Public

Ik geef de pen door aan............. 10

Lucifall > Stof tot nadenken

NederLandBeter: als een pen gaat vloeien...

 

 

Ik geef de pen door aan …. 10

 

Met gepaste trots heb ik de pen doorgegeven gekregen van Yrsa.

Over een Nederland beter hebben al velen hun licht laten schijnen. Ieder schetst zijn visie over belangrijk punten. Hoe verder de pen op zijn schrijvende pad geraakt, hoe moeilijker het dan ook wordt issues aan te reiken.

De Inspirators hebben mensen wakker geschud

Een schaduwkabinet welke op de achtergrond opereerde; een uitwisseling tussen mensen die ontstaat. Meningen, meningen, meningen; zoals ze geheel natuurlijk kunnen afwijken van elkaar. De één denkt dit, de ander dat; de één brengt het relaxt en de ander gedreven. We zijn allemaal anders. Maar al die ideeën en meningen hebben één gemeenschappelijke factor: MEDEMENSELIJKHEID. Want we zijn allen Mens en wij mensen moeten weer aan elkaar en met elkaar gaan denken.
Hoe langer ik over deze overkoepelende gedachte ga nadenken, en kijk hoe het in de hedendaagse politiek gesteld is, hoe meer ik overtuigd raak, dat deze basis van ons mens-zijn: medemenselijkheid, een GAT in de POLITIEKE markt geworden is. Een vergeten gebied voor vele jaren.
Een kale man schreef een boek over Paars en zette vervolgens een trend, die de mensen in ons land alleen maar verder van elkaar gedreven heeft. We wijzen elkaar na, kotsen elkaar soms bijna uit...
Als je links denkt ben je een paria geworden; als je een ander geloof aanhangt ben je tot een potentiële terrorist geworden. De angst is gaan regeren sedertdien en racisme lijkt het estafettestokje geworden te zijn.

Wij

Hoe durven wij hier een economisch vluchteling te veroordelen? Bent u in een land geboren, waar een watertekort is, geen voedsel is en uw kind in uw armen stierf? Heeft u in een land gewoond waar homo's ter dood veroordeeld worden? Heeft u in een land gewoond waar u uw eigen mening niet mag verkondigen? Heeft u in een land gewoond waar kindsoldaten de meest gruwelijke handelingen verrichten?

 

Was ik maar een vogel, waren wij maar vogels, en durfden we de aarde te verdelen, zoals de vogels dat met het luchtruim doen.

Waarom is er geen actie ondernomen met betrekking tot de vleesproductie en de bio-industrie welke de mensheid alleen maar zieker maakt? Vindt u het eerlijk dat uw stukje vlees, zoveel grond voor veevoer in beslag neemt, waar de wereldbevolking mee gevoed zou kunnen worden? Vindt u het eerlijk dat de banken na de crisis massaal in de voedsel-deviraten gedoken zijn en dat voedsel daardoor in de derde wereld helemaal niet meer te betalen is?

Geld heerst

We worden al geregeerd door banken.

Alle nieuwe hoofdpersonen in het vallende Europa zijn afkomstig uit één nest. Een nest wat Goldman Sachs heet.

De nieuwe topman van de ECB, de nieuwe lichtende leider van Griekenland. Italië vervangt dan eindelijk zijn staatshoofd. Niet om de wil van het volk hoor. Nee de wil van Goldman Sachs. In een maand tijd zijn er 3 topposities in Europa ingevuld door bankiers. En het ECB gaat macht krijgen. Op 9 December zal het lot van de Euro bezegeld worden. Als ze in staat zijn deze te redden, kan dit nog op één manier; door een verregaande economische eenwording. Goodbye soevereiniteit. Als ze de Euro niet kunnen redden? Chaos en plunderingen.

Dat wil ik niet; ik droomde altijd al graag, en ik wil graag blijven dromen; ik wil een Beter Nederland. Een Nederland met compassie en zonder vooroordelen. Een Nederland gebaseerd op menselijkheid en naastenliefde.


Respect voor elkaar

Ik wil zo graag dat wij elkaar weer gaan respecteren. Laat generaties elkaar weer omarmen; laat de generaties elkaar weer begrijpen. Respect voor elkaar, waarom is het zo ver te zoeken?
Waarom krijgen kinderen geen clubhuis meer? Waarom zijn het hangjongeren, als ze op straat hangen, omdat er nergens een plek is om heen te gaan? Waarom wordt de mislukte junk minachtend nagestaard? Waarom wordt die gehandicapte, psychisch in de war geraakte dakloze vrouw van rond de zestig behandeld als een stuk vuil? Weet u nog dat kunstenaars de verlichting uit de baarmoeder van de evolutie trokken? Kunst en cultuur wordt nu doodgemaakt. De creatieve geest met de grond gelijk gemaakt. Een evolutie die schreeuwt om een revolutie.

