Public

Op vakantie aan de Westkust. Waarvoor kan u een gasboete krijgen? Enkele tips om een boete te vermijden.

Jacobjones > Politieke en sociale problemen

In dit artikel vindt u alles wat u moet weten als toerist i.v.m. de gasboetes aan de Belgische Westkust. De Westkust bestaat uit de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Gasboetes i.v.m. terrassen, stranduitbating, … worden hier niet behandeld.

De toerist en zijn hond.

Waarvoor kan je in Nieuwpoort een gasboete krijgen?

 • als je de hondenpoep van je hond niet opruimt
 • als je geen hondenpoepzakjes bij je hebt en je hebt een hond
 • als je hond niet aan de leiband is
 • als je een gevaarlijke hond hebt zoals een Terrier of Rottweiler en hij is niet gemuilkorfd
 • als je op bepaalde plaatsen komt met je hond waar de dieren niet zijn toegelaten (tussen 15 juni en 15 september mag je met je hond niet op het strand)

 

Waarvoor kan je in Koksijde een gasboete krijgen?

 • als je de hondenpoep van je hond niet opruimt
 • als je hond niet aan de leiband is of als de leiband langer is dan 2,5 meter (merk op: laat je je hond toch vrij rondlopen en de politie meent dat het dier een gevaar vormt, loop je het risico dat de politie het dier zal afmaken indien nodig)
 • als je je hond alleen achterlaat in je auto en er is onvoldoende zuurstof voor het dier, tijdens een warme dag is het sowieso verboden.
 • als je hond tussen 22.00 uur en 08.00 uur ’s ochtends door zijn geblaf de rust verstoort
 • als je op bepaalde plaatsen komt met je hond waar de dieren niet zijn toegelaten (tussen 1 april en 1 september zijn alle honden verboden op het strand en in het strandwater behalve in drie gedoogzones: tussen De Panne en het Lucionplein, tussen de Vredestraat en Sint-André en tussen de Fairybankhelling en de Westenwindhelling. Deze regel is niet van toepassing op politiehonden en geleide honden van mindervaliden.

 

Waarvoor kan je in De Panne een gasboete krijgen?

 • als je de hondenpoep van je dier niet opruimt
 • als je hond niet aan de leiband is
 • als je gevaarlijke hond niet gemuilkorfd is of als je op het grondgebied van De Panne komt met een pitbull terriër. Dit dier is totaal verboden op het grondgebied van De Panne
 • wanneer je hond door zijn geblaf de rust verstoort
 • als je op bepaalde plaatsen met je dier komt waar het niet is toegelaten zoals op begraafplaatsen of op het strand tussen het Canadezenplein en het monument van Koning Leopold I behalve van 1 oktober tot 31 maart dan mogen ze wel in deze zone op het strand op voorwaarde dat ze aan de leiband worden gehouden. (in de zone tussen de Franse grens en het monument van Leopold I zijn honden het ganse jaar toegelaten en van 30 september tot 1 juni mogen ze er zelfs los rondlopen)

Enkele tips:


Ga met je hond naar één van de vele hondentoiletten die in deze kustgemeenten zijn voorzien.

 

 

 

Wildplassen.

 

In de gemeenten De Panne en Koksijde kan je voor wildplassen een gas boete krijgen, zeker als je het plasje doet tegen gebouwen, in portalen van winkels, in een voortuin, tegen auto’s, in brievenbussen, op de openbare weg. Een plasje tegen een boom in een bos waar niemand het ziet, kan blijkbaar wel.

 

In Nieuwpoort is het ook verboden maar blijkbaar niet opgenomen in het gas-reglement. Bijgevolg als je hier betrapt wordt op wildplassen, mag je het gaan uitleggen voor de politierechter.

Afval en sluikstorten.

 

Waarvoor kan je in Nieuwpoort een gasboete krijgen?

 • voor sluikstorten
 • het niet naleven van het tijdstip van buitenzetten van het huisvuil
 • het gebruik van niet-reglementaire afvalzakken
 • het zonder toelating verspreiden van reclamedrukwerk
 • het overtreden van de regels van het containerpark
 • het niet sorteren van het huisvuil (PMD, KGA, glas, papier en karton, grof huisvuil)

 

Waarvoor kan je in Koksijde een gasboete krijgen?

