Public

Wat betekent Illuminatie en wat is het gevaar voor de wereld

Robxead > Mysteries

Wat betekent Illuminatie, Illuminati of Illuministen. Alles over dit geheime genootschap waar al jaren over gesproken wordt. Wat is hun relatie met Isis? Wat is de betekenis van Illuminatie voor de wereld en vormen ze een gevaar of juist niet.

Tags/labels Mysteries, IlluminatieArtikelen, Geheimgenootschap, Vrijmetselaars, Symboliek, Samenzweringen

Illuminatie of Illuminati9f08139d2bc3476e954763c4a3772eb3.jpg

Onder de Illuminatie verstaan we een geheim genootschap  waarvan de historie duizenden jaren teruggaat en zijn oorsprong vind in het occulte, de grote Babylonische cultuur, de Egyptische cultuur, de Keltische druïden en de  Joodse kabbalah.

Het genootschap zou de hand hebben in alle grote gebeurtenissen in de wereld, de wereldeconomie beheersen en een nieuwe wereldorde willen stichten. 

Sommige mensen zien de Illuminatie als een soort van schaduwregering voor de gehele wereld. Ze worden ook wel aangeduid onder de naam Skul and Bones.

De illuminatie zouden de wereldhandel in wapens, drugs, pornografie en prostitutie beheersen. Ze zouden grotendeels homoseksueel zijn, pedofiele praktijken bezigen, dieren offeren, ritueel moorden en satanische rituelen uitvoeren. Sterke banden worden vermoed tussen de Illuminatie en het Vaticaan, de Jezuïeten en de vrijmetselaars.

08a9752ed6be752595e984b816ccbb3a_1349209

Sommige schrijvers denken dat de oorsprong van de Illuminatie buitenaards is.

Reptielachtige wezens zouden de leden van het genootschap voorzien van kennis, die ze  als hun persoonlijke ontdekkingen aan de wereld bekendmaken. 

De oprichting van de huidige Illuminatie gebeurde waarschijnlijk op 1 mei 1776 in Ingolstadt door de Jezuïet Adam Weishaupt.

Lid worden van de Illuminatie

De Illuminatie is geen clubje waar je lid van wordt. Het is een gezelschap van mensen die voortkomen uit zogenaamde koninklijke bloedlijnen. Kinderen worden grootgebracht met de kennis en levensfilosofie van de Illuministen. De belangrijkste families die in de Literatuur genoemd worden zijn: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller Rothschild, Russel en van Duyn. Sterke links zouden er verder zijn met de families Disney, Krupp en McDonald.

33 niveaus van initiatie

421d3fb645114ac8e68f3d252e7093de_1349208Een illuminatielid begint onder aan de ladder. Illuminatie kenmerken zich door een onvoorwaardelijke trouw  en onderdanigheid aan het opvolgende niveau en een ongekende zwijgzaamheid. Via een reeks van initiaties kan een lid opklimmen tot een illuminatie van het drieëndertigste niveau.  

Later zijn er nog 6 niveaus bijgekomen waarbij men bij het negenendertigste niveau spreekt van de zogenaamde “onzichtbare meesters”. Dit zijn de echte leiders van deze wereld.

Betekenis Illuminatie voor de wereld

Iluminatie zouden de wereld in het verderf willen storten. Dit doen ze door voortdurend oorlogen te initiëren en/of opnieuw op te laten laaien. Daarbij steunen ze beide kampen met wapens. Ook de 9/11 aanslag zou door hen zijn geregisseerd om zo George Bush (zie de handbeweging: teken van de gehoornde), die een illuminatielid zou zijn, een legitimatie te geven om zijn oorlogen te beginnen.

De Iluminatie beheersen de wapenindustrie in met name de Verenigde Staten en hebben mede daarom een prominente rol in de firearms lobby.

