Public

De Lenormand. Betekenissen, correspondenties, leggingen en combinaties.

Lucifall > Lenormand orakel

In dit artikel vind je alles over de kleine Lenormand waarzegkaarten. Lees hier over de betekenis, zelf kaart leggingen doen, een uitleg hoe je zelf combinaties kunt interpreteren en de verschillende correspondenties met o.a de tarot en de elementen.

Ook kun je hier informatie vinden over Mlle Lenormand en alle teksten (in dichtvorm) van haar kleine Lenormand kaarten.

 

Marie Anne Adelaide Lenormand de Sybille van de Faubourg Saint Germain.

Mevrouw Marie Anne Adelaide Lenormand ziet e3634d9230e2d061cd1cb0e29948082a.jpghet levenslicht op 27 mei 1772 in het Franse Alençon. Zij is bekend geworden als een 19e eeuwse Parijse waarzegster. Haar voorspellingen zijn zo indrukwekkend dat zij 'De Sybille van de Faubourg Saint Germain' genoemd wordt. Duizenden mensen hebben haar geconsulteerd waaronder vele invloedrijke personen. Zij leest de kaart voor keizerin Josephine en voorspelt haar de opkomst en val van Napoleon. Anne Adelaide mag ook Tsaar Alexander en de Prins van Oranje tot haar koninklijke klantenkring rekenen. Haar correcte voorspellingen komen velen ter ore zodat zelfs de drie leiders van de Franse revolutie Marat, Robespierre and St-Just Mlle Lenormand raadplegen over het wel en wee over hun toekomst.

Voor haar lezingen gebruikt zij een eigen ontworpen deck die als basis diende voor de huidige (kleine) Lenormand. Een deck dat wellicht beroemder is geworden dan deze wonderlijke vrouw zelf. In Frankrijk was Mlle Lenormand van grote invloed op de hype van het Franse kaartlezen en wordt zij gezien als één van de grootste kaartlegster. Zij overlijdt op 25 juni 1843 in Parijs.

1319d82bc4d9d9d4a3641f5cc95f786c.jpg

De kleine Lenordmand

De kleine Lenormand bestaat uit 36 kaarten en is gebaseerd op het gewone kaartspel. De kaarten van Mme Lenormand zijn wereldwijd een begrip geworden. De set bestaat uit 4 kleuren. Klavers worden gezien als kaarten van afgunst en strubbelingen en zijn verbonden met het element vuur. Deze kaarten hebben te maken met ondernemingslust, daadkracht en werk. Harten (water) staan voor liefde en worden geassocieerd met liefde, relaties en vriendschap. Schoppen (lucht) representeren geld, het denkvermogen en het verstand en Ruiten kunnen we zien als zakelijke kaarten en beschrijven de materie en dat wat de mens in zijn bezit heeft. De PK is de persoonskaart, voor een man is dat de Heer. En voor een vrouw is dat de Dame.


 

Onderaan dit artikel vind je links naar de Lenormandkaarten en alle combinaties per kaart!


 

De persoonskaart

b79b61272a3610e947b2828e4cf3cd80.jpgIn dit deck is de persoonskaart erg belangrijk en w366bb381b4b3e727667f2b1474d1a946.jpgordt in dit artikel verder aangeduid als PK.

Bij grotere leggingen staat deze kaart centraal. In de kleine Lenormand vinden we twee kaarten die een persoon kunnen voorstellen: Kaart 28 de Heer en Kaart 29 de dame.

Is de vraagsteller een man dan is de PK 'de Heer' en is het een vrouw die het orakel raadpleegt dan is dit de dame. De persoonskaart zegt iets over het leven en de toekomst van de vrouw of man. De PK is dus de vraagsteller en moet er in leggingen gekeken worden naar de kaarten die deze persoonskaart omringen.


 

Positie Persoonskaart en de betekenis in een legging:

Als de Dame en de Heer op één lijn liggen zal er tussen deze twee een intense band bestaan. Ligt de PK aan de rand van het spel dan duidt dit op een verandering in het leven van de vraagsteller, bijvoorbeeld een verhuizing. Wanneer deze kaart uiterst rechts ligt dan gaat dit over het verleden en als bij een vrouw de Heer rechts van haar Pk in een legging ligt dan is de voorspelling dat zij een man tegen zal komen die een grote rol gaat spelen in haar leven.


