Public

Wat is nu het leven? Before - birth/beginning - becoming - remaining - death/after

Chippies > Psychologie

Menskunde (compleet verhaal): Before life - birth/beginning - becoming - remaining - death/ after life... = Life

Wat is leven?

John Locke is m'n favoriete filosoof:

17e eeuwse filosofie. Hij geloofde dat baby's worden geboren als een Tabula rasa, een ongeschreven blad. Was een van de meest invloedrijke verlichtings denker. Zn schrijven beinvloedde Voltaire en Rousseau, meest schotse verlichtingsdenkers en de amerikaanse revolutie.

Het zelf beschreven in z'n theorie of the mind, bracht hij het idee dat onze geest in een blanke staat/  ongekleurd, ongeverfd, leeg wordt geboren. We hebben geen eigen gedachten. Leeg betreden we de wereld. Interessant worden dan genen. Spelen die met de tijd op? Als we leeg zijn geboren van geest... Beginnen genen ons dan plots te overheersen... En is onze eigen ik, die leeg aankwam, overmeesterd door genen, sociale culturen en ontstane gedachten tijdens het dagelijks leven van onze voorouders. Toeval en geleid door gebeurtenissen gerelateerd aan de situatie waarin we geboren zijn creeren zo gedachten, reacties, cultuur en daarmee ons leven.

Wordt onze ik, die leeg is geboren dan zelf iemand? We worden geleid door omstandigheden... wie wordt er dan nog wat? Echt zichzelf, diep van binnen. Het kost dan tijd en leegte om zichzelf te zijn = mediatie. Waardoor we rustig worden. Meditatie is hiermee ook zeer interessant om te onderzoeken, om zo onze lege zelf tegen te komen.

Een mens wordt hiermee dus gestuurd door de vraag van de omgeving. Vermoeiend, en er ontstaat een levenspad een ontwikkeling die ons weg leidt van ons lege zelf...

Onderzoek deze theoriën maar eens in je eigen leven. Het kan je kijk verrijken over het leven. Hij is zeer diepgaand. Ik ben grote fan van Locke. Z'n diepe menselijkheid, zo diep gegaan in z'n gedachten over mensen dat hij op niets uit kwam, een bodem. Die kloptbij dezelfde bodem als natuurkunde. Moleculen deel je tot ionen en ergens na een aantal delingen is er niets. Dan zij elementen zover gedeeld dat het element niet meer de naam mag dragen die het zojuist nog had. Omdat elementen bestaan uit verschillende stoffen uit het universum na aantrekking. Als je verder deelt voorbij de aantrekking, kom je bij niets. Geen naam. Een afzonderlijk deel van een element. Maar een element is pas het element als het meerdere diverse stoffen heeft aangetrokken om deze vorm van de betreffende element te zijn.

Het zijn is leeg... Een ontdekking waar we nu pas na zoveel delingen over gaan debateren. Locke was wat dat betreft zn tijd vooruit en besefte dat elementen ook ergens grenzen hebben. Niet oneindig te delen zijn. Want dan verliest het zn totale waarde en is het in delen. Voorbij die standvastigheid is het niets meer... We komen leeg en trekken aan, waardoor we elementen vormen die aards zijn. Beter gezegd op aarde ontstaan wegens een typerende aantrekkingskracht bepaalde elementen vanuit stoffen uit het universum die we water, calcium etc noemen en daarmee ontstaat een mens. Vanuit niets trekken we aan... De grootste interessantse vraag is dus wat zorgt voor aantrekking, wat is aantrekking? wie of wat? We probeerde God... Maar waarom? En gedetailleerd kunnen we dit niets traceren? Is God dan visueel te maken, tijdens verder delen dan ionen en nog verder waar een element zn waarde verliest... z'n naam... Noemen we dit tijdloos? Het is namelijk voor de aantrekking, maar is dat nu het verleden? Heden? Toekomst? Het ontstaat telkens weer... Telkens weer elke keer in de tijd maken we elementen na aantrekking. En bestaat er water en alle andere elementen... elke keer weer.

Een mens wordt dus aangetrokken, heeft aangetrokken stoffen vanuit het universum die elementen vormen, allemaal codes, die je kunt vinden in de natuurkunde... Al onze elementen vormen ermee het leven... Eerst vanuit het water... plankton, later zeedieren, landdieren, dinosauriers en kleinere dieren, apen worden mensapen en we evolueren verder tot een steeds slimmer haarloos mens, met vele andere details die ons mens noemen. De bodem tot elk wezen is hetzelfde niets, en elementen die zo creëren dat je er verschillende soorten aan over houdt... En ook nog evolueren met allemaal duizenden verschillen, maar het zelfde idee. Allemaal bestaan de dieren en planten en het totale leven uit verschillende maar dezelfde soorten elementen. Afkomstig uit het universum. Door het hele universum vind je dezelfde stoffen, maar combineren ze zo, dat we de aarde hebben en ons leven...