36afd2cad87c4c70d81ead287685143f_1349208Ook zouden de Iluminatie achter de financiële crisis staan die in 2008 begon en die nog steeds niet onder controle is. Daarbij doen zij alles wat in hun vermogen ligt om deze crisis te laten voortbestaan en juist nog te verergeren.

Momenteel doe ze er alles aan om ook een financiële crisis in China te doen ontstaan. Door de Euro en Dollar bij te drukken, zijn deze niets meer waard en zit China straks met biljoenen aan waardeloze leningen aan het Westen.

Doel: uit de chaos een nieuwe wereldorde schapen en de mensheid onder één regering brengen: de Illuminatie en volgens sommigen daarmee onderdanig aan Lucifer ofschoon we de banden met de Jezuïeten niet moeten onderschatten. Het zijn de Jezuïeten die als een soort van neo-romeinen de wereldmacht terug naar Rome willen brengen.

Illuminatie en hun macht over mensen

De belangrijkste reden waarom de Illuminatie zich bezighouden met prostitutie, drugshandel en pedofilie is evident. Hiermee krijgen ze macht over mensen. Zodra je iets hebt wat anderen willen hebben en zodra je iets over iemand weet, waarvan die ander liever niet heeft dat het in de bekendheid komt, dan kun je wederdiensten vragen aan die ander. Carrières worden gewetenloos kapotgemaakt van die mensen die niet willen meewerken.

Reduceren wereldbevolking08aa6d898519c06bdfbd00f07124d805.jpg

De wereldbevolking groeit steeds sneller, zoals uit de grafiek blijkt. Een Mathusiaanse catastrofe dreigt. Een van de doelen die de illuminatie zich hebben gesteld is het terugbrengen van de Aziatische bevolking tot niet meer dan 500 miljoen. Vermoedt wordt al langer dat de Illuminatie de hand hebben in tal van afrekeningen in met name de Japanse politiek.

Momenteel wordt er gewerkt aan biologische wapens die bijzonder ras-specifiek werken en aan de hand van bepaalde genetische markers de wereldbevolking kunnen decimeren. Illuminatie is nou eenmaal een beweging van blanke mensen...

Aanslagen door de illuminatie c301820d1554385b10553fc9c4011056_medium.

Zitten de illuminatie achter aanslagen als de Twin Towers 2001, London 2005, Madrid 2007 en Boston 2013. Je zou haast denken van wel als je deze niets verhullende kaart uit het spel Illuminatie ziet.

Hoe wist de ontwerper van het spel, Steve Jackson, van deze aanslag nog voordat deze was uitgevoerd en waarom werd hij door de FBI ondervraagd over deze kaart? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Illuminatie bewust chaos en angst willen scheppen door geplande aanslagen om daarmee de weg vrij te maken voor een president uit eigen kring.

Deze zou dankzij de aanslagen kunnen aansturen op een volgende grote oorlog, een oorlog die de wereldbevolking ook zal moeten decimeren in het Arabische deel van de wereld.  Bronnen binnen veiligheidsdiensten beweren dat de ontwikkelingen die Noord-Korea maakt op het gebied van kernwapens en ballistische raketten alleen mogelijk zij dankzij door het westen, en met name de Illuminatie, geleverde technologie. Wederom, een aanslag op het westen maakt de weg vrij voor vernietiging van een land.

De illuminatie en ISIS

Ra en Isis is een Egyptische mythe waarin wordt verteld hoe de godin Isis de oude god Ra te slim af was en de macht van hem overnam. Vanuit de Egyptische zonnecultus komt de symboliek rond Ra, de zonnegod, een van de meest vereerde en belangrijkste goden uit de Egyptische mythologie. De zon is een van de belangrijkste symbolen van de Illuminatie, Ra staat voor Europa en Isis is de naam van de nieuwe Islamitische staat. Isis is bedacht door de illuminatie om Europa in een oorlog met de Islamitische wereld te krijgen. De illuminatie verkopen wapens aan beide kampen en verdienen er veel geld aan. Denk niet aan Isis als geloofsfanaten: het zijn geprogrammeerde pionnen in een spel om geld en de wereldmacht.  

