Public

Bedrijfsbeheer 4. De keuze van de vestigingsplaats.

Jacobjones > Xead - Kennis & Educatie

Het al dan niet slagen als zelfstandige, hangt grotendeels af van de keuze van je vestigingsplaats van je winkel of handelszaak. In dit artikel vindt u de nodige tips om en juiste beslissing te nemen.

Bedrijfsbeheer 4. De keuze van de vestigingsplaats.

Inleiding

De plaats waar je je zelfstandige zaak wilt oprichten is van levensbelang voor het al dan niet slagen van je project. Je zal geen benzinestation openen in een autovrije straat of een boekhandel met Nederlandstalig werk uitbaten in een Chinese wijk waar niemand Nederlands praat. In de praktijk is de keuze vrij beperkt en als je een bestaande zaak overneemt, is er helemaal geen keuze meer.

Ook wanneer je een nieuwe zaak wilt beginnen is de vestigingsplaats beperkt door een aantal factoren zoals:

- Waar zijn er vrije handelspanden? Alhoewel dat in deze economische crisis erg meevalt. Als je door de winkelstraten wandelt, vindt je tientallen winkelpanden te huur. Je hebt maar uit te kiezen.
- Wat is de huurprijs die men vraagt? Ook dit valt heus wel mee de dag van vandaag. Door de grote leegstand dalen de prijzen en men kan verschillende eigenaars van winkelpanden tegenover mekaar uitspelen en zo de prijs naar omlaag halen. Nu is het wel de moment voor wie geld heeft en wil investeren in een eigen zaak. De crisis zal immers niet blijven aanslepen.
- Mag ik mijn zaak op die plaats vestigen? Is mijn bedrijf niet hinderlijk? Je kan bijvoorbeeld niet op gelijk welke plaats een garage of een discotheek vestigen. Voor sommige bedrijven moet je een milieuvergunning aanvragen en moet de gemeente of de provincie beslissen of je bedrijf op die locatie mag gevestigd worden.

Het imago van de zaak

Wanneer je een zaak begint dan moet die een zeker imago uitstralen en dat imago moet liefst nog overeenstemmen met de vestigingsplaats. Je zal geen exclusieve kledingwinkel oprichten in een arbeiderswijk bijvoorbeeld omdat de mensen die daar wonen gewoon het geld niet hebben om in je winkel klant te zijn.

Een winkel kan duur of goedkoop zijn, modern of klassiek, een exclusief product aanbieden of gewoon aan massaverkoop doen.

De prijs die je betaalt voor de huur van je handelspand zal een zekere indicatie geven over het imago van de buurt. In Knokke waar heel wat rijke mensen wonen, zullen de huurprijzen dan ook de pan uit swingen en een winkel met een goedkoop imago in een sjieke buurt zal sowieso onrendabel zijn.

Marktonderzoek

Het is van belang om in de buurt van je toekomstige vestigingsplaats een marktonderzoek uit te voeren om na te gaan of de mensen je product wel nodig hebben.

In een eerste fase moet je zelf een korte vragenlijst opmaken waarin je polst naar de vraag naar je product, waar de mensen het nu kopen, wat ze belangrijk vinden (bijvoorbeeld de prijs, de kwaliteit, de bereikbaarheid, de service achteraf of de thuisbezorging) en tot welke leeftijdscategorie ze behoren.

In een tweede fase, spreek je voldoende mensen aan zodat elke categorie van de bevolking aan bod komt in je enquête. Desnoods ga je op verschillende tijdstippen in de winkelstraat staan.

Tenslotte moet je tot een conclusie komen. Uit het onderzoek zal bijvoorbeeld blijken tot welke leeftijd je je moet richten, welke eisen de consument stelt, welke service ze verlangen, welk bedrag ze willen spenderen aan jouw product, …

De concurrentie onder de loep nemen

Het is heel belangrijk om te kijken of er veel of weinig concurrentie in de buurt van je vestigingsplaats is. Op zich kan het geen kwaad dat er veel concurrentie is voor producten die men dagelijks of vaak nodig heeft zoals kleding, voeding, … Een gespecialiseerde winkel beginnen in bijvoorbeeld biljartmateriaal als er al één twee straten verder is, is zelfmoord omdat het hier gaat om een product waar de vraag eerder beperkt is.

Je moet je sowieso onderscheiden van je concurrenten. Je kan dit doen door aan een lagere prijs te verkopen, door andere merken aan te bieden of door een andere service te verlenen.

Voor je van start gaat, kan je best al je concurrenten in kaart brengen. Noteer hun zwakke en sterke punten. Kijk goed hoe ze te werk gaan en kijk wat jij beter kan doen zodat klanten eerder bij jou zouden kopen.

De promotie

Bij de start van de handelszaak is het belangrijk dat de mensen je zaak weten zijn. Ze moeten natuurlijk ook weten wat je verkoopt. Het voeren van reclame is dus van belang.

Iemand die zich bijvoorbeeld vestigt als traiteur kan bijvoorbeeld een verzorgde folder samenstellen met de producten die hij verkoopt en die overal in de buurt in de brievenbussen posten en een aantal folders achterlaten op plaatsen waar veel mensen komen, in de lokale bedrijven, de cafés, de wassalons, …

Wanneer jezelf een folder of strooibriefje maakt, zorg er dan voor dat je die niet tegelijk met de ganse reclamebundel van de streekkrant post. Verdeel je folders bijvoorbeeld op zaterdag of zondag.

Je kan natuurlijk ook reclame maken in de lokale tijdschriften, huis- aan huisbladen of via de lokale radio.

Ook een lichtreclame op een druk bezochte plaats kan helpen om klanten te lokken.

Deze vormen van reclame zijn natuurlijk allemaal erg duur. Veel belangrijker is de uitstraling van je bedrijf. Kies daarom passende kleuren en een passend logo die op je al je handeldocumenten gebruikt en zorg voor orde in je winkel. Dat is het belangrijkste.

28/09/2012 12:13

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.