We maken van alles mee, maar zijn uiteindelijk niets... Zeer mateloos interessant. Als niets, zoveel mee maken... Creëren en uiteindelijk weer niets zijn... allemaal door aantrekking.

 

note. Inderdaad interessant blank betekent leeg, blanke mensen zijn daarmee "leeg gekleurde" /"de lege" : blank. In deze tekst bedoel ik de lege kant van blank, puur leeg van geest, niets huid gerelateerd.

 

Andere qoutes waarop men het leven basseerd.

 • "I cant go back to yesterday, because was a different person then." ~ Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Wiskundige en logicus, amateur fotograaf, en vooral bekend om z'n kinderboeken. Alice in Wonderland(1865). Through the looking-Glass(1872) en The hunting of the snark(1876) 

-

 • "Every man is a creature of the age in which he lives and few are able to raise themselves above the ideas of the time" ~voltaire

Verlichtingsschrijver, rechter, filosoof en geschiedschrijver. Kritisch op de katholieke kerk. (1694 - 1778)

 

 • "Human evolution has two steps - from being somebody to nobody; and from being nobody to everybody. This knowledge can bring sharing and caring thoughout the world" ~ Sri Sri Ravi Shankar

Spiritueel leider. Oprichter van stichting Art of Living, met het doel stress te verminderen op individueel niveau.  (1956)

 

 • "It takes a billion of years to create a human being. And it takes only a few minutes to die." - Jostein Gaarder, Maya.

Noorse kinderboeken schrijver. De wereld van Sofie. (1991)

Zoveel uiteenlopende ideeën ontstaan in het leven, tijdens dit niets zijn, en dan leven met de elementen uit het universum die ons op aarde mens maken... Steeds weer geven we een nieuwe draai aan wat ons gebeurd... En noemen we wat ons gebeurd het leven... Telkens weer denken we anders, dieper, mooier, fijner en gedetailleerder... We evolueren fysiek en in onze gedachten. De toekomstige mens krijgt vele malen grotere ogen dan we vandaag dragen in ons gezicht. Steeds meer krijgen we een groter hoofd. Onze zintuigen worden gevoeliger. We gaan meer houden van, en ervaren meer. We worden gevoelig. Kennen meer details. En praten meer.

 

 

 

 

Levenslooppsychologie/ ontwikkelingspsychologie

Alles moet ons geleerd worden als mensaap/ mens... We kunnen niet meteen staan zoals bambi. Ook kunnen we niet alleen zijn en alleen op zoek naar eten... We zijn afhankelijk...

Er is een natuur, maar veel meer nurture.

Kinderen opgesloten in kasten, zoals vroeger in 1800 nog wel eens gebeurde, geisoleerd en verstoten van de wereld konden ook echt niet praten. Dat had zich dan niet kunnen ontwikkelen...

Wat is het leven?

Before

Er is leven voor de geboorte... Een aantrekking stoffen in het universum, worden elementen hier op aarde, zoals de aarde al die stoffen samen kent, als deze elementen. En er ontstaat een baby... Na eeuwen evolutie... een mensaap/ mensenbaby... Vanuit een moeder, gemaakt door de vader en moeder. Beginning....

Birth/ Beginning

Dit kind is hulpbehoevend. En de ouders en omgevng leren dit ongeschreven blad,...

 • vanuit oogpunt: evolutie leert het belangrijke zaken, zoals eten... het is een must...Een mensenbaby is zo geëvolueerd dat we eten nodig hebben... en dus eet een kind, van "nature"
 • ook vanuit  de opdringerigheid van de ontstane sociale cultuur, omgeving en alle mensen die toegang hebben tot het kind... ontstaan er vanuit het kind reacties, gedachten op de situatie...
 • Maar ook neemt het eerder ontstane reacties over... ontstaan in de gedachten van andere mensen, die hem voor gingen...
 • door de beide reacties op de omgeving, gedachten van zichzelf en aangeleerde gedachten van anderen... vormt het zich ook...

