Public

Westerse farmaceutische bedrijven hadden menselijke proefkonijnen in Oost-Duitsland

Victor Brenntice > Maatschappelijke problemen

 

Ik zou maar wat graag ongelijk hebben gehad voor wat farmaceutische bedrijven betreft. Jammer genoeg werd mij gistermiddag toen ik het nieuws las eens te meer bevestigd dat de farmaceutische wereld niets dan één grote mafiabende is: westerse farmaciebedrijven hadden in het verleden menselijke proefkonijnen in de DDR.

Achtergrond
Volgens het Duitse magazine Der Spiegel gaat het gaat hierbij om zo’n 600 proeven op maar liefst 50.000 DDR-burgers die in de jaren ‘80 meer dan 50 klinieken werden gebruikt als proefkonijn voor bepaalde chemokuren, bloedverdunners en hartmedicijnen. In veel gevallen wisten deze mensen niet dat er medicamenten op hen werd getest en in zeker twee gevallen hebben de proeven tot sterfgevallen geleid, waarna ze gestaakt moesten worden. Der Spiegel baseert zich op tot voor kort nog onbekende dossiers van het voormalige Oost-Duitse ministerie van Gezondheid, de Stasi en een aan de farmaceutische branche gerelateerd instituut. Dat lijken mij betrouwbare bronnen – en zeker als je ze allemaal combineert.

Waarom liet de DDR-regering dit gebeuren?
Eigenlijk zou ik de titel van deze alinea anders moeten formuleren: waarom organiseerde de DDR deze misstanden? Jawel, beste lezer, het communistische bewind organiseerde deze schandalige praktijken in samenwerking met misdadige farmeutische bedrijven. In 1983 vond er namelijk een geheime bijeenkomst plaats van Oost-Duitse gezondheidspolitici, waarin er een besluit werd genomen dat afschuwelijke gevolgen zou hebben: in geselecteerde klinieken zullen artsen medische proeven voor westerse farmaceutische bedrijven uitvoeren. De DDR kon als tegenprestatie voor het (in feite) beschikbaar stellen van menselijke proefkonijnen grote sommen geld tegemoet zien. Ter indicatie: het land ontving in 1988 6,78 miljoen Duitse Marken nadat 3.000 patiënten aan een bepaalde medische proef hadden deelgenomen. Dat geld had de straatarme DDR keihard nodig.

Josef Mengele
Ik kan het niet laten om deze naam, die menigeen die iets van de Tweede Wereldoorlog afweet misschien nog wel meer de stuipen op het lijf jaagt dan de naam van Adolf Hitler, te noemen. Voor wie nog nooit van Josef Mengele gehoord heeft: dit was een Duitse arts die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz de meest verschrikkelijke medische experimenten uitvoerde op gevangenen. Na het kennisnemen van deze zaak moest ik even aan deze tot op het bot verdorven man denken. Ongelooflijk dat er tijdens de processen van Neurenberg diverse misdadige Duitse artsen terecht werden gesteld, terwijl het kennelijk geen misdaad is als (ook) niet-Duitse bedrijven zich aan vergelijkbare gruweldaden schuldig maken. Hoezo hypocrisie?

De farmaceutische bedrijven in kwestie
Veel van de opdrachtgevers die bij de misstanden betrokken waren zijn inmiddels opgegaan in de grote farmaceutische concerns Bayer en Novartis (zo maakt Sandoz, dat ook bij de zaak betrokken was, tegenwoordig deel uit van Novartis). Ik moet zeggen, de reacties van deze concerns alsmede de overige betrokken partijen kwamen als een grote schok voor me: "dat is inmiddels erg lang geleden" (Novartis en Bayer) en – ondanks de heldere bewijzen! – "tot nu toe geen aanwijzingen dat er iets niet in de haak is geweest" (Verband Forschender Arzneimittelherstellen (VFA), een belangenvereniging van meer dan 40 farmaceutische bedrijven in Duitsland). Geen greintje berouw en geen spoor van een geweten dus. De gelijkenissen met de mafia tekenen zich alsmaar duidelijker af.