 

Twaalf persoonskaarten

In dit spel zijn meer persoonskaarten te vinden. Deze 12 persoonskaarten zijn: de vier vrouwen (klaveren, schoppen, ruiten en harten), de vier heren en de vier boeren (kind). Welke kaarten dat zijn vind je in onderstaand schema.

366bb381b4b3e727667f2b1474d1a946.jpg


 

De 12 persoonskaarten:

Vier vrouwen

Klaveren Vrouw

7. de slang

Vier vrouwen

Schoppen Vrouw

9. de ruiker

Vier vrouwen

Harten Vrouw

17. de ooievaar

Vier vrouwen

Ruiten Vrouw

22. de weg

Vier heren

Klaveren Heer

6. de wolken

Vier heren

Schoppen Heer

30. de lelie

Vier heren

Harten Heer

4. het huis

Vier heren

Ruiten Heer

34. de vissen

Vier boeren (het kind)

Klaveren Boer

11. de roede

Vier boeren (het kind)

Schoppen Boer

13. het kind

Vier boeren (het kind)

Harten Boer

24. het hart

Vier boeren (het kind)

Ruiten Boer

10. de zeis


 

Vier reeksen van negen kaarten: de elementen:

Het kaartendeck van Mlle Lenormand is verdeeld in vier reeksen van negen kaarten: zes, zeven, acht, negen, tien, boer, vrouw, heer en Aas. Harten, ruiten, klaveren en schoppen corresponderen met de vier elementen en met de vier symbolen uit de tarot. Wil je meer lezen over de tarot? Via deze link kun je van deze auteur een complete gratis cursus tarot vinden met uitgebreide artikelen over alle 78 kaarten.

05ee4690b3f8e297b44b0ba52b7170f9.jpg


 

Correspondenties symbool Lenormand, betekenis, de elementen en tarot


 

Symbool

Betekenis 'kleur' kaart

Element

Stok in de tarot

Harten

Liefde, relaties en vriendschap

Water

Kelken

Ruiten

Zakelijke kaarten; beschrijven de materie en dat wat de mens in zijn bezit heeft.

Aarde

Pentakels

Klaveren

afgunst en strubbelingen

Vuur

Staven

Schoppen

ondernemingslust, daadkracht en werk

Lucht

Zwaarden


 

De namen / symbolen van de kaarten uit de kleine Lenormand:

De 36 kaarten uit de Lenormand hebben namen uit het dagelijks leven; deze zijn: De ruiter, de klaveren, het schip, het huis, de boom, de wolken, de slang, de doodskist, de ruiker, de zeis, de roede, de vogels, het kind, de vos, de beer, de sterren, de ooievaar, de hond, de toren, de tuin, de berg, de weg, de muizen, het hart, de ring, het boek, de brief, de heer, de dame, de lelie, de zon, de maan, de sleutel, de vissen, het anker, het kruis.


 

Steekwoorden en betekenissen van de Lenormand


 

