Public

Waterschapsbelasting: controleren en betalen van de rekening

Mijntje- > Geldzaken goed geregeld

Naast de belastingen van de gemeente, stuurt ook het waterschap een aanslag. Waarvoor betaal je en waar moet je op letten? Wat te doen als je niet kunt betalen. Raadpleeg naast deze tips en uitleg altijd je eigen waterschap voor de exacte tarieven en procedures.

Lees ook: Gemeentelijke belastingen: hoe werkt het?

Waarvoor betaal je?

Je betaalt voor de zorg voor het watersysteem (watersysteemheffing) en voor het schoonmaken van het afvalwater (zuiveringsheffing).

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat we zoveel geld voor de zuivering van ons afvalwater betalen. Echter, het grootste deel van de heffingen wordt gevormd door het bedrag dat je voor het watersysteem betaalt. Watersysteem wil zeggen goede aan- en afvoer van oppervlaktewater en veilige dijken.

Het tarief van de watersysteemheffing is afhankelijk van de categie waarin je valt:

  • Ingezetenen
  • Eigenaren van gebouwde onroerende zaken
  • Eigenaren van natuurterreinen
  • Eigenaren van overige ongebouwde gronden
     

Hierbij speelt de WOZ-waarde van je huis dus ook een rol.

De hoogte van de zuiveringsheffing is afhankelijk van de grootte van je huishouden. Er gelden tarieven voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Het waterschap omschrijft dit als het “aantal vervuilingseenheden”.

 

Verhuizing of wijziging gezinssamenstelling


Het waterschap hanteert de gegevens, die bekend zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Een verhuizing of wijziging in de gezinssamenstelling, wordt dus automatisch aan het juiste waterschap doorgegeven.

Verhuizing
Wanneer je naar een gebied van een ander waterschap verhuist, dan krijg je automatisch een rekening van het waterschap van het nieuwe gebied. Je betaalt slechts voor het aantal hele maanden dat je in het nieuwe gebied woont. Het waterschap van het gebied waar je voorheen woonde, zal je geld terug moeten betalen voor het aantal maanden dat je daar niet meer woont. Op deze manier betaal je dus geen dubbele belastingen. Wanneer je binnen het waterschapsgebied verhuist, dan krijg je bij verhuizing geen nieuwe rekening.
Houd zelf goed in de gaten of je geen dubbele rekeningen ontvangt. Bij onterechte rekeningen of bij recht hebt op teruggave, neem dan contact op met het betreffende waterschap.

Wijziging gezinssamenstelling
Aangezien er aparte tarieven voor eenpersoons en meerpersoons huishoudens gelden, kan een wijziging in gezinssamenstelling tot een verhoging of verlaging van de heffingen leiden. Wanneer alle adreswijzigingen netjes aan de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zijn doorgegeven, dan wordt deze wijziging automatisch doorgevoerd.

 

Betalen van de rekening: aandachtspunten

Kloppen de bedragen?
Wanneer je de rekening ontvangt, controleer dan eerst of alles klopt. Dit zijn veel voorkomende redenen om bezwaar aan te tekenen:

  • Het waterschap heeft ten onrechte tarieven voor meerpersoonshuishoudens gehanteerd;
  • Het waterschap is er ten onrechte vanuit gegaan dat je op 1 januari van dat jaar al in hun gebied woonde;
  • Je bent het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van je huis of andere gebouwde onroerend goed.

Betaling ineens of in termijnen
Andere aandachtspunten zijn de betalingswijze en je bankrekeningnummer. Bij de eerste aanslag wordt meestal automatisch van betaling ineens uitgegaan. Stuur het bijgevoegde incassoformulier op, wanneer je in meerdere termijnen wilt betalen. Dit zijn vaak tien termijnen en mogelijk komt hier een klein bedrag bij voor incassokosten. Voor het volgende jaar hanteert het waterschap meestal de betalingswijze, die je het voorgaande jaar hebt gebruikt. Betaalde je voorheen in termijnen, maar wil je liever ineens betalen, dan kan je telefonisch contact opnemen met het waterschap.

Bankrekeningnummer
Het waterschap onthoudt het bankrekeningnummer dat je de vorige keer gebruikte voor de betaling. Wees hierop alert, wanneer je bankrekeningnummer in de tussentijd is gewijzigd. Een automatische incasso kan dan niet meer worden geïncasseerd. Geef deze wijziging dus op tijd (voor de eerste incassering) door. Ook wanneer het waterschap jou terug moet betalen, bijvoorbeeld bij verhuizing, is het belangrijk om na te gaan of werkelijk terugbetalen en of ze het juiste bankrekeningnummer hebben.

 

Bezwaar

Raadpleeg de informatiefolder van je waterschap voor de bezwaarprocedure of contactinformatie. Betaal de rekening echter wel op tijd om extra aanmaningskosten te voorkomen. Wanneer je bezwaar gegrond wordt verklaard, dan krijg je je geld alsnog terug.

 

Kwijtschelding of betalingsregeling
 

Voorkom aanmaningskosten en wacht dus niet af wanneer je de rekening niet kunt betalen. Soms is kwijtschelding mogelijk. Het verschilt per gebied of dit bij de gemeente of bij het waterschap moet worden aangevraagd. Informeer hierover dus bij je waterschap of gemeente. De gemeente of het waterschap beoordeelt aan de hand van je inkomsten en uitgaven of je kwijtschelding krijgt.
Waarschijnlijk moet je de belastingen wel betalen/voorschieten, zolang de kwijtschelding niet is verleend. Overleg dus goed met je gemeente of waterschap!

Wanneer je niet in aanmerking komt voor vrijstelling, maar toch niet direct kunt betalen, overleg dan met je gemeente of waterschap of je een betalingsregeling kunt treffen.

 

Bronnen

eigen ervaring

 

21/10/2013 22:21

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.