Public

Weersvoorspellingen voor de lange en de zeer lange termijn voor Nederland ?

Harry > Alles over het weer.

Kunnen we al iets zeggen over de lange- en zelfs over de héél lange termijnvoorspellingen voor het weer in Nederland ? Of is zelfs de weersverwachting op minder lange termijn vaak al onzeker ? Hoe betrouwbaar zijn weersvoorspellingen eigenlijk ?

Het weer in Nederland.

Over weinig zaken wordt zo veel gesproken als over het weer. Met name in Nederland met zijn sterk wisselende weerkarakter, zijn bespiegelingen over actueel en te verwachten weer aan de orde van de dag. 

We moeten ons er natuurlijk wel van bewust zijn dat het weer op een bepaalde plek op aarde afhankelijk is van heel veel factoren, zoals geografische ligging, zeetemperaturen, zeestromingen, natuurrampen, invloed van de zon en  invloed van de mens. Weer is altijd een kwestie van oorzaak en gevolg ; binnen de invloedssfeer van de aarde spelen zich continu meteorologische processen af, waarbij  onder invloed van verschillen in temperatuur boven land- en zeeoppervlak hoge- en lagedrukgebieden gevormd worden en luchtmassa's zich op diverse hoogten verplaatsen en er stromingspatronen ontstaan, aan de hand waarvan weersvoorspellingen kunnen worden gedaan.

Het Nederlandse weer wordt voornamelijk bepaald door de invloed van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Met name het relatief warme noordzeewater zorgt bij ons voor gemiddeld genomen gematigde temperaturen. Het sterk wisselende karakter van ons weer is inherent aan het hier heersende zeeklimaat.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/5ec26cc0743c636811c3066077315ac7.jpg


Weersverwachting op langere termijn.

Om een goede weersverwachting te maken worden door de toonaangevende weerdiensten de gegevens van een groot aantal weerstations verzameld, die verspreid over een groot gebied de actuele gegevens verzamelen. Op basis van deze gegevens, inclusief de beelden die men via satellieten verkrijgt, wordt uiteindelijk met behulp van krachtige computers de verwachting gemaakt. 

De autoriteit op het gebied van het weer in al zijn facetten is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ( KNMI ). Het  KNMI beschikt vanaf maart 2012 over een nieuw computercentrum. De nieuwe computer is 40 keer sneller dan zijn 5 jaar oude voorganger en levert veel meer rekencapaciteit.. Met de nieuwe aanwinst hoopt het KNMI nog betere weervoorspellingen te kunnen maken en lijken nieuwe wegen ingeslagen te kunnen worden.

De trend om op steeds langere termijn het weer te voorspellen zal ongetwijfeld doorzetten. Op zich is dit logisch vanwege de wereldwijde intensivering van waarnemingen via weersatellieten en weerstations en de steeds gedetailleerdere verwerkingsmogelijkheden via supercomputers.

Een gegeven blijft natuurlijk dat de onzekerheid van de weersverwachting zal toenemen naarmate het tijdvak groter wordt. Maar ook meetfouten e.d. zullen medebepalend blijven voor de nauwkeurigheid van weersvoorspellingen, met name op de langere termijn. Fouten in een verwachting worden enerzijds veroorzaakt door onvolkomenheden in het weermodel en anderzijds voor een belangrijk gedeelte door onnauwkeurigheden in de uitgangswaarden van de diverse parameters. De uitgangswaarden worden vastgelegd via wereldwijde metingen van luchtdruk, wind, temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe groter de fouten in de metingen, hoe onbetrouwbaarder met name de langetermijnverwachting wordt. 

Maar ook de mondiaal heersende luchtstromingen , met name de complexheid en stabiliteit daarvan, bepalen voor een groot deel tot hoe ver vooruit een weersvoorspelling betrouwbaar is. Kortom, de ene dag kun je verder vooruit het weer voorspellen dan de andere dag.

Wel is het zo dat er methodes ontwikkeld zijn om beter te kunnen bepalen of een weersysteem zich in een voorspelbare toestand bevindt. Daartoe wordt enkele maken dezelfde computersimulatie verricht, waarbij men de begincondities van de atmosfeer telkens iets laat verschillen. Geven alle simulaties bij bijvoorbeeld een tiendaagse verwachting vrijwel hetzelfde resultaat, dan is de betrouwbaarheid vrij groot.. Geven de simulaties al na enkele dagen verschillende resultaten, dan bevindt de atmosfeer zich in een minder voorspelbare toestand.

Uiteraard zal ook het toenemen van de tijd, waarbinnen het weer bestudeerd wordt, bijdragen aan de nauwkeurigheid van voorspellingen. Immers naarmate weerpatronen vaker opgetreden zijn, zal daar in de toekomst steeds meer een koppeling met weer/ klimaat aan kunnen worden verbonden. Maar altijd blijft de mogelijkheid bestaan, dat een kleine verstoring van de atmosfeer ergens op aarde elders een belangrijke weersverandering tot gevolg kan hebben. 

Naast een toenemende betrouwbaarheid van langetermijvoorspellingen voor periodes tot bijvoorbeeld 14 dagen, zullen de technische ontwikkelingen zelfs steeds vaker mogelijkheden openen voor indicatieve seizoensverwachtingen van een aantal maanden.

 

Een zeer betrouwbare weersverwachting voor de komende lange termijn ( 10-15 dagen) kan worden gehaald uit de zgn. KNMI- pluim.
Zie hiervoor artikel :  Betrouwbare weersverwachting voor de lange termijn; de KNMI- pluim.

 

 

Weersverwachting op de zéér lange termijn.

Gedetailleerde weersvoorspellingen over maanden of zelfs jaren zullen waarschijnlijk nooit mogelijk zijn.
Visies over dit soort langetermijnvoorspellingen kunnen echter wel een zekere realiteitszin in zich bergen. Hierbij maken we gebruik van parameters als invloed van de zee, van de zon en broeikaseffect.

Op grond hiervan is een voorspelling geformuleerd voor de komende winter(s) en voor de komende vijf jaren. Zie hiertoe de artikelen :

http://www.xead.nl/wat-voor-winter-wordt-het-dit-jaar-

http://www.xead.nl/krijgen-we-nog-wel-koude-winters-de-komende-jaren

http://www.xead.nl/wat-voor-weer-krijgen-we-de-komende-jaren-

http://www.xead.nl/worden-de-nederlandse-zomers-steeds-mooier

 


 

 

28/09/2012 12:13

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:23
Voor de heel, heel, lange tijd vooruit, kunnen we met volle zekerheid zeggen, het zal gaan vriezen en daarna weer dooien.
Het kan een paar dagen duren maar ook vele jaren zoals vroeger is bewezen.

Pork geeft de DUIM.

DRIMPELS droomt verder.
03/07/2012 11:23
die lange termijnvoorstellingen daar geloof ik niet in. De weersvoorspellingen veranderen elke dag - laat het om te beginnen maar een mooie zomer zijn nu!
Duim erbij
03/07/2012 11:23
Mooi uitgebreid artikel. Voor mij is het nu vooral belangrijk hoe het weer in de week van 4 t/m 7 juni wordt... (schoolkamp). Duim voor je artikel.