Nr

Kaart

Kleur

Trefwoorden

1

De ruiter

Harten 9

Nieuws, bezoekers, transport

2

De klaveren

Ruiten 6

Verrassing, hoop, voorspoed

3

Het schip

Schoppen 10

Erfenis, reizen, koopmansgeest

4

Het huis

Harten Heer

Huisje boompje beestje, voorspoed thuis

5

De boom

Harten 7

Ziekte, gezondheid

6

De wolken

Klaver Heer

Hindernissen, blokkades

7

De slang

Klaver Vrouw

Ongeluk, nijd, verraad

8

De doodskist

Ruiten 9

De dood, ondergang, einde van iets

9

De ruiker

Schoppen Vrouw

Perfect geluk, een gift

10

De zeis

Ruiten Boer

Onenigheid, gevaar, abrupt einde

11

De roede

Klaver Boer

Gevecht, disharmonie, lange ziekte

12

De vogels

Ruiten 7

Telefoontjes, gedachten, kort verdriet

13

Het kind

Schoppen Boer

Onbevangen, vertrouwen, verlangen

14

De vos

Klaver 9

List, argwaan, slinks, konkelarij

15

De beer

Klaver 10

Hulp, moederkloek, afgunst

16

De sterren

Harten 6

Geboorte, succes, de wil

17

De ooievaar

Harten Vrouw

Verhuizing, metamorfose

18

De hond

Harten 10

Op de hoede zijn, trouw

19

De toren

Schoppen 6

Bekendheid, de levensweg

20

De tuin

Schoppen 8

Beroemdheid, leefomgeving, creatief

21

De berg

Klaver 8

Tegenwerking, tegenstander

22

De weg

Ruiten Vrouw

De beslissing, kruispunt van je leven

23

De muizen

Klaver 7

Diefstal, verlies

24

Het hart

Harten Boer

Geluk, liefde, aanbidder

25

De ring

Klaver Aas

De vereniging, het huwelijk

26

Het boek

Ruiten 10

Geheim, studie, opleiding

27

De brief

Schoppen 7

Documenten, bericht

28

De heer

Harten Aas

Persoonskaart, vrager, vriend, partner

29

De dame

Schoppen Aas

Persoonskaart, vraagster, vriendin

30

De lelie

Schoppen Heer

De vader, steun, geluk

31

De zon

Ruiten Aas

Intuïtie, Fortuin, positieve inborst

32

De maan

Harten 8

Vooruitgang, inspiratie, succes

33

De sleutel

Ruiten 8

Ontdekking, nieuwe start, Eureka!

34

De vissen

Ruiten Heer

Groei, winst, rijkdom

35

Het anker

Schoppen 9

Thuishaven, veiligheid, hoop

36

Het kruis

Klaver 6

Ongeluk, einde, verdriet, leed

fc56489044a1794b429ea1633354e087.jpg


 

Combinaties van de Lenormandkaarten. Wat is de betekenis van een kaart in een legging?

Als kaarten in een legging bij elkaar in de buurt liggen dan kun je de duidingen van de kaart combineren. Je kunt natuurlijk kant en klare duidingen opzoeken in boeken of op het internet maar het is meer eigen (en leuker) om dit zelf te doen. Bovenstaand schema is hier heel handig voor te gebruiken.

Hoe je een combinatie kunt interpreteren kun je lezen in het onderstaand voorbeeld.

a3916f91587286916032da9803a1d5e4.jpgIn een legging ligt de Ruiter (nieuws, bedf7c4269ca10813668af9907982c313d.jpgzoekers, vervoer ) naast het schip. (Erfenis, reizen, koopmansgeest)

Door de steekwoorden met elkaar te combineren kun je deze twee kaarten dan als volgt duiden:
de vraagsteller ontvangt nieuws over een erfenis, een vliegticket over de post of bijvoorbeeld een paar orders via zijn webshop).


 

Je hoeft de betekenissen van de kaart niet uit het hoofd te leren. Met een beetje creativiteit kun je de betekenis duiden middels de tekst die op iedere kaart staat vermeld.

De ruiter: Ziet ge die ruiter draven? Goed nieuws brengt hij u aan, Laat ons eens onderzoeken: Vanwaar komt het vandaan? (nieuws, bezoekers, vervoer )
Het schip: Het schip is steeds goed teken: Het kondigt u gewis geluk'ge reis en winsten, Misschien een erfenis. (Erfenis, reizen, koopmansgeest)


 

De kaarten van de Lenormand en de tekst

Op iedere kaart staat een tekst in dichtvorm waaruit min of meer de betekenis van de kaart is af te leiden. De teksten op de 36 kaarten zijn:


 

Nr

Kaart

Tekst

1

De ruiter

Ziet ge die ruiter draven? Goed nieuws brengt hij u aan
Laat ons eens onderzoeken: Vanwaar komt het vandaan?

2

De klaveren

Die mooie klaverbladen Melden geluk dat blijft,
Indien geen wolk-gevaarte Er dicht langshenen drijft

3

Het schip

Het schip is steeds goed teken: Het kondigt u gewis
Geluk'ge reis en winsten, Misschien een erfenis.