Tijd voor gerechtigheid
Lang geleden of niet, de bewijzen liegen er niet om en zijn bovendien zwart op wit aantoonbaar. Het moge dan ook duidelijk zijn dat het de hoogste tijd voor gerechtigheid is in deze zaak. Wat mij betreft komt er een grootschalig onderzoek naar deze gruwelijke experimenten, en wordt iedereen die een aandeel in deze georganiseerde misdaad heeft gehad en vandaag de dag nog in leven is alsnog strafrechtelijk vervolgd. Het liefst zou ik zien dat de schudigen een zo zwaar mogelijke straf opgelegd krijgen, die in ieder geval in moet houden dat ze nooit meer een vak uit mogen oefenen dat ook maar enigszins in de buurt van de geneeskunde komt. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat er in deze zaak geen koppen gaan rollen, daarvoor zijn er veel te veel mensen (zwaar) benadeeld. Tenzij de hoge dames en heren van de farmaceutische branche hun slinkse lobbyisten op het schaakbord naar voren schuiven natuurlijk... Die hebben hun nut voor de medische wereld immers maar al te vaak bewezen.

Tot slot
Ik herhaal het nog maar eens: het gaat in de farmaceutische wereld al heel lang niet meer om het genezen van mensen. Het gaat om geld, en als er geld kan worden verdiend door over lijken te gaan, dan neemt men dat ijskoud op de koop toe. Een zaak als deze zou mensen eens aan het denken moeten zetten over de manier waarop de medische wereld in elkaar steekt. Op deze manier wordt het vertrouwen tussen arts en patiënt immers ernstig geschaad. Voorts kunnen we nu duidelijk zien welke gevolgen de privatiseringen in de medische branche nu eigenlijk met zich meebrengen. Immers, de zorg is omgesmolten tot een El Dorado voor egoïstische kapitalisten. Uiteraard kun je me dan om de oren slaan met het gegeven dat het de DDR-regering was die gebruik besloot te maken van het aanbod van westerse farmaceutische bedrijven en de misstanden zelfs meehielp te organiseren. Echter kun je de economische situatie in de DDR van toen (nog) niet op het hedendaagse Nederland toepassen. Daardoor behoeft de zorg in Nederland niet door de overheid als bron van inkomsten aangemerkt te worden indien de privatiseringen terug zouden worden gedraaid. In de ideale uitgangssituatie zou de zorg tot de non-profit sector gaan behoren. Hoe dan ook: artsen behoren mensen te genezen en niet te gebruiken als proefkonijnen ten behoeve van hun eigen portemonnee.

Bronnen
http://www.tagesschau.de/inland/west-pharma-menschenversuche-ddr100.html
http://www.mdr.de/damals/probanden100.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Verband_forschender_Arzneimittelhersteller
NOS Teletekst

 


< Vorige artikel: De Xead-Krant (Jaargang 2 - Nummer 19)

