Public

Schepen moeten bewapend kunnen worden tegen piraterij. Goed idee of niet?

Victor Brenntice > Politiek

Piraterij een fenomeen uit een periode van enkele eeuwen geleden? Niet bepaald. De wateren rondom het Afrikaanse continent zijn vandaag de dag berucht om hun piraten, die inmiddels diverse malen voor een hoop narigheid hebben gezorgd. Wellicht zou het een idee zijn om schepen toe te staan zich te bewapenen tegen deze zeerovers?

Oorsprong en achtergrond van het idee
Het voornoemde idee komt bij verzekeraars vandaan, die willen dat particuliere beveiligers op schepen die de wateren bij Oost- en West-Afrika bevaren voortaan wapens mogen inzetten tegen piraten. Ze zijn van mening dat de beveiligers een steeds groter risico lopen als gevolg van de acties van de piraten. De overheid stationneert reeds mariniers op schepen, maar de verzekeraars zijn van mening dat hun aantal niet genoeg is om alle schepen te kunnen beschermen. Om die reden will men aan de zijde van de verzekeraars dat particuliere beveiligers wapens mogen dragen. De landen Cyprus en Malta hebben het gebruik van wapens tegen piraten reeds toegestaan, en volgens de verzekeraars leidt dit ertoe dat oorspronkelijk Nederlandse schepen steeds frequenter onder de vlag van Cyprus of Malta varen.

Voordelen
Het grootste voordeel van een eventuele bewapening van de particuliere beveiligers is vanzelfsprekend dat piraten het aanzienlijk lastiger zullen krijgen om Nederlandse schepen te overvallen. Daar waar de bemanning van deze schepen momenteel doorgaans bij voorbaat al verliest doordat de piraten wel wapens gebruiken en zij niet, kan dit idee zonder meer helpen om de machtsverhoudingen recht te trekken. Gevolg daarvan is dat het aantal overvallen op Nederlandse schepen naar alle waarschijnlijkheid af zal nemen en dat de kans op (dodelijke) incidenten drastisch wordt verkleind. Overige voordelen dienen te worden gezocht in het financiële aspect: men zal veel minder goederen en/of geld kwijtraken aan piraten en verzekeraars zullen lang zo vaak niet op te hoeven draaien voor gestolen handelswaar. En laten we, los van alles, wel wezen: is het eigenlijk niet gewoon van de zotte dat men zich op Nederlandse schepen niet tegen gewapende overvallen mag verdedigen?

 

 

 Nadelen
Ondanks de grote voordelen zie ik toch ook nadelen. Immers, niet iedereen heeft de capaciteit om op verantwoordelijke wijze met een wapen om te gaan. Dientengevolge kunnen de wapens ook worden ingezet voor verkeerde doeleinden, zodat de piratenproblematiek welliswaar wordt opgelost, maar er tegelijkertijd een heel nieuw probleem ontstaat. Want wat als de stoppen bij zo’n particuliere beveiliger om welke redenen dan ook ineens doorslaan, en hij zijn wapen trekt? De geschiedenis heeft spijtig genoeg maar wat vaak uitgewezen dat het niet ongebruikelijk is dat zoiets gebeurt. Verder vormen onbewaakte momenten waarin iemand met kwade bedoelingen erin slaagt om een vuurwapen te bemachtigen een haast klassieke oorzaak van incidenten met vuurwapens. In dergelijke gevallen zou het geven van toestemming aan particuliere beveiligers om zichzelf te bewapenen een vorm van dweilen met de kraan open zijn, en daar schieten we natuurlijk niets mee op.

Wat er moet gebeuren als het idee doorgaat
Ik voorzie dat er waanzinnig veel bureaucratie mee gemoeid zal gaan op het moment dat het idee verwezenlijkt zal worden. Ga maar eens na: er zullen wetten moeten worden aangepast, vergunningen moeten worden opgesteld, achtergronden moeten worden gecheckt van particuliere beveiligers die vanwege hun beroep het recht krijgen om een wapen te dragen, en ga zo maar door. Bovendien zullen er trainingen moeten komen voor de beveiligers waarin ze leren hoe ze een vuurwapen dienen te hanteren, want als ze een wapen hebben maar niet zouden weten hoe ze het bijvoorbeeld kunnen laden heeft de bewapening vooralsnog weinig zin. Voorts zal er een besluit moeten worden gemaakt over de soorten wapens die gedragen mogen worden. Zullen dit gewone pistolen zijn? Of valt de keuze op automatische geweren? En dienen alle particuliere beveiligers dezelfde wapens te dragen? Kortom: hoewel er veel te zeggen is voor het plan, is er ontzettend veel mee gemoeid om het gestalte te geven.

 

 

 

Zoals te zien op dit kaartje is piraterij nog geen verleden tijd.

Mijn visie
Desondanks sta ik vierkant achter het plan en hoop ik van harte dat het mag en kan worden uitgevoerd. Het kan niet zo zijn dat de bemanning van onze schepen zich gewillig moet blijven overgeven aan piraten omdat ze zich niet met wapens mogen verweren, dat is gewoon belachelijk. Waarom zouden we politieke correctheid (alhoewel ik hoe langer hoe liever over politieke incorrectheid spreek) boven het gezond verstand moeten laten gaan? Echter, om te voorkomen dat we wild-west toestanden op zee krijgen dient het plan wel uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd. Doen we dat niet, dan voorzie ik dat de nadelen wel eens zwaarder zouden kunnen gaan wegen dan de voordelen, en in dat geval zou dit plan totaal geen zin hebben.

Eerder in dit artikel lichtte ik al een tipje van de sluier op over wat er allemaal moet gebeuren als we dit plan ten uitvoer gaan brengen en hoe ik dat dan voor me zie. Over de soorten wapens twijfel ik nog. Er is iets te zeggen voor een gewoon pistool, opzich is dat dodelijk genoeg. Aan de andere kant zou ik als ik me even in de particuliere beveiliger verplaats liever een flinke mitrailleur dan een doodeenvoudig pistool in mijn handen hebben als ik een schip moet gaan verdedigen tegen meerdere piraten (die immers nooit alleen komen). Maar wacht eens even, ik denk dat ik het al weet…

 

 

 


 

 

…Waarom lossen we dit niet gewoon in VOC-stijl op, en installeren we gewoon ouderwetse kanonnen op onze handelsschepen zoals, deze die enkele eeuwen geleden hadden? Uiterst dodelijk tegenover die krakkemikkige speedbootjes van de piraten en bovendien kan het wapen niet worden ingezet om doelen op het eigen schip mee te raken. Daarmee wordt het risico voor bemanningsleden om door met het wapen van de beveiliger te worden getroffen tot 0 gereduceerd. Wat vinden jullie?

< Vorige artikel: Van Thomas Barfoot, een vergeten Amerikaanse oorlogsheld

28/09/2012 12:13

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Nieuwe reacties weergeven