Het is niet vreemd dat men juist in het Midden-Oosten is begonnen met deze actie. Gelovigen zijn immers al geprogrammeerd in hun jeugd. Uit het Monarch-programma was al gebleken dat deze mensen het gemakkelijkst te programmeren zijn en zich snel aansluiten bij leiders. Daarom kan het programma van programmatie beperkt blijven tot enkele individuen: het worden er vanzelf meer...

Illuminatie in de literatuur en film

d5f24fe078820c8beccc26f9b0b9fb50_1349208

Het boek Angels en Demons’ van Dan Brown (2000) dat in Nederland is vertaald als ‘Het Bernini mysterie is een mooi voorbeeld van de fascinatie die wij hebben voor ongrijpbare ordes en de macht die ze zouden kunnen uitvoeren. Er is ook een prachtige film over gemaakt door Ron Howard: Angels and Demons.

Illuminatie handdruk

9f34eb1ea938bf1157a850616a0a93b5_1349254

 

Volgens schrijvers zijn de Illuminatie te herkennen aan hun speciale handdruk.

Illuminatie

Is het een ordinaire samenzweringstheorie of bestaan de Illuminatie nog steeds? Zoals vaak spelen feiten en fictie een schimmig spel en wordt vaak van alles op één hoop gegooid door mensen die naar samenzweringen zoeken en het bestaan van Satan zoeken...of zijn Illuminatie “verlichten” die mens gewoon aan het denken willen zetten en ons willen waarschuwen voor de macht van het geloof? Is er sprake van een samenhang met de nieuwe wereld orde? Er is zelfs sprake van dat ze de hand hadden in de ramp met de MH17.

Meer lezen: Mysteries van de geheime genootschappen.

74ac1f40080fe6f2926f64bcd36e6804_1349208

05/07/2013 08:36

Reacties (19) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
06/02/2016 01:01
Wat de illuminatie?
Kun je het uitlichten
06/02/2016 00:55
14/01/2015 21:28
is IS dan hetzelfde als illuminatie??
02/05/2014 13:57
De illuminati is niet iets onschuldigs, sterker nog ik vind het beangstigend.
Een totalitaire staat is niet iets om luchtig mee over weg te gaan. Wat ik echter nog wel moeilijk te begrijpen vind, is dat de illuminati in contact staat met de duivel, ook wel satan.

Beroemdheden dragen het bij zich en, zeker wanneer je er op gaat letten, vind je het overal terug. Zo heeft rapper Jay-Z een nummer 'Lucifer' . Draai dit nummer achterwaarts en hij zegt letterlijk 'murder, murder 666. Catholics I want to murder them'. Beyoncé met single ladies en Rihanna met umbrella zijn achterwaarts ook een soort van beangstigend.
Is het dan echt mogelijk je ziel aan de duivel te verkopen voor roem en faam?

Hoe kan het dat de illuminati zo vaak besproken wordt, en hier nog geen documentaire over te vinden is?


1
13/04/2014 10:15
Het geflirt met illuminati is zeker niet onschuldig. Het zet aan tot antisemitisme en meer. Dus nu even serieus, na al deze onzin die hier geschreven is. Een gedegen artikel uit het dagblad Trouw:

Flirten met de Illuminati in de popcultuur
Dagblad Trouw - Lennaart Allan - 12/04/14 - Essay

Een geheim genootschap van 'Illuminati' beheerst de wereld. Rappers dragen deze complottheorie met antisemitische trekken uit. Ook popmuzikanten van wereldfaam flirten met deze hype.
In 2011 zag ik etsen hangen in een Amsterdams tekenlokaal, gemaakt door een leerling. We zien het bovenlichaam van een vrouw, haar hoofd als ananas, gekleed in een colbert met stropdas. Rechts driehoeken met ogen: het Alziend Oog, dat in de christelijke beeldtraditie staat voor God, of de goddelijke voorzienigheid.