Waarom...laten wij de 'mislukkingen', die het ongebreidelde streven naar meer, meer, niet konden trekken, vallen als een baksteen? En waarom ontvangt de mislukte bankdirecteur dan nog een bonus op de koop toe?

Ik wil dat we ouderen behandelen, met het respect wat ze verdienen. Ik wil dat er voor de mensen, die ons land opgebouwd hebben, goede thuiszorg is. Ik wil dat opa en oma bij elkaar kunnen blijven, tot de dood hen scheidt, en niet dat een verpleeghuis hen kan scheiden, als deze dat als meer praktisch ervaart. Ik wil dat mijn vader en moeder, als ze ooit afhankelijk zijn, goed behandeld worden, en gewoon op tijd gewassen worden en hun medicijnen en natje en droogje krijgen. Net zo goed, als zij ieder immer behandeld hebben. Ik wil dat ouders van zieke kinderen betaald verlof krijgen en kinderen van zieke ouders ook. Ik wil dat iedereen zijn buren weer kent en weer oog heeft voor elkaar. Ik wil dat mensen er weer zijn voor elkaar

Wij zijn er voor elkaar, met elkaar, wij zijn mens..... samen zijn wij de mensheid.

 

We vliegen even verder......

Legalisatie van wiedewiedewiet. Weg met dat onduidelijke en bovenal belachelijke gedoogbeleid. Onder controle verbouwen, alleen maar biologisch en wel tot een vastgesteld  maximaal THC gehalte, welke gecontroleerd wordt. Belastingen en accijnzen heffen; registratieplicht in de coffeeshops ivm leeftijd. Controle is op deze wijze mogelijk; van het begin van de schakel tot en met de eindgebruiker. Een verbod zal leiden tot lijden, daar er dan her en der weer huisdealertjes in woonwijken zullen verschijnen. De coffeeshops zijn er dan niet meer, maar de jongens en meiden die deze oorden onder de rook zetten, lopen dan op de straat...
Bij deze legalisatie van wiet een strikte scheiding met harddrugs. Tegen harddrugs moet een oorlog gevoerd gaan worden en iedere verslaafde zal voor zijn eigen bestwil verplicht moeten afkicken. Hier zal een adequaat afkickprogramma voor moeten worden ontwikkeld. Ik denk dan aan een boerderij waar men met de kippen op stok gaat en met het kraaien van de haan, aan een eigen bereid en eigen gekweekt ontbijt begint, om vervolgens in de open lucht aan de arbeid te beginnen... Back2thebasics..  so healing....


En landen dan hard op aard......

Er zal gekeken moeten worden naar het alcoholprobleem. Een sluiper die de schatkist miljarden kost. Hier zijn over onze Nederlandse situatie geen exacte cijfers te vinden. Wel elders, en wel bij onze voorganger in al het kwaad, The United States of America!

Even voor de beeldvorming. Ik vind het shocking..
Een jaar alcoholgebruik in de VS staat aan kosten gelijk aan zesentwintig  x 911.

 

Weet u nog hoe u schrok van 911? Weet u wat het is om 26 x zo hard te schrikken?
Neem er nog één...

224 miljard dollar per jaar kost het de VS, waarvan 72% door verlies aan productiviteit op het werk en 11 procent in verband met de extra gezondheidskosten.
Voor de maatschappij, die hier voor opdraait, komt het alcoholmisbruik neer op bijna twee dollar per genuttigd glas.. 

Drooglegging?

En dan... ik ben geen communist hoor MAAR : Ik zou zo graag zien dat de privatisering wordt teruggedraaid. Toevallig lees ik vandaag dat vrouwe OnSchultz wil dat de privatisering van het OV in de drie grote steden bespoedigd wordt. ; Komt u uit al die offertes van ziektekostenverzekeraars? Ziet u de bomen door het bos van de aanbiedingen van energieland nog?
Privatiseren betekent: meer firma's; dat betekent meer organisaties; meer kosten; meer topmangers; meer bonussen; meer geld dat aan de strijkstok blijft hangen.

Tegen PRIVATISERING

Ziektekostenverzekering

Ik weet nog hoe ik ooit schrok. Moest ik daar toch zomaar iets meer dan tien gulden betalen voor het ziekenfonds. Een eigen bijdrage. Nu betaal ik 185 euro in de maand. Ik ben blij dat ik dat kan betalen; dat voorop gesteld.  Maar toch?
Herinnert u zich deze nog,nog,nog?
Als wij de ziektekostenverzekering gaat privatiseren dan zal alles goedkoper worden door de concurrentie.