4

Het huis

Dit huis hier spreekt van welvaart En van gelukkig zijn
Maar 't zegt ook: ”Oordeel, vrienden,Te licht niet naar de schijn”

5

De boom

Een verre boom: gezondheid; Maar ziekte, boom nabij.
Veel bomen bij elkander Zijn teken goed en blij

6

De wolken

De zwarte kant der wolken Is onrustwekkend zicht.
Maar waar de blauw te doorschijnt, Daar is het leven licht

7

De slang

De slang is iets afschuw'lijks.Bewaak uw lijf en goed;
Voor valsaards en verraders,Wees immer op uw hoed'

8

De doodskist

Een lijkkist is boos teken:Verval of ziekte, of dood.
Maar is de kist verwijderd,'t Gevaar wordt minder groot

9

De ruiker

De lieflijke ruiker Van bloemen schoon en fris
Spreekt slechts van blijde dingen En niet van droefenis

10

De zeis

O, vrees, wanneer de zeisen Dicht om u heen komt te staan,
En hoopt dat goede omgeving Het kwade zal verslaan

11

De roede

De roede meldt nooit vreugde: Met onheil in uw haard,
Met ziekten of met tweedracht Gaat zij meestal gepaard

12

De vogels

Kort leed melden de vogels Die dicht komen te staan;
Maar in de verte, dat het Op reis u wel zal gaan

13

Het kind

Dit kindje spreekt van vriendschap Die uw bestaan verblijdt.
En looft uw eigen goedheid En uw gedienstigheid

14

De vos

Voorzichtig zijn, zo maant u Het vosje sluw en fijn;
Vertrouw niet te lichtzinnig Wie om u henen zijn

15

De beer

De plompe beer is voorbôo Van heil en vrolijkheid;
Maar wacht u wel, zo zegt hij, Voor afgunst en voor nijd.

16

De sterren

Een ster is steeds goed teken, Zolang ze helder blijft
n langs de blauwe hemel Geen wolk er dicht langs drijft

17

De ooievaar

Verandering, verhuizing Verkondigt de Ooievaar,
Tenzij hij al te verre Van u verwijderd waar'

18

De hond

De hond is van getrouwheid De vriendelijke tolk,
Althans zo hij bij u is, En verre van de wolk

19

De toren

De toren is het teken Dat heil u tegenvloeit,
Indien er uit de wolken Geen onweer boven broeit

20

De tuin

Wie dicht bij deze tuin staat, Vindt schone vriendenschaar;
Voor wie er ver van af is, Wordt vriendschap een gevaar.

21

De berg

De berg dat is een vijand; Die brengt u in ’t verdriet,
Indien geen trouwe vriendschap U kloeke bijstand biedt.

22

De weg

Een weg beschaduwd door wolken, Dat is een boos bescheid;
Maar hoop, indien een afstand U, weg en wolken scheidt.

23

De muizen

Die muizen komen zeggen, Dat diefstal is geschied,
’t Verloor'ne krijgt ge weder, Misschien..., wellicht ook niet.

24

Het hart

Van goedheid en van liefde Is ’t hart de klare bron.
En ’t is op ’s levens wegen De blijde, warme zon.

25

De ring

Van een gelukkig huw'lijk Spreekt ring ter rechterhand
Maar links verkondigt hij twisten En breuk van liefdesband.

26

Het boek

Dit boek hier komt vermelden Geheim in uw bestaan.
Laat ons, om het t' ontdekken, De kaarten gadeslaan?

27

De brief

Door deze brief wordt zeker Een groot geluk beloofd,
Indien der wolk nabijheid Er u niet van berooft.

28

De heer

Dit is der kaarten koning. Heer brengt vreugde of verdriet,
Naar gij er schone tekens Of droeve rondom ziet.

29

De dame

De schoonste van de kaarten Is deze wel, de vrouw.
Moog'ze u veel voorspoed melden, Een leven zonder rouw.

30

De lelie

De lelie spreekt van onschuld En blijde levensbaan,
Indien de donk're wolke Er niet bij komt te staan.

31

De zon

Indien de blijde zonne U gunstig tegenlacht,
Dan lijkt gewis uw leven Nooit aan een sombre nacht

32

De maan

Ziet het vriendelijke maantje Van dichtbij op u neer,
Dan meldt het een schoon loopbaan, Dan wacht u roem en eer.

33

De sleutel

Indien u deze sleutel Goed mag ter zijde staan,
Dan zal het in uw leven Naar hartewens u gaan.