Is dit slechts een voorbeeld van het soort surrealisme dat je vaak aantreft in beeldend werk van tieners? Ik vroeg de docent of hij wist wat er was afgebeeld, maar hij had geen idee.

Nieuwe wereldorde
De sleutel tot begrip van de betekenis zijn de Alziende Ogen. Deze symbolen worden ook gebruikt in de vrijmetselarij, de broederschap die haar leden geestelijk en moreel wil verheffen en die Verlichtingsdenken koppelt aan neoplatoonse esoterische tradities met veel aandacht voor symboliek en rituelen. Rond de vrijmetselarij ontstond een demoniserende mythevorming, die rond 1800 in de wereld is gebracht door Franse reactionaire katholieken. Zij woekerde voort en in de twintigste eeuw werd de mythe een essentieel bestanddeel van totalitaire ideologieën als nazisme, stalinisme en islamisme. Deze mythevorming is ook de oorzaak dat het Alziend Oog wel vier keer op deze etsen is afgebeeld.

Enkele maanden eerder had ik dit symbool ook al eens aangetroffen op tekeningen van leerlingen op een middelbare school waar ik tijdelijk werkte. Toen hoorde ik ook leerlingen praten over de Illuminati. Omdat ik ooit 'Warrant for Genocide' (1967) van de historicus Norman Cohn had gelezen, een standaardwerk over modern antisemitisme, had ik direct een duister vermoeden waar zij het over hadden.

Ik ben gaan googelen en werd overvloedig getrakteerd op de bizarste theorieën over de Illuminati, het 'geheime genootschap' dat de duivel zou aanbidden, de religie wil vernietigen, homoseksualiteit propageert, de muziekwereld en de media beheerst, en een dictatoriale 'Nieuwe Wereldorde' nastreeft. Rondvraag bij collega's op andere scholen leerde me dat daar ook veel leerlingen geloof hechtten aan deze theorieën, die trouwens al langer de ronde doen in de popmuziek.

De Illuminatihype leeft ook op basisscholen. "Aan het einde der tijden zullen de christenen worden afgeslacht, en zullen de legers van de moslims vechten tegen de legers van de Dajjal (de antichrist), en dat zijn de Illuminati", vertrouwde een tienjarige (!) Egyptische jongen mij toe op een school in Amsterdam-Noord. En in Amsterdam-Zuidoost bezwoeren Ghanese meisjes mij dat de populaire zangeressen Beyoncé, Madonna en Rihanna werden 'beheerst door de Illuminati' en dat zij 'willen dat je in de duivel gelooft.' Collega-docenten erkenden dat de Illuminatihype wijdverbreid is, ook op 'witte' scholen, maar de meesten zagen het als een nieuwe puberale rage.

'Toeval bestaat niet'
Maar in werkelijkheid is iets aan de hand dat meer aandacht verdient. De Illuminatihype is een complottheorie - ideeën gebaseerd op angst voor een niet-bestaand complot. Complotten kunnen bestaan; complottheorieën zijn onjuiste interpretaties van de werkelijkheid. Deze twee kunnen elkaar overlappen. De bolsjewistische machtsgreep tijdens de Russische Revolutie was bijvoorbeeld een complot van Lenin.

Maar die revolutie is ook het onderwerp van complottheorieën die min of meer de gehele geschiedenis omvatten: tempeliers, Verlichtingsfilosofen, vrijmetselaars, Joden, Illuminati enzovoort. In die theorieën gebeurt nooit iets toevallig, maar komt iedere politieke of historische gebeurtenis voort uit een zorgvuldig voorbereid plan, in het geheim gesmeed door een kleine groep machtige personen. Volgens complotdenkers zijn dat meestal Joden en vrijmetselaars.

