Public

De nieuwe wereld orde en haar geheime agenda

Robxead > Mysteries

In dit artikel lees je alles over de nieuwe wereld orde (new world order of NWO), een organisatie die de gehele wereld, desnoods met geweld, onder één regering wil brengen om zo eeuwige wereldvrede tot stand te brengen.

Tags/labels Mysteries, IlluminatieArtikelen, Geheimgenootschap, Vrijmetselaars, NewWorldOrder, Samenzweringen, NWO

Wat is de nieuwe wereld orde27ccb722a4b5a81f8a968c7ec4f2fc41.jpg

De nieuwe wereld orde is ontstaan uit een droom. De gehele wereld zou onder een Angelsaksische regering moeten worden gebracht en de Engelse taal zou de enige toegestane taal zijn. Met één wereldregering zouden oorlogen in de toekomst onmogelijk zijn. De wereld heeft allerlei grensoverschrijdende problemen zoals verlies van natuur, milieuvervuiling, distributie van grondstoffen, voedsel, drinkwater en overbevolking. Dit zijn thema’s die om grensoverschrijdende oplossingen vragen.

De nieuwe wereld orde zou hierin kunnen voorzien. De oorspronkelijke idealen lijken echter te zijn ingeruild voor een duistere kant van de nieuwe wereld orde….27cea8ec28712befd367a455076f8f57.jpg

De nazi Hitler adopteerde het idee en sprak over een Neue Ordnung: een nieuwe orde. Hij wilde de wereld onder één Duitse regering brengen.

Deze orde was nadrukkelijk gebaseerd op racisme en dictatoriaal bewind maar in recente tijden hebben weer tal van regeringsleiders een oproep gedaan om tot een nieuwe wereld orde te komen. Ook zij spreken weer van een droom...

Op het Amerikaanse één dollarbiljet staat geschreven “Novus Ordo Seclorum” een verwijzing naar de nieuwe orde. Deze verwijzing wijst ons al op de bakermat van het nieuwe wereld orde denken: de vrijmetselarij, al zijn er ook links met de Illuminatie.

Vast staat dat de doelen van de nieuwe wereld orde op het eerste oog nobel lijken maar in werkelijkheid  een duistere ondertoon hebben…

Doelstellingen van de nieuwe wereld orde

De geheime agenda, de werkelijke doelstellingen van de nieuwe wereld orde doen een beetje aan het “endlösung” principe denken, van de Duitsers in de tweede Wereldoorlog, één oplossing voor alle problemen:

  • Één wereldregering520c2edaa5fa36a54a979d734565749c.jpg
  • Één identiteit , Angelsaksisch, seculier
  • Één wereldstaat
  • Één taal, Engels
  • Één volk, een sterk gereduceerde wereldbevolking

De grote denktanks in de wereld zijn al jaren bezig met plannen om de wereldbevolking gecontroleerd te reduceren. Onlangs lekten nog Amerikaanse overheidsplannen uit...

Zo doorgaan als we nu doen, leidt volgens berekeningen van wetenschappers tot het einde van de mensheid binnen vijftig jaar.

Dat momentum moet worden gegrepen om uit de chaos de nieuwe wereld orde te laten verrijzen en binnen de mensheid het kaf van het koren te scheiden...

De nieuwe wereld orde en 3d printers

De ontwikkelingen rondom de technologie van de 3d printers bieden de nieuwe wereld orde onverwachte kansen. Het werkvolk, wat zich sneller voortplant dan de intelligentsia, is binnen enkele jaren niet lang nodig.

Mensen met een laag IQ worden vrijwel overbodig. Gebruik makend van de ontdekking van het HMGA2 gen, wat een grote link met intelligentie heeft, zou de nieuwe wereld orde met een speciaal geprepareerd virus alle ‘domme’ mensen kunnen uitroeien. Zo is de voedselproblematiek en het probleem van de overbevolking al grotendeels opgelost. Collateral damage of nevenschade wordt op de koop toe genomen. Het doel staat immers voorop.

De gedachte van 'opschoning van de mensheid' hangt ook samen met  het feit dat het gemiddelde IQ van de westerse mens steeds meer afneemt. Ongeschoolde mensen planten zich sneller (lees: jonger) en vaker (lees: meer kinderen) dan intelligente mensen voort. Intelligente mensen planten  zicht vrijwel uitsluitend voort met andere intelligente mensen. Daarbij doet het paradoxale feit voor dat het gemiddelde IQ jaarlijks daalt terwijl het aantal hele slimme mensen toeneemt. Sommige biologen denken dat dit uiteindelijk zal leiden tot twee aparte soorten mensen waarbij de ene soort als slaaf van de andere zal dienen.

Radicalisering nieuwe wereldorde

De nieuwe wereldorde lijkt steeds meer te radicaliseren. Door onderzoeken te financieren die zoeken naar het “religiegen”, het gen wat  er voor zorgt dat mensen gevoelig zijn voor religie te zoeken hoopt men met wederom een speciaal geprepareerd virus de wereld sneller richting een seculiere toekomst te sturen.

De nieuwe wereld orde

Er lijkt van de oorspronkelijke idealen nog maar weinig over te zijn. Zoals wel vaak is gebeurd, worden positieve stromingen gebruikt voor persoonlijke doeleinden en overtuigingen. Een ding is zeker. De nieuwe wereld orde bestaat in de gedachte van regeringsleiders en dat is een angstige gedachte!