Van 50 gulden, toen men dat riep, naar 185 euro.... Hoezo goedkoper?

Als de zorg; een eerste levensbehoefte, uit handen gegeven wordt aan de grijpende klauwen van de commercie, dan dalen de premies niet, maar stijgen ze. Dat is al gebeurd. Tel er de vergrijzing bij op en de kosten rijzen de pan uit. Maar hoe relevant is de prijs die we nu betalen? Waar betalen we het voor?

Betalen we voor de opgeklopte in het leven geroepen ziektekostenverzekeraars met een te duur kader, gelikte leasebakken, een fijne kostenaftrekregeling, een absurde bonusregeling, een idioot uitgavepatroon met betrekking tot sponsoring?
Betalen we ineens voor losgeslagen dealtjes her en der van de heren regelaars?
Als ik alleen in de omgeving van Haarlem kijk zie ik dat er drie mooie ziekenhuizen zijn afgebroken, daar zij niet meer voldeden? Twee waren nog modern in mijn ogen. Nieuwe onder architectuur gebouwde ziekenhuizen verrijzen. Eentje 10 kilometer verderop en de ander dichterbij, maar zonder opname-mogelijkheid... Kunst door het hele pand. Mooi hoor; een serene sfeer. Maar hoe nodig was het?

Ouderen kosten geld in de gezondheidszorg, maar somehow zorgt het systeem er nu voor dat het nog meer moet kosten. De Farmaceutische maffia denkt met u mee! Een oudere kan zomaar een geneesmiddel of 10 slikken. Een chemische reactie ontstaat; één die nog nooit uitgetest is vanzelfsprekend. Jaarlijks draaien er talloze ouderen het ziekenhuis in, omdat ze een medicijnvergiftiging hebben opgelopen; en niet alleen ouderen...
Een bericht van 28 feb 2011 van Nujij.nl: “
De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt zich zorgen over een verkeerd gebruik van geneesmiddelen met honderden vermijdbare doden per jaar. Medicatieoverdracht is daarom speerpunt in het werkplan van de Inspectie”
Wat wil het toeval: bericht van 28.11:  “Slachtoffers van een plots overlijden blijken steeds vaker onder de zware medicijnen te zitten.' Dat zegt de Leuvense toxicoloog Jan Tytgat. In Amerika is de sterfte door misbruik van medicijnen zelfs doodsoorzaak nummer één.

Een ander voorbeeld
Diabetici die alleen wonen? Ik zou wel eens cijfers willen zien van de opnames...
Een meldsysteem; zo simpel; de alleenwonende diabeet meldt zich middels mobiel of computer drie keer per dag. Een computer registreert dat. Komt er geen melding : mantelzorgers of kennissen worden opgepiept voor een check. Scheelt allereerst levens, maar ook kosten; hoe langer iemand in een hypo wegzinkt, hoe groter de problemen erna zullen zijn.. Dit moet te tackelen zijn in deze tijd. Mede gezien de insuline, die nu (en al een tijdje) op grond van kosten worden voorgeschreven, ineens een andere is, dan die, waar je zo goed op ingesteld was. De kans op een coma loert dan voor een diabeet. Het kostte een naaste van mij het leven, een suikerklontje had haar kunnen redden...Anderen worden levenslang een kasplantje.
Waarom geen preventie?

Met preventie is leed te vermijden

De touwtjes weer in handen bij de overheid voor het zorgstelsel. Dit hoort centraal gestuurd en beheerst te worden. Dit kan en mag geen spel worden van commerciële bloedhonden.

Ik wil een Beter en meer rechtvaardig Nederland.

Openbaar Vervoer

Openbaar vervoer dient weer als vanouds in handen te zijn van de overheid. Met de aanbestedingen die we nu zien, is er verspilling. Om de paar jaar kan er een wisseling van de wacht zijn. Vrije marktwerking heet dat.Talloze clubs moeten onderhouden worden, met het nodige kader van dien. Wel komen er bij een nieuwe aanbesteding weer nieuwe bussen. Wat gebeurt er met de oude?

De NS opsplitsen in NS, prorail en Nedtrain? Wat heeft het opgeleverd? Nog meer gekissebis. Als er problemen zijn lopen ze allemaal vooral naar elkaar te wijzen. Geen plees meer in treinen, omdat het gezeik bij deze 3 partijen al de spuigaten uitloopt. Sporen ze wel daar? Als het ei van Columbus wordt dan de plaszak gepresenteerd. Of je maar effe.......  naar je eigen gezeik wilt luisteren!
Stelletje idioten!
Iedereen weet toch dat, als je een paar gaten boort onder de stoelen, de passagiers hun plas gewoon kunnen laten lopen, zodat het de wissels ontdooit!
Dan snijdt het mes aan twee kanten en dat willen we graag! Toch?