34

De vissen

Door ’t teken van de vissen Wordt heil u toegezegd,
Indien de kaart, ten minste, Voordelig is gelegd.

35

Het anker

Het anker! Gij moogt hopen Op welvaart en op trouw;
Maar ligt het in de verte, Dan is uw hart maar lauw.

36

Het kruis

Het kruis is een voorspelling Van onheil allerlei.
Hoe verder ’t staat, hoe erger; ’t Meldt korte smart nabij.


 

Kaartleggingen:

Voor het kaartleggen hoef je het niet donker te maken, wierook aan te steken of je de omhullen met kaarslicht. Je kunt het overal doen, het enige wat je nodig hebt is een wat rustige plaats.

Stel een vraag (bij een dagkaart trekken is dit niet nodig) en concentreer je hierop terwijl je de kaarten schudt en hierna splitst. Leg ze vervolgens neer in het gekozen legpatroon.


 

238bc575ad9fbed8cdf39a515ab9cf04.jpgLenormand dagkaart

Een dagkaart kun je iedere dag trekken en vertelt je iets over de komende dag. Als deze serie helemaal gepubliceerd is kan dat ook via deze pagina.

Trek een dagkaart bij voorkeur op een vast moment op de dag. Deze boodschap van de dag is goed te gebruiken als inspiratie om even op weg te mijmeren of te mediteren.
Het is ook mogelijk meerdere keren per dag één Lenormand kaart te trekken, bijvoorbeeld 3x per dag. De 1e kaart is dan de dagkaart. De twee andere geven daar dan meer uitsluitsel over.


 

Lenormand relatielegging

In een Lenormand relatielegging kun je zien hoe jij en je partner de komende maand bijdragen aan de relatie en hoe jullie hierin staan. Je krijgt met deze kaartlegging een handvat om inzicht te verkrijgen hoe jullie enerzijds los van elkaar kunnen groeien en/om de gezamenlijke band te verdiepen.

Werkwijze: Stel een vraag en concentreer je hierop terwijl je de kaarten schudt en hierna splitst. Leg ze vervolgens naast elkaar neer.

De eerste kaart heeft betrekking op de vraagsteller. De tweede kaart op jouw partner en de derde op de relatie.


 

De kruislegging. Inzicht verkrijgen in jouw situatie.

Stel een vraag en concentreer je hierop terwijl je de kaarten schudt en hierna splitst. Voor dit legpatroon worden vijf kaarten gebruikt die in onderstaande vorm en volgorde worden neergelegd.

30dbc8eb6b1601106c0df737f6e6347c.jpg

1. De eerste kaart geeft het algemene beeld van de huidige situatie.
2. Jouw sterke kanten. Kansen en mogelijkheden.
3. Oplossing, wat zou je moeten doen; de advieskaart
4. Verbeterpunten en valkuilen.
5. De uitkomst; dat waar het toe leidt.

Meer leggingen volgen later in deze serie. Wordt vervolgd met een reeks artikelen over de 36 kaarten van de kleine lenormand en hun betekenis.

Deel 1: de kleine Lenormand betekenissen correspondenties leggingen en combinaties.
Deel 2: Lenormand waarzegkaarten: 1. de Ruiter
Deel 3: Lenormand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van de Ruiter
Deel 4: Lenormand waarzegkaarten: 2. de Klaveren
Deel 5: Lenormand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van de Klaveren
Deel 6: Lenordmand waarzegkaarten. 3. het Schip.
Deel 7: Lenordmand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van het schip
Deel 8: Lenormand waarzegkaarten. 4. Het Huis
Deel 9: Lenormand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van het huis.
Deel 10: Lenormand waarzegkaarten. 5. De Boom
Deel 11: Lenormand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van de Boom
Deel 12: Lenormand waarzegkaarten. 6. De Wolken
Deel 13: Lenormand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van de Wolken
Deel 14: Lenormand waarzegkaarten. 7. De Slang
Deel 15: Lenormand waarzegkaarten. Combinaties en symboliek van de slang

Zelf oefenen met de Lenormand?