15/10/2013 14:28

Reacties (16) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
20/02/2015 19:40
"Sommige biologen denken dat dit uiteindelijk zal leiden tot twee aparte soorten mensen waarbij de ene soort als slaaf van de andere zal dienen."

is dat niet al het geval?
15/10/2013 19:45
Een geluk, het gaat ze niet lukken.
15/10/2013 18:28
Na de doordachte reactie van Thalmaray durf ik bijna niet meer te reageren :)
Het idee van deze nieuwe wereldorde is eng en ik weet natuurlijk niet in hoeverre dit werkelijkheid gaat worden. Kijk, ik geloof ook in de bijbel en daarin staat inderdaad veel voorspelt, maar ik weet te weinig van dit onderwerp om te kunnen zeggen dat het allemaal zo gaat gebeuren. Wat ik wel kan zeggen, is dat de mensen die deze ideeën hebben een zieke geest hebben. Hoe kun je zover gaan om te zeggen dat je minderwaardige medemensen beter 'af kunt maken'? Dat is wel een punt wat mij opvalt: de maatschappij wordt steeds liefdelozer. En dat vind ik al eng genoeg.
15/10/2013 19:55
Je zou het boek Openbaringen eens moeten lezen. Daar staat veel informatie in. In het boek Daniel trouwens ook.
16/10/2013 19:35
Het is al grotendeels werkelijkheid... het samen voegen zal nog moeten gebeuren.
Maar er zijn groeperingen en mensen genoeg die er tegen zijn en zich er tegen keren.
Liefdelozer? daar werkt iedereen aan mee...
Tijd om het om te draaien.
Geloven in de mensheid en respect tonen aan de mede mens.
Love to all
15/10/2013 17:53
Een nieuwe wereld orde zal er niet komen door één of ander machiavellistisch plan wel door de zelfvernietigingsdrang van de mensheid en het daaraan gekoppeld gebrek aan intellect. Met alle respect voor religie, doch de wereld zou er vreedzamer aan toe gaan indien alle godsdiensten zouden verhuizen naar een ver achterplan. Scheiding kerk en staat is nu in vele landen onbestaande. Het is een feit dat jan modaal, geen flauw benul meer heeft van de toekomst van de mensheid, laat staan enige interesse heeft naar de volgende logische stap in de menselijke evolutie. Een dictatuur van het intellect is te sterk uitgedrukt, wel is het een feit dat de politieke klassen in Oost, West, Zuid of Noord er niets meer van bakken, kiezen voor logica en wetenschap lijken mij een doordachte verzekering op een humane toekomst. Probleem van vandaag is dat Jan met de pet alleen bezig is met zijn eigen comfort en geld, of met hallucinante religieuze waanbeelden die kant noch wal raken. Paradoxaal genoeg is er zelfs nu een wens naar artificiële intelligentie, omdat de mens historische fouten blijft herhalen.Er komt geen Endlösung naar IQ-maatstaven, wat er wel nodig is, is simpelweg een mentaliteitsverandering en mensen aan het roer die deskundig zijn. Trouwens voor hen die zich een futuristisch vervolg kunnen inzien voor de mens, ligt deze visie in de ruimte. Indien er een universele staatsvorm komt is het inderdaad mogelijk dat deze zal ontaarden in een dictatuur, het is aan de mens om voldoende fail safes in te bouwen, desnoods via artificiële intelligentie. Trouwens intelligentsia zijn tot nader order nog steeds van vlees, bloed en emotie en geen synoniem voor massamoordenaars. Alle wanhoopsprofeten ten spijt: uiteindelijk zal menselijke logica ook deze zeer donkere passage in de mensheid overkomen.
15/10/2013 17:53
Een nieuwe wereld orde zal er niet komen door één of ander machiavellistisch plan wel door de zelfvernietigingsdrang van de mensheid en het daaraan gekoppeld gebrek aan intellect. Met alle respect voor religie, doch de wereld zou er vreedzamer aan toe gaan indien alle godsdiensten zouden verhuizen naar een ver achterplan. Scheiding kerk en staat is nu in vele landen onbestaande. Het is een feit dat jan modaal, geen flauw benul meer heeft van de toekomst van de mensheid, laat staan enige interesse heeft naar de volgende logische stap in de menselijke evolutie. Een dictatuur van het intellect is te sterk uitgedrukt, wel is het een feit dat de politieke klassen in Oost, West, Zuid of Noord er niets meer van bakken, kiezen voor logica en wetenschap lijken mij een doordachte verzekering op een humane toekomst. Probleem van vandaag is dat Jan met de pet alleen bezig is met zijn eigen comfort en geld, of met hallucinante religieuze waanbeelden die kant noch wal raken. Paradoxaal genoeg is er zelfs nu een wens naar artificiële intelligentie, omdat de mens historische fouten blijft herhalen.Er komt geen Endlösung naar IQ-maatstaven, wat er wel nodig is, is simpelweg een mentaliteitsverandering en mensen aan het roer die deskundig zijn. Trouwens voor hen die zich een futuristisch vervolg kunnen inzien voor de mens, ligt deze visie in de ruimte. Indien er een universele staatsvorm komt is het inderdaad mogelijk dat deze zal ontaarden in een dictatuur, het is aan de mens om voldoende fail safes in te bouwen, desnoods via artificiële intelligentie. Trouwens intelligentsia zijn tot nader order nog steeds van vlees, bloed en emotie en geen synoniem voor massamoordenaars. Alle wanhoopsprofeten ten spijt: uiteindelijk zal menselijke logica ook deze zeer donkere passage in de mensheid overkomen.
15/10/2013 15:54
Het is iets engs, maar gek genoeg kun je hier helemaal niets aan doen. Het gebeurt gewoon.
15/10/2013 15:54
Het is iets engs, maar gek genoeg kun je hier helemaal niets aan doen. Het gebeurt gewoon.