 • voor sluikstorten
 • het niet naleven van het tijdstip van buitenzetten van het huisvuil. Voor restafval, snoeihout en grof vuil mag je dat pas buiten zetten de dag van de ophaling tussen 06.00 en 08.00 uur. Voor papier, karton en PMD mag dat op de vooravond van ophaling vanaf 21.00 uur.
 • het gebruik van niet-reglementaire afvalzakken
 • ingeval van sneeuwval het voetpad niet ruimen voor je woning
 • bij het verbranden van afvalstoffen in open lucht
 • bij het storten van glas in de glasbol of glascontainer tussen 20.00 en 08.00 uur ‘s ochtends

 

Waarvoor kan je in De Panne een gasboete krijgen?

 • voor sluikstorten
 • bij het storten van glas in de glasbol of glascontainer tussen 20.00 en 08.00 uur ‘s ochtends
 • het niet naleven van het tijdstip van buitenzetten van het huisvuil. Voor handelszaken mag men het restafval en de blauwe PMD-zakken buiten zetten vanaf 18.00 de dag voordien, particulieren mogen dit pas vanaf 08.00 uur de dag zelf. Voor papier en karton mag het vanaf 18.00 uur de dag voor de ophaling
 • ingeval van sneeuwval het voetpad niet ruimen voor je woning
 • het overtreden van de regels van het containerpark (die hangen ter plaatse uit)
 • voorwerpen op het trottoir op het voetpad voor je woning plaatsen zodat de doorgang voor de voetgangers wordt versperd
 • het plaatsen van reclamefolder tussen de vooruit van auto’s of in brievenbussen van panden die leegstaan

 

Enkele tips:

Je kan een gasboete vermijden wanneer je vuilnis ’s avonds buitenzet en die voor een gesloten handelszaak zet. Zorg er dan wel voor dat niets in de vuilniszak naar jou verwijst door bijvoorbeeld geen brieven of andere papieren met je naam op in de zak te steken.

 

Kamperen.

 

In de drie kustgemeenten mag je niet kamperen in de duinen of op het strand maar enkel in de officiële plaatsen die daarvoor voorzien zijn. (campings, op een boerderij mits toelating van de boer, …)

 

In de gemeente De Panne mag je de nacht niet doorbrengen in kampeerwagens, tenten, zwerfauto’s, mobilhomes en dergelijke op de openbare weg, in het bos, in de duinen of op het strand. Je kan er weliswaar geen gasboete voor krijgen maar je kan je wel moeten verantwoorden voor de politierechtbank bij een overtreding. Vroeger mocht je op het Koningsplein van De Panne nog staan met je mobilhome maar dat is nu afgeschaft. Op Camping Ter Hoeve in Adinkerke kan je met je camper staan voor de democratische prijs van 12 € voor 24 uur.

In de gemeente Koksijde zijn de standplaatsen voor mobilhomes beperkt tot 12 uur. Volgens de lokale politie zouden er momenteel geen standplaatsen meer zijn voor mobilhomes in Koksijde.

 

In de stad Nieuwpoort is er volgens een internetbron een standplaats voor motorhomes op de baan Nieuwpoort-Gistel de N367 ter hoogte van huisnummer 33.

 

 

Ontspanning en recreatie

 

Alcohol

 

In De Panne kan je een gas boete krijgen wanneer je tussen 22.00 uur en 10.00 uur ’s ochtends je in het bezit bent van alcoholhoudende dranken (o.a. bier en sterke dranken) op de openbare weg. Ook voor alcoholhoudende dranken die reeds geopend zijn kan je de boete krijgen. Deze regel geldt natuurlijk niet op bijvoorbeeld terrassen van Horecazaken of bij bepaalde evenementen waarvoor men toelating kreeg van het gemeentebestuur.

 

In Koksijde riskeer je een gasboete als je bijvoorbeeld omwille van de rookwetgeving ’s avonds of ’s nachts buiten staat te roken en je zorgt hierbij voor geluidsoverlast. Dit is ook van toepassing voor wie een Horecazaak verlaat of ’s nachts begint te zingen op straat.

 

Wat de openingsuren van horecazaken betreft, dat varieert van gemeente tot gemeente en bepaalde zaken kregen van de lokale burgemeester een speciale vergunning om later te mogen openen.

 

Over Nieuwpoort vond ik geen informatie betreft alcohol in de GAS-wetgeving.

 

Skateboards en skates

 

Men riskeert in de drie gemeentes een gasboete wanneer men de verkeersborden negeert waar niet mag geskateboard worden. In de gemeenten aan de westkust zijn door de gemeenten skatetoestellen geplaatst. In De Panne op het Koningsplein bijvoorbeeld en in Koksijde op de zeedijk ter hoogte van de Ster der Zee.