13/05/2013 11:26

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
16/05/2013 20:45
(er mist een stuk uitleg , so be it, ik weet niet meer wat hier stond, gvd die %^&amp;*#@ computer van me!) Ik zet het restant erop. (dit kon ik na die fout nog redden...)
Een advocaat gaat over lijken, een bouwfirma, de belasting, maar niet de medische sector. Die zoeken echt naar geneesmiddelen. Er komen betere en betere medicijnen. Vergiftiging? Jij haalt nu twee dingen door elkaar. Je verward de oorlogsmisdaden met random controlled trails. Je scheert in mijn ogen standaard medicijnontwikkeling over diezelfde kam als nazi praktijken. Wat er tijdens de oorlog gebeurd is, doe je af als wat er nu nog steeds verkapt gebeurt. M.a.w, jij suggereert dat door hun machtspositie zij vrij spel hebben deze in wezen zijnde oorlogsmisdaden in deze tijd te continueren. Zeg me als ik het fout heb, maar dit klopt niet. Wat je volgens mij goed moet realiseren is dat de controles zeer streng zijn, en alles moet werken, wil het op de markt komen, fase 1 tot en met 4 dus! Dat kost bergen tijd en geld.
Keuze en geen keuze verhaal tot slot: Wie kanker heeft neemt elk medicijn aan dat niet getest is en nog in de proefperiode zit, maar meer kan beloven dan huidige therapie. Dat zien we op tv programma's steeds vaker. Zij weten totaal niet wat zij slikken en krijgen, maar alles is goed omdat het hoop biedt. Ik kan me ergens wel inbeelden dat bedrijven omwille van papierwerk en last en tijd en geld, stiekem hun veelbelovende medicijn hebben getest. Anders dan dit, moeten we denk ik, en kunnen we denk ik alleen in termen van oorlogsmisdaden verklaren. Maar je noemt deze dingen beiden. Dus geef ik op beiden antwoord. Wat niet als goed bedoelde actie over lijken ging, is uiteraard wandaad en afkeurenswaardig. Maar wat lijken gaf, in de hoop te genezen, daar kun je toch in de loop tot het ontstaan van kennis, geen beschuldigende vinger naar wijzen? We moeten vallen voor hen die na ons komen, en de tijd zal eisen, en nemen, en al doende leren wij te overleven, en te controleren. aan het eind lachen zij, die offers hebben gelaten. Veroordeel niet de offeraar, maar prijs de offers, omdat zij allen bij hebben bijgedragen aan het welzijn van ieder.
16/05/2013 21:04
Dat ze daadwerkelijk op zoek zijn neer geneesmiddelen betwist ik niet. Wat ik wel betwist is het motief daarachter. De medische wereld heeft in mijn optiek al heel lang niets meer te maken met het willen genezen van mensen. Bakken met geld verdienen, dát is de prioriteit. Lekker makkelijk ook nog, want, zoals jij ook zelf al aangeeft, veel mensen die een slopende ziekte als kanker hebben grijpen inderdaad alles aan in een wanhopige poging om weer te genezen. Oftewel: men kan deze mensen alles aansmeren, zij betalen toch wel!
Verder blijf je welliswaar tegenspreken dat de farmaceutische wereld kwaadwillend is, maar nergens zie ik je de feiten bestrijden die ik in mijn artikel zwart op wit heb aangereikt. Zeker, toen was er ook al sprake van controle - namelijk controle over de situatie zodat die grote misdaad ongestoord plaats kon vinden.
Voor wat betreft je mening over goed bedoelde proeven: het hangt van de situatie af of ik er met een beschuldigende vinger naar kan wijzen. Als er proeven zijn uitgevoerd op iemand die daar niet mee is ingestemd, dan wil ik ze voor het gerecht gesleept zien worden. Dat is immers een gruwelijke inbreuk op iemands recht op zelfbeschikking. Indien ze wél met een experiment zijn ingestemd, dan is het uiteraard hun eigen keuze geweest en wordt jouw stelling van toepassing.
Hoe dan ook: als je naar mijn artikel kijkt, dan hebben we het hier volgens mij over een bewezen misdaad en geen goedbedoelde actie. Afgezien van dit artikel is er wel meer voorgevallen - ook in mijn privé-omgeving - dat heeft bijgedragen aan mijn uiteindelijke inktzwarte perceptie van de medische wereld.
