Public

Test jezelf! Mbti persoonlijkheidstest

Floor-Potters > Xead - Kennis & Educatie

De Myers-Briggs Type Indicator is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. Want hoe goed ken jij jezelf eigenlijk? Doe de persoonlijkheidstest!

MBTI test

De bekende MBTI test wordt vaak in een organisatie gebruikt door zowel werknemers als werkgevers. Het geef een indicatie over welke rollen je het beste op je kunt nemen zodat een organisatie goed werkt. Deze test is ook erg nuttig als je niet weet welke kant je op wilt, welke studie je moet kiezen of als je meer inzicht in jezelf wilt hebben.

Eerst leg ik je uit welke punten getest worden, en daarna geef ik je een online test om te kijken wat er bij jou uitkomt!

Persoonlijke ontwikkeling:

Wat is jou ideale beroep? Hoe leer jij het beste? Heb je een voorkeurstijl van leidinggeven of werken?

Teamvorming en ontwikkeling:

Door beter te weten wat jou rol in een team is kun je ook beter begrip tonen voor anderen en elkaar daarin ondersteunen. Bij de samenstelling van teams kan hier rekening mee gehouden worden. Zo krijg je bijvoorbeeld niet meer kat-uit-de-boom kijkers of niet meer denkers dan doeners. Aan de hand van de resultaten weet je welk type je bent.

Organisatieverandering:

De taakverdeling kan in een organisatie vaak anders. Mensen die onnodig veel moeite doen om iets voor elkaar te krijgen raken hierdoor uitgeput en vermoeid. Ze raken ook nog eens hun motivatie kwijt.

Conflicthantering:

Als werknemers en leidinggevende weten van elkaar welk persoonlijkheidstype ze hebben kan er beter ingegaan worden op conflicthantering. Je kunt ze dan makkelijker uit de weg gaan.


 Vier kenmerken

 

LET OP : Er zijn geen slechte of goede resultaten, het gaat om je voorkeur. Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald wat de vier kenmerken van je persoonlijkheidstype zijn! (de letters zijn de beginletters van de Engelse benamingen – de N staat voor iNtuition).


E/I: Extraversie of introversie: Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtenwereld? Extraverte mensen vinden het leuk om in teams te werken en ontwikkelen ideeën in overleg met anderen. Mensen met een introverte persoonlijkheid houden van een rustige werkruimte en ontwikkelen ideeën als ze alleen zijn.
S/N: Observatie (Sensing) of intuïtie (iNtuition): Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)? Een kenmerk van realisten dat van belang is voor een werksituatie is dat zij het liefst stapsgewijs werken aan taken waarvoor ze de werkwijze al kennen. Intuïtieve mensen vinden het juist uitdagend om nieuwe, complexe projecten aan te pakken en werken in vlagen van energie.
T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen? Denkers zijn vastberaden en zijn gericht op de taak in plaats van op de groep. Voelers zijn vooral gebaat bij eensgezindheid in de groep. Ze nemen besluiten op basis van persoonlijke of andermans emoties. Mensen met een F-voorkeur kunnen ook prima logisch hun besluit beredeneren, maar zullen dat pas doen nadat hun waarden en emoties gesproken hebben. Wil je iemand overtuigen, houd dan rekening met hun voorkeuren!
 J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel? Mensen die oordelaars zijn, werken het liefst volgens een planning, beslissen snel en concentreren zich op wat er gedaan moet worden. Ze willen graag elk taakje zo snel mogelijk afronden. Waarnemers houden van verandering, staan open voor nieuwe ervaringen en voelen zich beperkt door te veel structuur. Soms hebben ze moeite met afronden omdat ze steeds nieuwe en nuttige info vinden.

Voorbeelden

Elke deelnemer aan de test heeft bij elk kenmerk een voorkeur en krijgt de bijbehorende letter in zijn ‘persoonlijke code’. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal zestien persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld: iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).
Bijvoorbeeld:
• IS: bedachtzame realist
• IN: bedachtzame vernieuwer
• ES: actiegerichte realist
• EN: actiegerichte vernieuwer

 

Benieuwd geworden naar jou persoonlijke code? Check dan de hele korte MBTI test: http://www.impact-ontwikkeling.nl/pagina/mbti-test/
 

28/09/2012 12:08

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:59
will do
03/07/2012 08:44
Goed artikel.
Ik ben een INTJ, ik heb de test al vaker gedaan.
03/07/2012 08:43
leuk ik zal later even de test maken. klasse.
03/07/2012 08:43
leuk artikel, ik sla hem even op en ga de test later maken :)
03/07/2012 08:43
erg leuk, en kan me helemaal vinden in de test die ik heb gedaan