 

 

Paardrijden

Koksijde

 

Wanneer je wil paardrijden in Koksijde dan moet je altijd vertrekken in een manege. Je mag je paard niet uitladen langs de openbare weg. Je paard moet een registratienummer hebben. Het gemeentebestuur levert het nummer af. Binnen de bebouwde kom mag men de paarden niet laten galopperen en de paarden mogen enkel op het strand bij laagwater boven de laagwaterlijn. Alle verkeer met paarden is verboden op het strand van 15 juni tot 15 oktober tussen 10.00 en 19.00 uur. De toegangswegen tot het strand zijn beperkt tot volgende plaatsen: G. Scottlaan (Sint-André), Bettystraat (Schipgat), Cottagelaan en Dumontlaan.

 

De Panne

 

In De Panne gelden dezelfde regels voor paarden als in Koksijde maar in De Panne mag je je paard wel uitladen langs de openbare weg. Elk paard moet een identificatieplaatje hebben van de gemeente De Panne of van een naburige gemeente.

 

Van 15 juni tot 15 september is alle verkeer van paarden en rijdieren op het strand verboden tussen 10.00 en 19.00 uur tussen de grens met Koksijde en de H. Consciencelaan en op het overige deel van het strand buiten de ruiterpaden. Overal in De Panne zijn prachtige ruiterpaden aangelegd zowel in de duinen, het bos als in de polders.

 

Nieuwpoort

 

In Nieuwpoort mag je enkel paardrijden met een gezadeld paard op de ruiterpaden. Men is bovendien verplicht om zich te laten verzekeren. Tussen 1 juni tot 15 september tussen 8.00 en 19.00 uur mag men niet met rijdieren op het strand en in duinen mag men enkel op de speciale aangelegde ruiterpaden.

 

Diverse andere regels:

 

Het is nogal wiedes dat men in geen van de gemeenten wapens mag afvuren.

 

De Panne

 

In De Panne zijn er op de zeedijk verschillende verhuurders van gocarts en fietsen. Zij hebben officieel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer jezelf privé een gocart meebrengt naar zee moet je zelf voor die verzekering zorgen. Bovendien zijn kinderen jonger dan 12 verplicht op de zeedijk te fietsen binnen de afgesloten zones.

 

In De Panne mag je niet met motorvoertuigen in de duinen rijden.

 

Het is ook verboden om te picknicken in de natuurgebieden (duinen, bos, …) behalve op de voorziene plaatsen. Meestal zie je dan banken met een vuilnisbak.

 

In De Panne is het ook verboden om grasmachines en andere werktuigen met een benzinemotor te gebruiken tussen 12.00 en 14.00 uur en tussen 20.00 en 08.00 uur ’s ochtends en het is ook verboden op zon- en feestdagen.

 

In De Panne kan men ook een gasboete krijgen als men zijn gezicht onherkenbaar maakt door een masker te dragen of bijvoorbeeld een boerka. Tijdens het carnaval wordt hierop een uitzondering gemaakt.

 

Ook voor het laten ontploffen van voetzoekers kan je in De Panne een gasboete krijgen.

 

Koksijde

 

In Koksijde kan je een gasboete krijgen voor het klimmen op strandcabines.

 

Ook voor lichthinder kan je een gasboete krijgen. Men mag bijvoorbeeld geen laserlicht gebruiken boven het luchtruim van Koksijde. Ook wanneer men verlichting heeft bij de oprit van zijn villa moet men wanneer de verlichting permanent is die doven tussen 22.00 uur en 08.00 uur. Lichtreclames van handelszaken moeten gedoofd worden bij sluitingstijd.

Het gebruik van grasmachines, zaagmachines, …(elke vorm van geluidsoverlast) is verboden tussen 22.00 en 08.00 uur en op zon- en feestdagen.

 

Men mag ook geen afval verbranden buiten in de tuin of op het veld.

 

In Koksijde riskeer je ook een gasboete wanneer het geluid van de muziek in je auto te horen is buiten de auto.

Nieuwpoort

Over Nieuwpoort heb ik heel weinig informatie gevonden. Het gemeentebestuur heeft nog duidelijk wat werk om de bevolking beter te informeren.

 

Kortom de lokale wetgeving varieert in elke gemeente wat eigenlijk geen goede zaak is. Daarom pleit ik voor éénzelfde wet die in alle gemeenten van toepassing is.

 

 

03/06/2013 17:34

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/06/2013 17:45
Jeetje, lijkt wel een gasontploffing...:)