14/05/2013 18:23
Allereerst bedankt voor je uitgebreide reactie!
In het kader van oprechtheid moet het me echter wel van het hart dat ik je visie - en zeker voor jouw standaard - een nogal naïef karakter vind hebben. De vergelijking die je maakt met slechte leefgewoonten gaat niet op. Dat zijn allemaal keuzes die je maakt, terwijl ik in mijn artikel juist het feit aanval dat de keuzevrijheid van een omvangrijke groep mensen is weggenomen. En wel op zodanige wijze, dat deze mensen ernstig werden benadeeld.
De farmacie is geen monster zeg je? Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als dat zo is, waarom betalen we dan zo'n verschrikkelijk hoog bedrag aan tandartsen om slechts gedurende 5 minuten in onze mond te kijken? Is het dan domweg toeval dat er zoveel medicijnen op de markt zijn die dusdanig veel bijwerkingen hebben dat er andere medicijnen nodig zijn om de negatieve gevolgen van die bijwerkingen op te vangen? Heeft dat volgens jou dan helemaal NIETS te maken met ordinair winstbejag? Immers, hoe meer medicijnen mensen nodig hebben, hoe meer winst voor de farmaceutische bedrijven! En wat ik in dit artikel aan de kaak stelde is volgens jou dus wel oké? De bewijzen zijn er immers zwart op wit, we hebben het hier niet over een oppervlakkig gerucht...
Voor wat betreft je opvatting dat farmaceutische bedrijven geen domme dingen zullen doen: natuurlijk wel! Ze kunnen het zich immers veroorloven; dat is precies waar ze hun lobbyisten voor hebben. Als regeringen maar corrupt genoeg zijn - wat vaak het geval is, hetgeen onder meer uit mijn artikel blijkt - kan ze eigenlijk niets gebeuren, en daar maken ze grondig misbruik van.
Verder vind ik het een wezenlijk verschil of mensen nu wel of niet weten dat er medische experimenten op ze worden uitgevoerd. Velen zouden nooit hun goedkeuring hebben gegeven als de positieve eigenschappen van een bepaald middel nog niet bewezen zouden zijn. Door ze niet daarvan op de hoogte te brengen, zijn ze praktisch gewoon besodemieterd.
Boven alles willen grote farmaceutische bedrijven flinke winsten boeken, en die kunnen ze inderdaad bereiken door mensen te vergiftigen. Dan zijn er per slot van rekening immers weer medicijnen nodig om de gevolgen van die vergiftiging ongedaan te maken, wat ik reeds eerder in mijn reactie aangaf. Door medicijnen te testen op mensen die vervolgens sterven, komen ze te weten dat een bepaald medicijn té giftig is en daarmee niet rendabel. Waardevolle informatie lijkt me.
Mijn beeld van de farmaceutische wereld is dan wel gitzwart en extreem cynisch, maar helaas bestaan er veel te veel keiharde bewijzen die onmogelijk als - zoals jij het noemt - "snelle conclusies en complottheorieën" kunnen worden afgedaan.
14/05/2013 17:46
Ach, het ergste doen de mensen zichzelf nog aan. Als een ander het niet voor je doet, doen we het zelf wel met gokken, roken, drinken en drugs. Vet en te veel eten, ladingen suiker, die diabetes geeft, rotte tanden en overgewicht, hartfalen...
De farmacie is geen monster hoor! Dat valt wel mee. Oorlogen daarin gebeuren de ergste dingen. We dragen die killer en de machtswellusteling allemaal ergens van binnen. We hebben de kans niet dit monster onder ogen te komen, omdat hier vrede is en geen gelegenheid.
De klinische trails duren 12 jaar, en een schande over je bedrijf kan fataal zijn, dus ik geloof echt niet dat de farmaceutische grootmachten, domme en strafbare dingen doen. Advocaten zijn scherp, en wachten hun kansen af. Alles probeert elkaar op een fout of misstap te betrappen! Deze tijd is super veilig.
