Public

Een swot-analyse, de interne en externe analyse

Jelmerk > Xead - Ondernemen & werk

Een swot-analyse voorbeeld. Over hoe je een swot analyse kan maken. Zowel de interne als de externe analyse

SWOT-analyse

In een eerder artikel heb ik geschreven over het marketingplan. Dit is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan wat van belang is voor een goede start ( en bestaan ) van een onderneming. In ondernemingsplan hoort dan ook een swot-analyse. Een swot-analyse houdt in dat je middels een interne analyse naar de sterke en zwakke punten van je bedrijf kijkt en met behulp van een externe analyse naar de kansen en bedreigingen.
-Stengths
-Weaknesses
-Oppurtunities
-Threats
Het is een analyse die je als ondernemer regelmatig zou moeten maken. Dit omdat de wereld en het bedrijfsleven om ons heen voortdurend verandert. Dit gevaren opleveren die ten nadele van je bedrijf zijn of het kan nieuwe kansen geven waar je snel op moet inspelen. Het kunnen bijvoorbeeld nieuwe trends zijn op de markt of nieuwe technologieën die je ontdekt door het maken van een swot analyse. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw product wat jouw product overtreft of buiten spel zet. Ook kan het natuurlijk zijn dat door een andere technologie het huidige product vele malen goedkoper kan worden gemaakt, wat dus je concurrenten meer kans zou geven. Snel op inspelen dus!


Externe Analyse


De externe analyse gaat dus over de invloeden die van buitenaf effect hebben op jouw onderneming. Door middel van de externe analyse, analyseer je de kansen en mogelijkheden voor de onderneming. Een belangrijk onderdeel van de swot analyse De externe analyse bestaat uit verschillende analyses en ik zal ze kort samenvatten.


De Bedrijfstak analyse


Er zijn veel verschillende bedrijfstakken in Nederland. De producten of diensten die je aanbiedt vallen dus in een bepaalde bedrijfstak. Om te kijken wat de concurrent in jouw bedrijfstak doet voor je dus deze externe analyse uit. Je onderzoekt bijvoorbeeld volgende vragen:
-Binnen welke bedrijfstak vallen je producten en welke verenigingen hebben hiermee te maken?
-Hoe groot is de vraag naar jouw product op de markt?
-Wat is het kostenplaatje? Denk aan inkoopprijs, personeelskosten, fabricage etc.
-Wat zijn de winstmarges?
-Is er concurrentie van vervangende producten?

Klantenanalyse


Als onderdeel van de externe analyse (van de swot analyse) onderzoek je de wensen, behoeften en het koopgedrag van potentiële klanten. Dit houdt in dat je onderzoekt wat de klant belangrijk vind aan het product. En wat deze bereidt is om voor jouw product te betalen. Zo kan je de klanten goed van dienst zijn en de klanten binden aan jouw bedrijf. Kijk naar wat voor soort klanten je aantrekt.
-Wat kopen jouw klanten?
-Welke klasse behoren zij? (gemiddeld inkomen, laag inkomen, hoog inkomen). Zo weet je wat de klanten besteden en waar zij zich op richten.
-Gaat de klant voor duurzaamheid, prijs/kwaliteit, prijs, kwaliteit of exclusiviteit?
-Waar kopen deze potentiële klanten deze vergelijkbare producten nu? Wie zijn dus je concurrenten?
-Waar wonen de klanten, is het dus belangrijk waar jouw onderneming gevestigd is of hebben de meeste klanten bijv. een uur reizen wel over voor jouw product?


Concurrentie analyse


De concurrentie analyse is erg belangrijk voor je externe analyse, en dus je swot analyse. Je kijkt naar wie de concurrenten van je zijn. Hoe promoten zij hun product of dienst en hoe is de service. Het is belangrijk dat je ook een goed beeld krijgt wat het marktaandeel is van de concurrent. Zo kan je in de externe analyse duidelijk aangeven wat ieders marktaandeel is, en zo vind je in deze externe analyse ook weer de sterke en zwakke punten van de concurrent. Dit zorgt ervoor dat jij als ondernemer kansen kan vinden en kan inschatten hoe groot marktaandeel je zelf verwacht te realiseren.


Leveranciersanalyse


Bij het maken je swot analyse moet je goed beseffen dat de markt groter is dan alleen de markt waar je zelf de producten verkoopt. Je hebt natuurlijk ook een inkoopmarkt. Daar gaat dit gedeelte van de externe analyse over. In de externe analyse geef je weer welke leveranciers in de buurt zitten. Wat is de prijs en kwaliteit van de ingekochte goederen en natuurlijk, welke goederen en grondstoffen heb je nodig om jouw producten te kunnen realiseren.


Distributieanalyse


In dit gedeelte van de swot analyse behandelen we hoe de producten bij de klanten terechtkomen. Je bekijkt wat voor soort vervoer je nodig hebt of hoe je het product kan verzenden. Ook zal er een berekening worden gemaakt wat de kosten zijn van het hele distributieproces. Distributie houdt immers ook in waar en hoe de goederen worden opgeslagen. In dit gedeelte van de externe analyse behandel je hoe je product vanaf de fabriek bij de klant komt.

Analyse van overige omgevingsfactoren


Dit is het laatste maar niet het minst belangrijke gedeelte van de externe analyse. In dit gedeelte van de swot analyse behandel je de invloed de omgeving. Zo moet je kijken naar de opbouw van de bevolking. ( demografische omgevingsfactoren). Welke politieke ontwikkelingen zijn er en wat is verder de rol van de overheid. Niet te vergeten moet er in je externe analyse ook nog komen

met welke belastingen en verzekeringen je krijgt te maken. Gaat de economie goed of zitten we momenteel in een economische crisis? Ook dit kan zowel bedreigingen als kansen weergeven.


Interne Analyse


In dit gedeelte van de swot analyse kijk je naar je eigen onderneming. In de interne analyse geef je de sterktes en zwaktes van het eigen bedrijf weer. Je vergelijkt deze met van je directe concurrenten. Als het erom gaat dat je de onderneming nog moet opzetten, draait het voornamelijk om de sterke en zwakke punten van de ondernemer zelf. Tijdens de interne analyse zal je nog wel ineens achter een grote zwakte kunnen komen waar je nog niet bij hebt stilgestaan. Deze zwakte kan je misschien ombuigen naar een sterk punt en dit kan je onderneming alleen maar meer kansen geven. Je kan bij de interne analyse (de sterkte zwakte analyse) jezelf vergelijken met de concurrent door middel van:
-opleidingsniveau ( ook van je personeel)
-organisatie
-motivatie, ambitie en klantgerichtheid
-kennis van de merkt
-kostenstructuur en winstmarge
-hoogte van omzet
-kwaliteit van het product
-financiële middelen, wat kan je investeren.

Slot


Dit was in het kort samengevat over hoe een swot analyse kan worden gemaakt. Zowel de interne analyse als de externe analyse zijn enorm van belang. Ik hoop dat ik zo een voorbeeld heb kunnen geven hoe je een swot analyse zelf kan maken.

28/09/2012 12:14

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:42
Goede informatie in duidelijke taal!
03/07/2012 11:39
Mooie uiteen zetting.