Ik mag per 12 December gaan reizen in bussen van een Israëlische busmaatschappij. Hoe kan in godsnaam een club van zoverre met een betere deal komen dan een Hollandse vervoersmaatschappij? Wat zit daar dan weer achter? Buschauffeurs voor 8 euro per uur of zo?
Weg ermee! Helderheid en dit dus centraal regelen.

Ook hier is geen ruimte voor vrije marktwerking. Het openbaar vervoer is een essentiële ader van onze samenleving.

De naam zegt het al...  OPENBAAR


En beter nog, zoals de NLB stelt: Gratis openbaar vervoer!
Ik reis dagelijks drie uur met dat openbaar vervoer;  ik ben een kenner: het is terecht als het gratis zou zijn!

 

Weet u nog? Energiebedrijven

Volluk, wij gaan de energiebedrijven privatiseren.
De huid werd duur verkocht en er werd lustig gedeald. Zakken werden her en der gevuld, en onder de tafel werd wat heen en weer geschoven. Hier en daar bleef wat aan de strijkstok hangen.

Volluk, wij gaan de energiebedrijven privatiseren..
Als de vrije marktwerking zijn vrije spel kan spelen, beste brave burgers van Nederland, dan wordt uw energie goedkoper, doordat er concurrentie gaat optreden.
Bedrijven doken erop; dure jongens hoor; niet zomaar de eerste en de beste. Bij een grote speler werd zelfs een Goldman Sachs jongen geplaatst.. U weet wel dat clubje wat zich in ons schone Europa aan het innestelen is.. Die gasten, die de crisis veroorzaakt hebben, weet u nog..O ja ze geilen ook op privatisatie.
Vette leasebakken; de nieuwste gadgets op Iphone-Ipad en whatever welk gebied. Dure tripjes om innovaties te mogen aanschouwen. Peperdure sponsoring; investering in en banden met kernenergie (Hellup!!!); deze edele heren en dames zouden het allemaal goedkoper maken.......


Weet u nog? Toen dat allemaal nog niet zo was? Weet u nog, dat u in die goede oude tijd zelden las over een gaslek?
En weet u, dat dat tegenwoordig dagelijkse kost is? Gaslekken alom! 

Ook in de energiesector hoort de privatisatie niet thuis. Kijk naar het lichtend voorbeeld Amerika, waar in een grote stad, door faillissement van zo'n privaat energiebedrijf maandenlang het licht uitging....

Ik wil windenergie, windenergie van ondergrondse windmolens, ik wil zonne-energie, pas nog ontdekte een jochie de mogelijkheid tot 50% capaciteitsverhoging van zonnecellen. Nulpuntenenergie verdient de volle aandacht. Vrije energie voor de hele wereld! Nulpuntenenergie geïnspireerd door Good old Tesla!
Wij kunnen de VOC van de wereld worden, en het oude zeer goedmaken met Groene energie. Immer waren wij groot in handel en doorvoer. Groene energie is de toekomst. Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en passeé en een troef in handen van dollargeile knakenpoetsers, die met hun complotten zelf niet meer begrijpen wie hun vijand nu eigenlijk is.

Ik wil een schoner en Beter Nederland


Alles wat goedkoper zou worden, werd duurder. Wat beter zou worden werd minder. En wat veiliger had moeten worden onveiliger. Waar welzijn moest komen, werden waarden verkwanselt. De medemens werd vergeten. Onze basis werd onder ons lijf vandaan gehakt.

Ik wil die basis van mens-zijn weer terug. Ik wil het weer beter.

 

Ik wil een NederlandBeter voor een beter Nederland en een betere Wereld


Voorgangers waren:
1 - Jack

2 - Spiritlady

3 - Ruud

4 - Marcel

5 - Stormerwout

6 - Kikafonie

7 - Wolf

8 - Doortje

9 – Yrsa

 

 

En ik geef de pen door aan …...
Ir

 

 

22/06/2013 03:04

Reacties (54) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:14
Best een leuk artikel! Jouw reactie op mijn artikel heeft me echt gelukkig gemaakt :-) bedankt!
03/07/2012 10:53
WOW!
03/07/2012 10:47
wat een info maar wel goede info
03/07/2012 10:47
Dubbele duimen voor je artikel. Veel info, mooie mening.
03/07/2012 10:13
Duim en fan erbij!
03/07/2012 10:09
Pittig geschreven en een duidelijk compact stuk dat mij, als Nederlander in het buitenland, gelijk een heel stuk bij de tijd zet! Duim, fan, en favoriet stuk.
03/07/2012 09:56
heel goed artikel ! super geschreven ! duim :)