 

note. Gedachten evolutie van de mens 1, aardse verschillen: honger versus overvloed, door de aarde: bijvoorbeeld, onbruikbaar/bruikbaar land:

Gedachten ontstaan door de situaties waaraan mensen worden blootgesteld...  Is er honger en veel dood, kan er gedachten ontstaan dat we niet oud worden... In omgevingen waar kennis is van oude mensen, geloven mensen dat de mens oud kan worden... Waarheid kennen we niet, we kennen "ervaringen" Ontstaan door evolutie, het dwingende van het leven, dat veranderlijk is over een lange tijd... een mens was ooit een dier... een aap etc.. en verder terug een zeedier, plankton... er was verder nog geen leven op aarde, dat is allemaal langzaam aan ontstaan... We zijn uiteindelijk aangetrokken elementen...Gevormd tot mens...

En trachten die totale waarheid te kennen. Elke cultuur kent een eigen waarheid. En we hopen  allemaal de echte waarheid al te kennen en door te geven aan onze kinderen. Daardoor ontstonden en ontstaan oorlogen.. We zijn altijd verkleurd... We leven naar eigen waarheid. Wat voor ieder als enorm belangrijk wordt ervaren, die eigen waarheid. We leven naar deze waarheid, die "natuurlijk", door de situatie om ons heen is ontstaan... Zo geloven aboriginals uit amerika angstig over God.. Ze leefde met een gevaarlijke natuur om hen heen, gevaarlijk dieren en een jungle achtig idee... Waar gevaar was.. Hun wortel in de cultuur is natuurlijk gericht... Die ontstane gedachten in combinatie met de geweldadige natuur, die ze niet gewend waren eeuwen ervoor toen ze in syberie woonden en zelfs daarvoor in Azie... Veroorzaakte een andere beleving en cultuur, dan hun oorspronkelijke broeders... Deze stammen creërden angst voor een boze God, logisch te verklaren door de gevaren groter dan hun soortgenoten mee maakten, en deze waren al anders gaan denken over God... De natuur was God... Dat was alles wat ze zagen...

Hun familie die achter bleef, geloofde in /syberie dat de wereld een is. En een mystiek kent van eenheid... Alle zielen verbonden. Deze mensen leefden in tijden waar dagen en nachten, tijden donker waren. Wegens de stand van de aarde die daar tijdenlang geen zon ziet en dan afwisselt met tijden van alleen licht. Daarin kun je je voorstellen dat je met je ogen dicht loopt de hele dag, de mensen voelt als een blinde... En je een kunt voelen met alle mensen.. Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. Ook leefden ze anders door de oneindige kou waarin zij leven...

Aziaten geloofden in verschillende geloven. Zoals het boeddhisme... gericht op god, niet zozeer god in de natuur die beangstigend is, en "kwaad" kan worden, maar goddelijk is, en deze God "leeft"op een andere manier dan Amerikaanse aborignals hem beleefden.

 

Ook belangrijke oorzaak verschil in gedachten 2: Isolatie : Reis van de mensaap

De mensaap leefde in Afrika, reisde door europa, en ging 60.000 jaar geleden als aziatisch mens naar de oceanie... Ook reisden andere aziaten via syberie naar amerika, noord tot zuid...

Tussen Afrika en Azië ligt Europa, waar velen van "ons" verbleven... En minder zon zagen, dus wit werden...

De landen dreven verder uit elkaar, waardoor we ook nog isoleerden met de groepen die per werelddeel daar toevallig ook verbleven. Zo vormden we verschillende landen... En creërden we verder uiteenlopende gedachten en culturen.

 

En oorzaak in verschillende gedachten 3: door opvoeding:

Mishandel je een mens,  reageert het bozer, agressief, is het vertekend door pijn... zomaar op zn blanke geest is er geweld, daar reageert het op... Is het mens nooit mishandelt is er ruimte voor liefde en genegenheid, waardoor zintuigen volledig worden gebruikt en we "heel" zijn... Passend bij deze omgeving. Geen scheuren in onze harten van pijn, maar ontdekken en beleven de aarde anders. "Gezond". Fijn en plezierig. Wat uitnodigd om nog verder te ontwikkelen en de evolutie de kans geeft om "te zijn". Mensen kunnen lief of stout zijn. Opvoeding is veelal de oorzaak. Net als bij dieren. Een geteisterd dier is geen vrolijke...

Maar een mens moet hoe dan ook "geleerd" worden. Alles wordt aangeleerd. Elke stap, elke gedachte, elke mogelijkheid, waaruit het kan kiezen... en het kind kiest dan, wat een uitkomst bepaalt, waarmee het moet leven...

 Het kind is leeg van aard, en aangetrokken door een natuurwet.. een universele wet van aantrekking, vanuit de elementen... wordt het mens... met "keuzen"...