Of je nu zonder te weten in een medisch experiment meedoet, of er eerst voor gevraagd wordt, is een klein verschilletje. Geen enkele farmaceut heeft er baat bij als door hun middel mensen omkomen, alleen nadeel. Zij proberen echt het wondermiddel te maken. Vaak is het een benadering, en wordt het als een wondermiddel gepresenteerd. Dit moet je als burger inzien en begrijpen, om redenen van de gigantische investeringen vanuit de farmacie. We weten dat alles wel werkt. Dat wordt door die jarenlange controles wel bewezen. Door die controles, en investeringen, heeft penicilline zolang op zich laten wachten. Dat had ten tijden van de 2e WO veel levens kunnen redden. Helaas, protocol... Wat Softenon betreft, die kwam door de trails heen, maar niemand voorzag dat de gevoelige periode waarin dit middel misvormingen geeft, in één bepaalde periode van de embryonale ontwikkeling actief was, en mutaties gaf in een schakel gen dat codeert voor lengtegroei in ledematen.
Daarnaast wil ik erbij zeggen dat er nergens zoveel argwaan is, zoveel bullshitverhalen als rondom medische kennis en medicijnen. Nee, en het zijn bijna altijd die types die het hardst zeiken op de medische wetenschap die wel naar de homeopaat gaan, en in acupunctuur geloven, en die hele zwendel meer. De zogenaamde "spirituelen"
Over het algemeen, komen er steeds betere medicijnen op de markt. Eerlijke en bewezen middelen. In het verleden is gerommeld, en ja, wetenschappers kwamen uit alle hoeken met voorstellen om te mogen experimenteren op mensen. Niet Mengele alleen, het waren er een hele boel.
Ik wil toch iedereen wijzen op te snelle conclusies en complottheorieën. "Ze willen ons vergiftigen" JA VAST!
13/05/2013 21:50
Dat ben ik met je eens..
trouwens, tegenwoordig zijn er heel mensen die medicijnen testen of mee doen aan een dubbelblind onderzoek en zich daar grof voor laten betalen...
nu zal het allemaal wel beter geregeld zijn dan destijds, maar het principe is hetzelfde
13/05/2013 19:46
Het gebeurde niet alleen daar hoor..
inderdaad vreselijk
ik vraag me echter af of mensen dit wel willen weten en dat het daarom niet als groot nieuws is opgepakt..
het is ook al heel lang geleden en ik denk niet dat je daar nu nog wat mee kunt...
mensen die nu wetenschap bedrijven kunnen hier ook niets mee denk ik, vandaar die lauwe reacties..
geld is inderdaad een gruwel.
13/05/2013 21:43
Oh nee, het zal vast een internationaal fenomeen zijn, daar heb je naar alle waarschijnlijkheid gelijk in. Wat betreft je derde punt: ook daarin zul je wel eens gelijk kunnen hebben. Toch heb ik persoonlijk liever de gore waarheid dan een schone leugen...
13/05/2013 17:12
Heb het ook gelezen in de Gazet van Antwerpen. Het verbaasde mij te zien dat het maar een klein stukje was van vijftien zinnen, ergens achter in de krant. Dit is toch nieuws dat iedereen moet weten, toch?
Ik vraag mij nu wel af, als je de farmaceutische bedrijven niet meer ken vertrouwen, wie kan men dan de garantie geven dat hij wel geeft om patiënten?
13/05/2013 21:41
Dit is zeker nieuws dat iedereen moet weten! Voor wat betreft je laatste vraag: zeer terecht dat je hem stelt, ook al is het angstaanjagend om je te realiseren dat je 'm moet stellen...
13/05/2013 14:44
Money is the good of all evil...bedoelt denk ik Bokita. Hier afgedankte medicijnen worden doorverkocht bijvoorbeeld naar Afrika!
De DDR in die tijd was wel heel erg met medicijnen bezig en vergifigden hun atleten zelfs!
13/05/2013 21:39
Klopt dat laatste! Heb ik ook van gehoord.
14/05/2013 17:23
Mijn nicht heeft 15-20 jaar geleden of zo, in Afrika gewerkt als vrijwilligster met Softenonkindjes. Die lading werd daarheen gestuurd. Of dat nu na het weten van de remming van de botlengtegroei was of tijdens, dat weet ik niet.. Het vermoeden ligt er wel. Snel nog wat verdienen aan die oude partij, (er is nogal in geïnvesteerd) Ze hebben zeker moeten denken:"Zal het ook zo zijn op negertjes?"
14/05/2013 17:47
Schandalig toch? Echt respectloos naar de medemens toe...