als internationaal wordt beschouwd is een vlucht met beginpunt en eindpunt in hetzelfde land, wanneer er een tussenlanding is een ander lid (dat al dan niet verdragspartij is). Dus als je van Parijs naar Nice gaat, maar eerst een tussenlanding hebt in Brussel, is het verdrag ook van toepassing.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/72b409702b35d07f8797f8be9ecfcd36.jpg
Photo by FaceMePLS on Flickr*
 
 
Op wat heb je recht?

In het verdrag lezen we dat de vluchtmaatschappij aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit de vernieling, verlies, beschadiging of vertraging van bagage. De vergoeding waarop je recht hebt is echter forfaitair beperkt tot 1113 bijzondere trekkingsrechten (voor meer uitleg zie ook SDR) per passagier, wat vandaag neerkomt op 1376.33 euro. Als je dus een dure laptop meehebt, komt je dus al rap aan dat bedrag!

Als je speciale bagage meeneemt (bv. dure elektronische apparatuur) , dan kan je wel een bijzondere verklaring afleggen omtrent de aankomst ervan. In dat geval zal je eventueel moeten bijbetalen, maar de vliegtuigmaatschappij zal je voor het hele bedrag moeten vergoeden.


Moeilijkheden

Op deze 1113 SDR heb je echter niet automatisch recht: wanneer er iets gebeurd is met je bagage, zal je moeten je schade aantonen. Als je bagage een dag vertraging heeft, zal het wel duidelijk zijn dat je een tandenborstel en een nieuwe onderbroek zal moeten kopen. Het wordt moeilijk als je valies verloren gaat. In elk geval moet je goed je documenten en de bagage-ticketjes bijhouden.


Bovendien is de maatschappij ook niet aansprakelijk voor vertraging wanneer hij bewijst dat hij en zijn personeel redelijkerwijze de schade niet voorkomen konden hebben.


Hoe eis je dit nu op?

Ook dit is niet zo simpel en we moeten een onderscheid maken tussen de verschillende problemen en je moet daarbij de tijd goed in het oog houden!
 
In de eerste plaats mag je de luchthaven niet verlaten zonder dat je een klachtenformulier hebt ingevuld die de maatschappij heeft liggen. Dit wordt Property Irregularity Report (of PIR) genoemd en je moet er een kopie van krijgen. Als het gaat om verloren of vertraagde bagage, zal de maatschappij er dan op zoek naar gaan, en als het gaat om beschadigde bagage, zal ze kunnen vaststellen dat de schade niet daarna is toegediend.

Zie bijvoorbeeld bij Iberia

Maar om de vergoeding op te eisen zal je daarna ook nog moeten protesteren. Dit moet op een schriftelijke manier gebeuren en binnen een korte termijn.

Beschadigde bagage:
Als je je beschadigde bagage ontvangt, zonder te protesteren, dan wordt er vermoed dat je deze in goede staat ontvangen hebt (ook al heb je de PIR ingevuld). Dit protest moet je binnen de zeven dagen uitvoeren. Als je twee weken op vakantie bent en het is bij aankomst dat je bagage beschadigd is: wacht dan niet tot je weer thuis bent, dan zal het te laat zijn.

Vertraagde bagage:
Wanneer je hebt moeten wachten op je bagage en vergoed wil worden, moet je binnen de 21 dagen, na de ontvangst ervan, protesteren.

Verloren bagage:
Hierop staat geen tijdlimiet, maar natuurlijk moet je daar niet te lang mee wachten

 
Je zal dus een brief moeten schrijven waarin je de geschiedenis van je bagage beschrijft: je vluchtgegevens, de PIR dat je hebt ingevuld en de schade die geleden hebt, het bedrag dat je eist… en dit alles vergezeld van een kopie van je ticket, bagageticketjes, PIR…
Je kan bijvoorbeeld ook best een reçu van de aankoop van je valies die beschadigd werd erbij moeten voegen om aan te tonen op hoeveel geld je nu precies recht hebt.

Wat je precies zult krijgen, hangt af van geval tot geval en van maatschappij tot maatschappij. Zo betalen sommige maatschappijen per dag vertraging van je bagage een bepaalde som geld, terwijl andere een eenmalige vaste som geld geven.

Als het om verloren bagage gaat, ziet het er niet zo goed uit. Gezien jij als passagier je schade moet bewijzen, moet je in principe kunnen aantonen wat er in je valies zat en hoeveel dat waard is. Ik denk niet dat je van bijvoorbeeld de kleren die je een jaar geleden kocht nog de reçu’s hebt bijgehouden? Een gouden tip is dan ook: neem kostbare zaken enkel mee in je handbagage!


http://plzcdn.com/ZillaIMG/f476bf242d78d42f34041e1574b3dfc4.jpg
Luggage and Diners (Martin Addison) / CC BY-SA 2.0
 


 

Concreet geval: de staking in Zaventem van mei 2013 - heb je een recht op vergoeding omdat je bagage te laat aankwam. Had je bijvoorbeeld een belangrijke meeting en zat je kostuum in je valies waardoor je een nieuw kostuum hebt moeten kopen? En wat als je valies verloren gaat? 

Dit zijn enkele moeilijke vragen waar er niet zomaar op geantwoord kan worden. Wanneer er sprake is van staking, kan er namelijk sprake zijn van overmacht, wat er toe kan leiden dat de luchtmaatschappij niet verantwoordelijk wordt gesteld. Dit vanuit het standpunt: ze konden er niets aan doen. In mijn mening moet een onderscheid gemaakt worden tussen het moment van jouw vlucht.

Behoorde je tot de eerste pechvogels? Dan zal de luchtmaatschappij vermoedelijk gelijk krijgen van de rechter als die zegt dat de staking volledig onverwacht was. Ze konden zich er niet op hebben voorzien, ze konden geen andere maatregelen hebben genomen, want ze wisten van niets. Echter, dit geldt volgens mij enkel voor niet-aangekomen bagage. De staking heeft hen niet verhinderd om maatregelen te nemen om je valies te bewaren. Is je valies verloren gegaan? Volg dan zeker de procedure die in het artikel hierboven beschreven is.

Was de staking al enkele dagen bezig? Dan is het nog moeilijker. Je zou dan kunnen argumenteren dat de staking niet meer onaangekondigd was, waardoor de luchtmaatschappij maatregelen kon nemen. Anderzijds kan de luchtmaatschappij ook hetzelfde verwachten van jou. Ook jij hebt een schadebeperkingsplicht; je wist dat er een staking bezig was en dat de kans groot was dat je valies niet mee kon, dus nam je best maatregelen. Het was namelijk niet persooneel van de luchtvaarmaatschappij zelf die staakte: ook zij konden er niets aan doen en enkel schadebeperkende maatregelen nemen. Uiteraard geldt hier dezelfde opmerking inzake verloren bagage.

Tenslotte zou je ook de schuld kunnen zoeken bij de stakers en niet de luchtvaartmaatschappij aanspreken, maar de stakers zelf, wegens misbruik van hun stakingsrecht. Dit wordt echter een lastige zaak en heeft weinig slaagkans. Vandaag de dag loopt er echter een zaak over zo'n staking in Zaventem van 2007. In september 2013 zou het Hof van Beroep hier uitpsraak over doen. Krijgen zij gelijk, dan is de slaagkans bij het eisen van een schadevergoeding van de staking van 2013 een pak groter, maar totaal geen garantie dat de rechter op dezelfde manier zou beslissen. Afwachten dus...

 

18/05/2013 09:46

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.