Public

Leuke latijnse spreuken/zinnen

AndreaM > Allerlei verschillende informatie

Leuke Latijnse spreuken Je ziet het vaak voorbij komen van die Latijnse zinnen of spreuken, in een tatoeage of op sociale netwerk sites maar wat betekenen die zinnen nou eigenlijk?

 

Leuke Latijnse spreuken

 

Je ziet het vaak voorbij komen van die Latijnse zinnen of spreuken, in een tatoeage of op sociale netwerk sites maar wat betekenen die zinnen nou eigenlijk?

 
Hier heb ik een lijstje gemaakt met de bekendste, mooie en leuke Latijnse spreuken, gezegden en citaten:

 

d9664f6b19fc481af506a1098b037f2aTGF0aWpu

A:

 • Acta est fabula – het spel is afgelopen.

 • Ad tempus vitae – voor het leven.

 • Aeternum vale – vaarwel voor eeuwig.

 • Aliquis malo fuit usus in illo – een geluk bij een ongeluk.

 • Amor omnia vincit – liefde overwint alles.

 • Audaces fortuna iuvat – het geluk is met hen die durven.

 • Audi, vide, tace – horen zien en zwijgen.

 • Audi et alteram pastem – hoor ook de tegenpartij.

B:
 

 • Bis vincit, qui se vincit in victoria – tweemaal overwinnaar is hij, die bij een overwinning zichzelf overwint.


C:
 

 • Canes latrantes non mordent – blaffende honden bijten niet.

 • Canes hominum amici optimi sunt - Honden zijn de beste vrienden van de mens.

 • Carpe diem – pluk de dag.

 • Carpe noctem – benut de nacht.

 • Certa amittimus, dum incerta petimus – we verliezen het zekere, zolang we naar het onzekere streven.

 • Certo certius – zekerder dan zeker.

 • Chi pecora si fa, il lupo mangia – wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolf gegeten.

 • Conscia mens recti famae mendacia risit – ik weet dat ik altijd eerlijk ben en lach om diegene die denken van niet.

 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – iedereen kan zich vergissen, maar alleen een dwaas blijft in zijn dwaling volharden.

 • Culpam poena premit comes – straf volgt schuld als haar metgezel.

 • Cum finis est licitus, etiam media sunt licita – als het doel geoorloofd is, zijn ook de middelen geoorloofd.


D:

 

 • Dulcia non meruit qui non gustavit amara – wie het bittere niet geproefd heeft, verdient het zoete niet.


E:

 • Emas, non qoud opus est, sed quod necesse est – koop, niet wat gij wel gebruiken kunt, maar wat gij niet missen kunt.

 • Errare humanum est – vergissen is menselijk.

 • Etiam celeritas in desiderio mora est – bij vurig verlangen zorgt zelfs snelheid voor oponthoud.

 • Expertus dico – ik spreek uit (eigen) ervaring. Nemo est in amore fidelis – in de liefde is niemand betrouwbaar.

F:

 • Faber quisque fortunae suae – ieder is de bewerker van zijn eigen geluk.

 • Facta, non verba – geen woorden, maar daden.

 • Fallitur augurio spes bona saepe suo – een goede verwachting wordt dikwijls teleurgesteld.

 • Fama nihil est celerius – niets is sneller dan roddel.

 • Fere libenter homines id quod volunt credunt – de mensen geloven graag wat ze willen.

 • Fortis et liber – sterk en vrij.

 • Fronti nulla fides – op het uiterlijk kan men niet vertrouwen (schijn bedriegd).

H:

 • Homo homini lupus – de een zijn dood, de ander zijn  brood.

I:

 • Ignaris omnibus – zonder dat iemand het weet.

 • Imperare sibi maximum imperium est – jezelf beheersen is de beste beheersing die je kunt hebben.

 • In aeternum – voor eeuwig.

 • Interdum lacrimae pondera vocis habent – tranen hebben soms de kracht van woorden.

 

9baec03ef6721c84a182c9f6f614d23bbGF0aWpu

 

L:

 • Lucrum sine damno alterius fieri non protest – het is onmogelijk winst te behalen, zonder een ander schade toe te brengen.

 • Luctor et emergo – ik worstel en kom boven.

M:

 • Malus bonum ubi se simulat, tum est pessimus – nooit is een slechter mens slechter dan wanneer hij zich als een goed mens voordoet.

 • Mea vota – mijn wens.

 • Miscemus utile dulci – laten we het nuttige met het aangename verenigen.

N:

 • Narratio argentea, silentium vero aureum est – spreken is zilver, maar zwijgen is goud.

 • Nec scire fas est omnia – men  kan niet alles weten.

 • Nemo in amore videt – liefde maakt blind.

 • Nescis quid vesper vehat – je weet niet wat de avond brengt.

 • Nil nequit amor – liefde kan alles.

 • Nil volentibus arduum – niets is onmogelijk voor hen die willen.

 • Nitimur in vetitum semper cupimusque negata – wij streven altijd naar het verbodene en begeren hetgeen ons ontzegd is.

 • Non semper ea sunt, quae videntur – de dingen zijn niet altijd zoals ze schijnen te zijn.

O:

 • Obsequium amicos, veritas odium parit -  met meegaandheid maak je vrienden, met waarheid haat.

 • Occasio mihi fertur – de gelegenheid werd me gegeven.

 • Ora et labora – bid en werk.

 • Otium sine litteris mors est – vrije tijd zonder literaire bezigheid is de dood.

P:

 • Possunt, quia posse videntur – zij kunnen het, omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze het kunnen.

Q:

 • Qui fodit foveam, incidet in eam – wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

 • Qui non est hodie, cras minus aptus erit – die heden niet tot iets in staat is,  zal het morgen nog minder zijn.

 • Quieta non movere – wat rustig is, niet storen (geen slapende honden wakker maken).

S:

 • Spem pretio non emo – ik geef geen geld voor  hoop.

 • Stultus es, qui facta infecta facere verbis postules – je bent gek als je denkt dat je het gebeurde met woorden ongedaan kan maken.

 • Sum quod eris – ik ben wat jij zal zijn (grafschrift)

T:

 • Tempus fugit – de tijd vliegt.

U:

 • Ubi amor, ibi fides – waar liefde is, daar is vertrouwen.

 • Urbi et Orbi – voor de stad en voor iedereen.

 • Ut sementem feceris, ita metes – zoals je zaait, zul je oogsten.

V:

 • Veni etinam – tot hier ben ik gekomen.

 • Veni, vidi, vici – ik kwam, ik zag en ik overwon.

 • Vivat, crescat, floreat – leef, geloof, bloei.

 

 

© Copyright 2012 mamann

5108b757a5b35d022dbd0b8aca9a5080dW50aXRs

05/01/2013 21:43

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
17/04/2013 13:40
Optimi sunt! :D
03/07/2012 09:53
Een Latijnse Duim!
03/07/2012 09:52
leuke weetjes
03/07/2012 09:52
Duim!