De Illuminatihype is een voortzetting van het fenomeen dat de Britse historicus Norman Cohn 'de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars' noemde. Dit is een beruchte antisemitische wereldomspannende samenzweringstheorie die oneindig veel ellende heeft veroorzaakt, waaronder de Holocaust.

Begin van samenzweringstheorieën
De Illuminati hebben ooit werkelijk bestaan, als geheim genootschap in Beieren, in 1776 opgericht door Adam Weishaupt. Deze professor in de rechten stond een verbeterde versie van de vrijmetselaars voor ogen, met een revolutionaire politieke agenda: een republiek moest de monarchie vervangen. Op het hoogtepunt zouden de Illuminati drieduizend leden hebben gehad. Maar in 1784 verbood de keurvorst van Beieren alle geheime genootschappen. Een aantal Illuminati werd gevangengenomen, anderen vluchtten. Volgens historici was dat het einde van het genootschap.

Maar kort daarop ontstonden de eerste samenzweringstheorieën. De Illuminati zouden ondergronds zijn gegaan, en enorme macht uitoefenen, schreef onder andere de Schotse wiskundige John Robison in 1797.

Dat jaar verscheen een nog invloedrijker boek: 'Memoires in dienst van de geschiedschrijving van het Jacobinisme', van de Fransman Abbé Augustin de Barruel. Deze reactionaire katholiek beweerde dat de Illuminati verantwoordelijk waren voor de Franse Revolutie (1789). Ze zouden een ondergrondse voortzetting zijn van de Tempeliersorde, die in 1314 door de Franse koning Filips de Schone was vernietigd. Uit wraak wilden ze alle monarchieën en het christendom wegvagen, door ongelimiteerde vrijheid te prediken en een wereldrepubliek onder hun heerschappij te stichten.

Joodse sekte
Deze aantijgingen behoren nog steeds tot de canon van de Illuminati-gelovigen.Nieuw element erin is dat de Illuminati nu ook uit zijn op de vernietiging van de islam.
Terug naar de negentiende eeuw. In 1806 kreeg Barruel fanmail uit Italië. Een zekere J.B. Simonini feliciteerde hem met het ontmaskeren van 'de helse sektes (Jakobijnen, vrijmetselaars, Illuminati) die de weg vrijmaken voor de komst van de Antichrist'.

Daarnaast wees hij Barruel op de rol van de "Joodse sekte, de meest formidabele macht, als men hun grote rijkdom en de bescherming die zij genieten in bijna alle Europese landen in acht neemt". Simonini schrijft hoe hij een tijdlang als infiltrant onder de Joden heeft geleefd. Die zouden hem een goud- en zilverschat hebben laten zien waarvan degenen betaald werden die werkten voor de Joden. Hij hoorde dat Illuminati en de vrijmetselaars waren opgericht door de Joden, wier uiteindelijke doel was om binnen een eeuw de wereldmacht te veroveren. Kerken zouden in synagogen veranderen, de overgebleven christenen zouden slaven van de Joden worden.

Norman Cohn beschouwt de brief van Simonini (volgens sommigen door Barruel zelf geschreven) als de oerversie van de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars. In 1867 dook het gerucht van de Joodse wereldoverheersing weer op in 'Biarritz', geschreven door Hermann Goedsche. Deze roman bevat een hoofdstuk waarin een Duitse geleerde en een gekerstende Jood, verdekt opgesteld, getuige zijn van een geheime bijeenkomst van vertegenwoordigers van de twaalf Joodse stammen. Iedere eeuw komen de stamhoofden bijeen om de voortgang te bespreken van een geheim Joods plan ter verovering van de wereldheerschappij. Hun strategieën: verwerven van kapitaal; beheersen van de handelsbeurzen; verzwakken van de kerk; infiltratie in de regering en beheersing van de media.