In deze zilla Lenormand orakel zullen alle kaarten van dit deck de revue passeren. Uiteindelijk zal het ook mogelijk worden een dagkaart uit de Lenormand-set te trekken op deze site. Een boek hoef je dus niet te kopen. Een spel is wel handig en voor niet veel geld te verkrijgen. Je wilt zelf kaartleggen of meer lezen over de Lenormand? Een eigen kaartenset schaf je al aan voor € 4,25. Als je toch meer wil lezen over deze wonderlijke kaarten kan dat ook. Via deze link vindt u een lijst van Lenormand-kaarten en boeken bij bol.com.


 

Meer lezen van deze auteur?

TAROT:Complete GRATIS Tarotcursus:
Alle kaarten van de tarot; dagkaart trekken, tarotleggingen etc.
RUNEN NIEUW! de Runen van A tot Z:
De Runen, het schrift van Odin. Holy Blood, Holy grail.
Moderne runen. Het Armanen Runenschrift, de runen van de Nazi's
Een Tolkien Runenraadsel
De Tolkien runen. Cirth en Tengwar: wat was er eerst: de taal of het verhaal?
LENORDMAN: De Lenordman van Alef tot Tau:
Alles over de Lenordman (nieuwe serie!)

Chinese ASTROLOGIE:
Zelf berekenen van jouw Chinese horoscoop. Rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond en varken
Chinese Jaarhoroscoop 2014: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond, varken.

Westerse ASTROLOGIE:
Sterrenbeelden in liefde, seks en relaties: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen.
Jaarhoroscopen voor 2014: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen.

<


 

13/01/2014 12:18

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
15/03/2014 01:11
Relatie: ik had voor mij kaart 1, voor mijn vriend kaart 34 en voor de relatie kaart 21 getrokken. Beschrijving van ons klopt goed. Ik schrok van de beschrijving van de relatie. (Berg ). Kan iemand mij hier meer over vertellen? Dank je en groetjes sas. Leuke duidelijke en overzichtelijke site dit!
11/01/2014 13:08
Verbazingwekkend dat deze kaarten het al die jaren hebben overleefd. Wist eerlijk gezegd ook niet dat het van invloed is geweest op de situatie in Frankrijk. Ik vraag me af of Lenormand ook voorspeld had dat Robespierre, eenmaal aan de macht, massaal ging executeren, maar dat even terzijde :)
11/01/2014 13:56
Dat had ze en dat kostte haar bijna de kop:
' The third man took his place. Madame Lenormand shuddered as she looked into his cold, green eyes. In a faltering voice she told of a knock on the door in the night; of a pistol shot, a shattered face, hours of agony. And at last, relief through death under the falling blade. Maximilien Robespierre, who had sent too many to their deaths without a single regret, turned pale as he learned his own fate.
Within three days she was arrested and brought before the revolutionary tribunal. Saint-Just himself was the prosecutor, Marat and Robespierre sat beside him. The trial was a foregone conclusion. Madame Lenormand was sentenced to the guillotine. For three years she lay in prison.
During her incarceration, Marat, Saint-Just and Robespierre, all died exactly as she had predicted.' (http://africasiaeuro.com/wordpress/tag/robespierre/)
12/01/2014 02:03
Dankjewel nog voor het uitgebreide antwoord ^^
11/01/2014 04:56
Deze kaart spreekt mij meer aan dan de tarot, overweeg deze...
Top artikel!
11/01/2014 00:41
Ik ben een groot fan van deze kaarten,, ik vind ze fijner als de tarot.. daar ze een stuk concreter zijn... heb al menig dingen van te voren zien aankomen,, zowel voor mezelf als voor anderen....zelf doe ik altijd de grote legging met alle kaarten
11/01/2014 01:12
De Lenorman is idd een stuk eenvoudiger en veel meer gericht op het toekomstvoorspellen dan de tarot. Met de grote legging is een heel duidelijk beeld te krijgen. Ik doe met de Lenordman veelal een lotslegging.
4 rijen van 9 kaarten.
De onderste horizontale rij en de middelste verticale rij open.. Links verleden/rechts toekomst en verticaal de invloeden in het heden. Met dit patroon heb ik ook goede ervaringen en blijken vaak haarzuiver te zijn.
(Ik pas deze legging ook met tarotkaarten toe)
11/01/2014 00:29
Ach jee ..ik wil me nog zoveel eigen maken