 

 

Onze beginning:

Is dus overal anders... We zijn onbeschreven bladeren, die anders beginnen... Wat ons anders maakt, uniek. Een eigen mens. Eigenlijk is je identiteit daarmee een mens dat zn unieke combinatie beheerd. Z'n genen, z'n unieke gezin, z'n unieke land, z'n unieke sociale context. Z'n unieke geschiedenis van die sociale context, waartoe hij kwam, vanuit het niets, aangetrokken om zich te vormen naar elementen. Of als niets, zomaar ontstaan en in een leven van aantrekken en afstoten van stoffen tot elementen ontstaan tot mens...Met een unieke geboorte en beginning... Waarna hij/zij z'n eigen leven gaat leren kennen, en zal leren beheersen... Met zoveel componenten die z'n leven zullen beïnvloeden... Er was immers ook zoveel verbonden aan hem/ haar..  Een geschiedenis van de evolutie, waardoor er mensen en dieren ontstaan, er een aarde is... Waardoor hijzelf ook is ontstaan... En redenen waardoor z'n voorouders en eigen ouders bestaan, zoals ze bestaan...

Het is wezen geworden en een kind. Leeg en moet via deze unieke combinatie aan factoren, waar zoveel verschillen zijn met andere mensen, maar toch een zelfde basis, mens... Een zelfde vorm in het lichaam, en raakvlakken kent met anderen die binnen de grenzen van unieke combinaties toch raakvlakken kent en gaat samen zijn, met iedereen binnen z'n handbereik...

Becoming

Hij/zij zal gaan "bestaan". Met wat hem is geleerd, wordt hij/zij. Een eigen bestaan opbouwen, en met de unieke combinatie die hij "meekreeg" gaan leven... Mensen vinden dat we huizen moeten hebben, eten, en kleding... En we krijgen kinderen...

Daarbij zijn er talloze regels ontstaan van hoe dit "mag" en "moet". Al die regels zijn ontstaan en aangeleerd, bedacht en betwist... Uiteindelijk is er een "tijd" waarin je leeft en je overleeft.

Jouw eigen unieke combinatie aan factoren leer je beteugelen en bewerken... Je maakt er een eigen leven van... Je kinderen beginnen bij jou, met weer een iets andere combinatie aan factoren in het leven... Jij hebt invloed kunnen uitoefenen op wat jij "kreeg" van het leven... en kan je kinderen anders opvoeden dan anderen. Waardoor je kind, heel anders terecht kan komen...

Er onstaat ook een manier van werken... Je krijgt een baan...

Na een periode van afhankelijk zijn van anderen, je verzorgers en dan steeds meer kunnen uitproberen, trial en error in je leven... Ontstaat er een "goede " manier van leven, waar je ook in weet te leven met geld... werk brengt je inkomen...  En overlevingskansen... Je wordt er steeds beter in en kan steeds meer verdienen... Je wordt handig in het leven...

Remaining

Behoudt je leven... Wat je nu volhield, aan kon wil je onderdak bieden... Behouden... die mooie vriend/ vriendin... Je beste eigenschappen.. Je geluk... Kado's... Je huis... Je voedsel, wil je in een voorraad behouden.. Je weet inmiddels wat je laat overleven en wil dit behouden... Zodat je er altijd bent, zolang dat kan... Je geschreven boeken... Je beste werk... Waar je het beste mee verdiende... het beste bij voelde en het meeste jezelf in herkent...

Death/ after life

Toch komt de dood... Je bent mens... de aarde kent vergaan.. en plots ben je weg... Als je wat achter liet, zul je misschien rustiger sterven... In je hoofd tijdens het sterven... Of je kinderen, alles dat na je kwam had een beter leven dankzij jou. Je leefde fantastisch, groots het beste... Of in ieder geval je leefde alle jaren die je leefde... Elk jaar was een overwinning op de dood, je overleefde...en dan ben je weg... Dood.

Ergens ben je in het niets, zoals je begon... wie weet begin je weer, door de aantrekking van al dat stof dat is in het universum en hier op aarde elementen maakt die je tot mens kunnen maken...

Je kunt niet uitsluiten dat je nooit plant wordt of gewoon calcium, of een ander wezen in het universum, of gewoon stof blijft van het universum... Je weet wel zodra je mens bent, dat je dat bent... En dus was... En wie weet weer zal zijn...