Antisemitische smaadschrift
In de jaren daarna werd deze passage uit 'Biarritz' in vele bewerkte publicaties herdrukt, maar dan als verslag van een werkelijke gebeurtenis. Fictie werd feit. Deze herdrukken waren voorlopers van 'De protocollen van de wijzen van Zion'. Dit is het beruchtste antisemitische smaadschrift. Het is ogenschijnlijk een statuut opgesteld door Joodse leiders die een complot smeden om de wereldheerschappij te verkrijgen. Het verscheen voor het eerst in 1905 in Rusland. Dat dit boek een leugenachtig verzinsel is werd vanaf de jaren twintig al vele malen overtuigend aangetoond.

Toch werd het een van de belangrijkste ideologische en propagandistische teksten van de nazi's, en wordt nu nog door grote groepen geloofd, vertaald en in grote aantallen uitgegeven over de hele wereld. In Arabische landen heeft het grote invloed gehad op de ideologie van islamistische bewegingen; vrij kort geleden verschenen in Syrië en Libanon nieuwe vertalingen ervan, en in Egypte kwam er zelfs een op de protocollen gebaseerde soapserie op tv.

In Europa gaat het rond bij neofascistische partijen, en in de Verenigde Staten onder groepen als de Ku Klux Klan, de Nation of Islam, en onder fundamentalistische christenen.
In de Amerikaanse traditie heten de 'Protocollen van de wijzen van Zion' ook wel 'De protocollen van de Illuminati'. Dit komt onder andere door de invloed van de Engelse fasciste Helen Nesta Webster (1876-1960) op Angelsaksische antisemieten; door haar publicaties loopt er een rechtstreekse lijn van Robison en Barruel naar extreemrechtse activisten in de VS. Amerikaans extreemrechts is zeer actief op internet. Radicale moslims wereldwijd nemen hun antisemitische, anti-Illuminati-inzichten dankbaar over; ze verspreiden die met wat kleine aanpassingen op hun beurt weer via internet. Er is dus aantoonbaar een historisch verband tussen de aloude mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars en de huidige Illuminatihype.

Marketingstrategie
Via websites, webfora, teksten van rappers (zie tekst onderaan) en amateuristische documentaires op YouTube komen jongeren in aanraking met deze paranoïde denkbeelden die zijn doorgesijpeld in de populaire cultuur. De Duitse popgroep NSA rapt: "Voor wie het niet weet: de Illuminatie zijn een geheime samenzwering, die wereldheerschapij wil, en Satan aanbidt. Zeg: Bismillah rahman rahim" - dat laatste is een islamitische bede ('In de naam van God, de Barhmartige, de Genadevolle'), in dit geval gericht tegen de Illuminati die volgens de raptekst '1,5 miljard moslims de wereld uit willen werken'.

De Nederlandse rapper Mosheb dicht "De enige terroristen zijn die van de Iluminati' - en die moeten dood. Het gaat om Amerikanen, 'de media' en, zoals een fan toelicht bij een clip van Mosheb: Joden. "Respect Mosheb!!! Kiluminati kil die KK Joden" - kk is kanker.

Marketingstrategen van pop- en rapsterren als Madonna, Jay Z, Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé, stoppen in videoclips van deze sterren 'verholen Illuminatisymboliek'. Vermoedelijk behoren deze wereldsterren, die zich vaak met progressieve ideeën profileren, niet tot de hardcore gelovigen, en het zal ze niet te doen zijn om de complottheorie te verspreiden, maar om aandacht te genereren. Ook als ze uit louter commerciële overwegingen toespelingen maken op de hype, geven ze deze wel voedsel.

Potentiële vergif
Niet alleen popartiesten refereren aan de Illuminati, ze komen ook voor in populaire games. Via de populaire cultuur komen dus bijna alle jongeren in aanraking met deze hype. Ik zeg niet dat iedereen die flirt met (de symbolen van) de Illuminati-hype een antisemiet is, maar ze spelen wel met vuur. Veel jongeren hebben geen idee waar de theorieën over de Illuminati vandaan komen. Ik heb die tijdens een les Culturele en kunstzinnige vorming aan een groep 'gelovigen' uitgelegd, en de scholieren waren oprecht geschokt. Maar het is een feit dat bijna de hele jeugd in aanraking komt met dit potentiële vergif.
Hoe dat gif doorwerkt is te zien aan de etsen waarmee ik dit artikel begon. De Alziende Ogen betekenen in deze context symbolen van de Illuminati. De tentakels komen uit de traditie van de antisemitische politieke spotprent, en verwijzen naar de verborgen hegemoniale macht van de Joden.

Het ananashoofd kennen we van mensen die foto's van zichzelf op Facebook plaatsen met een ananas gemonteerd op hun gezicht, poserend bij Joodse objecten en gebouwen, zoals standbeelden en het Parijse Shoahmuseum. Zij doen daarbij de quenelle, een gebaar waarbij je je hand op je schouder legt en je andere hand gestrekt naar beneden houdt. Deze verholen Hitlergroet is verzonnen en populair gemaakt door de omstreden Frans-Kameroense komiek Dieudonné M'bala bala, maker van het liedje 'Shoah Nanas' (2009)- waarmee hij de spot drijft met de Holocaust. Dit is dus datgene waaraan de ananas op de etsen refereert.

De etsen zijn goed gemaakt, en het idee waaraan uitdrukking wordt gegeven is consequent uitgevoerd. Als docent tekenen zou ik deze leerling belonen met een dikke voldoende. Maar daarna zou ik als onderwijzer een ernstig gesprek met hem aangaan.

Lennaart Allan (1967) is schilder, docent beeldende vorming en publicist over moderne kunsttheorie. Hij werkt aan een boek over samenzweringstheorieën rond de Illuminati.

Raptekst NSA: Anti Illuminati (Anti Freimaurer Song)
Freimaurer! zum Teufel mit euch Satan Süchtigen (...)
das allsehende Auge ist die Ursache Eleven Nine
für die die es nicht wissen, die Illumi-na-ti
ist eine, geheime Verschwörung
und will die Weltherrschaft durch totalem Chaos und Zerstörung
von Satan besessen, beten Satan an (...)
was denkt ihr warum Lady Gaga soviel Geld hat?
Madonna ist leider auch darauf reingefallen
eine bessere Methode reich zu werden ist ihr halt nicht eingefallen
Ozzy Osbourne, Justin Timberlake und Jay-Z
sie dienen Satan und der Illumi- Na- Ti

Raptekst Mo$heb: Vrijheid van meningsuiting
Dood de Illumati
Sta op voor je wil.
Klik en bang tot de kogels op zijn.
(...)
Grootste wapen is de media.
Ze verspreiden leugens via de media.
Mensen geloven wat ze horen, de mensheid is verloren.
Terroristen dat is hoe ze ons beschouwen.
De wereld wordt dom gehouden.
Alle slimme zijn degene die in de cel zitten.
De wereld wordt geregeerd door hun die geld printen.
Als ik jou was zou ik snel sprinten.
(...) Stil blijven? dat gaat niet.
18/11/2013 18:41
Ik heb me er zelf ook in verdiept, Maar voor zover ik alles merk word het heel veel in clips verwrkt zoals in die van Miley Cyrus en Rihanna en bijna alle beroemde zangers, zangeressen en rappers
24/09/2013 14:29
Wil je echt meer weten over al het gebeuren hier?
Van A tot Z?
Het ontstaan en het doel hiervan?
Bekijk deze dan: http://www.youtube.com/watch?v=QObPj36CV9E
Neem je tijd wel hiervoor en laat je niet TE beïnvloeden, las hier ook soms pauze voor.
Duurt 8 uur.
Ieder mens heeft wel is gedacht: Wat is het doel van mijn bestaan.
Zoek en onderzoek en je komt er wel zelf uit.
We denken dat we vrij zijn maar juist niet: je bevindt je in een gevangenis zonder tralies.