 

 

Referenties:

 • Introduction to psychology, Toronto University. (coursera, 2013)
 • Social context of mental health and illness, Toronto University. ( coursera, 2013)
 • Genes and the Human condition (from behaviour to Biotechnology, University of Maryland, College Park. (coursera, 2013)
 • Social epidemiology, University of Minnesota. (Coursera, 2013)
 • Wereld van Sofie, Jostein Gaarder. (1991)
 • Wikipedia: John Locke, Lewis Carroll, Voltaire, Sri Sri Ravi Shankar, Jostein Gaarder, Levenslooppsychology, celdelingen, moleculen, ionen. (2013)
 • Psychologie een inleiding, 6e editie, Zimbardo, Johnson, McCann. (2009)
 • Biological psychology, 10th edition, Kalat. (2009)
 • Encyclopedie van de wereld mythologie. (2004)
 • Crossculturele psychologie, van Oudenhoven. (2008)
 • Orientatie in de sociale psychologie, Wilke. (1995)
 • Hoe ga je om met kinderen op school? , Woltjer, Janssens. (2006)
 • Schoolpedagogiek, Berding, Pols. (2005)
 • De ontwikkeling van het kind, Verhulst. (2008)
 • Ontwikkelingspsychologie 2, Feldman. (2007)
 • Diverse artikelen uit de volkskrant, over evolutie, ontstaan mens, mensapen stammen uit Afrika. (2012/2013)

 

Meer psychologie:

https://plazilla.com/1-weet-meer-over-je-eigen-psycholoog-welke-van-de-6-richtingen-in-psychologie-kiest-hijzij

https://plazilla.com/iq-tests-en-puzzles

https://plazilla.com/hoe-krijgen-psychologen-hun-kennis

https://plazilla.com/1-emotiesinnerlijke-beleving

https://plazilla.com/intelligentie-over-de-hele-wereld-anders-gedefinieerd

https://plazilla.com/cognitieve-plattegrondenveranderingen-van-mentaliteit-door-ingevingen

https://plazilla.com/geindividueerd-persoon-worden-archetypen-van-carl-jung-1875-1961

https://plazilla.com/liefde-is-gratis-wat-voor-liefdesrelaties-heb-jij-eigenlijk

https://plazilla.com/een-psycholoog-kan-probleem-oplossend-denken-kritisch-denken-en-kent-alle-psychologische-termen-en-feiten

https://plazilla.com/tegenwoordig-is-psychologie-plus-crossculturele-psychologie-multicultureel

https://plazilla.com/verder-psychologisch-onderzoek-correlatie-studie-survey-natuurlijke-observatie-en-gevalstudie

https://plazilla.com/je-kunt-geen-therapeut-of-psycholoog-zijn-als-je-vertekeningen-hebt-bias

https://plazilla.com/snel-leren-wees-bij-elk-onderwerp-waarover-je-leert-betrokken

https://plazilla.com/een-heerlijk-gevoel-je-stagneert-in-je-leven-en-je-weet-o-jee-sommige-mensen-blokkeren-me

https://plazilla.com/dood-gaan-heeft-geen-zin-ik-wil-die-geinplanteerde-levens-verlengende-salemander-wel

https://plazilla.com/afwijkend-gedrag-criteria-van-abnormaal-gedrag

https://plazilla.com/1-criminaliteit-of-antisociale-persoonlijkheidsstoornis

https://plazilla.com/wat-is-nu-het-leven-before-birthbeginning-becoming-remaining-deathafter

https://plazilla.com/hoe-kom-je-aan-een-gratis-laptop-ipad-of-zelfs-2-gratis-dierentuin-museums-en-andere-uitjes-met-of-zonder-kinderen-25-keer-per-jaar-gratis-kamperen-aantal-weekenden-per-jaar-enzovoort

https://plazilla.com/hoe-een-stad-werkt-de-dood-in-of-de-rijkdom-in bij social epidemiology gaat het ook om social context...

https://plazilla.com/psychologen-moeten-in-de-dsm-verschillen-maken-verschil-tussen-borderline-en-trauma

https://plazilla.com/social-context-be-trendy-be-smart

https://plazilla.com/hoe-leer-je-kinderen-snel-en-effectief-gedrag-aan-cognitief--hetzelfde-in-verschillende-situaties-om-ingevingen-te-creaaren

https://plazilla.com/hebben-we-alles-verteld-de-trend-is-om-geen-afgunst-te-vertellen

https://plazilla.com/2-het-leven-is-heel-omlijnt-de-aarde-is-rond-je-kan-er-niet-vanaf-wel-rond-eindeloos-ampquotvastampquot-omlijnt-en-hetzelfde

https://plazilla.com/1-hetzelfde-beter-doen-beter-aarden-in-wat-er-al-was-achtergelaten

https://plazilla.com/2-dit-vond-ik-leuk-the-what-am-i-thinking-game-met-film-met-onderzoek-fotos-zijn-gedachten-en-gevoelens

 

08/08/2013 00:36

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
08/08/2013 08:52
Mooi artikel, klasse!
08/08/2013 16:32
Super bedankt!