Public

Franse Revolutie: succesvol of niet?

Appeltje > Xead - Kennis & Educatie

"Anarchie voert altijd tot absolute heerschappij,"(Napoleon). Heerschappij had hij, maar was er ook succes? Had de Franse Revolutie succes? En kun je het nu nog terug zien in de huidige tijd? Er is wel wat kennis van de Franse Revolutie nodig om dit artikel goed te begrijpen?

Afwegingen

Laten we kijken naar de tijd voor de Franse Revolutie en de situatie toen Napoleon aan de macht was. Te beginnen met de gelijkheid. Voor de Franse revolutie bepaalde je geboorte je plaats in de samenleving. Ook bij straffen was er ongelijkheid. Mensen uit de 3e stand kregen zwaardere straffen, terwijl mensen uit de 2e of 1e stand veel lichtere straffen kregen voor dezelfde misdaad.
En rijkere mensen kregen sneller een functie dan mensen die er geschikt voor waren.
Ook hadden de adel en de kerk bepaalde voorrechten, ze hoefden bijvoorbeeld niet of nauwelijks belasting te betalen.
Maar na de revolutie was iedereen voor de wet gelijk. Je werd niet meer voorgetrokken als je meer bezit had of van adel was.
En voor dezelfde misdaad kreeg iedereen dezelfde straf.
Ook moest iedereen die geschikt was voor een baan een eerlijke kans hebben om hem te krijgen.
Mensen werden niet meer gevangen genomen zonder dat er eerst een eerlijke rechtszaak was gespannen. Nu mocht de veroordeelde getuigen meenemen en werd hij geholpen door een advocaat.
Maar er was in de regering van Napoleon ook een ondemocratische kant en geleidelijk aan ging deze kant steeds meer in tegen het begin van de gelijkheid. Ook werden nieuwe stappen die konden leidden tot grote gelijkheid niet doorgezet. Maar de welvaart werd tenminste wel eerlijker verdeeld dan onder het Oude Regime en er kwamen bepaalde maatregelen zoals het oprichten van een Franse Bank.
Dan kijken we naar de vrijheid. Voor de Franse Revolutie was die ver te zoeken. Maar hoewel er verschillende beloftes werden gedaan veranderde er niet heel veel.

Hoe verliep het met de verschillende standen?
De adel moest afstand doen van hun voorrechten door de angst voor de boeren.
Ook de geestelijkheid moest deze voorrechten afstaan.
Je zou dus kunnen zeggen dat de Franse revolutie succesvol was voor de 3e stand, maar voor de adel en geestelijkheid veroorzaakte de revolutie meer verlies dan winst, ze waren minder belangrijk geworden, alle burgers verdienden evenveel respect.
Maar uiteindelijk kwamen de boeren er ook niet helemaal gemakkelijk vanaf. De Terreur heeft duizenden levens gekost en alle oorlogen ook nog eens een keer ruim een miljoen.
Geschat is dat ongeveer 60% van die slachtoffers boeren of arbeiders waren.
Dus hoewel het de bedoeling was dat de Franse Revolutie opkwam voor de armen, werden zij juist het zwaarst getroffen.
Er kwam veel werkeloosheid onder het huispersoneel. Uiteindelijk waren er in Parijs zo’n 60.000 werkelozen, wat ongeveer 10% van de bevolking toen was.
Er gingen meerdere dingen anders dan gepland.
De protesten tegen de regering veroorzaakte dat de regering meer invloed kreeg op het dagelijkse leven van de bevolking. Er kwamen maatregelen als de dienstplicht en maximumprijzen.
Maar door de Franse revolutie had het land meer welvaart. Ook was het land beter georganiseerd.
De grote winnaar van de strijd was de bourgeoisie. Zij waren erg rijk geworden en werden nu de nieuwe landeigenaren. De beroepsmilitairen hadden het er ook goed vanaf gebracht.
Maar was de Franse Revolutie dan wel of niet succesvol?

Conclusie

Mijn conclusie is toch dat het wel succesvol was, omdat er veel verbeterd is in de regeringsvorm en je nog steeds veel kunt merken van de Revolutie. Zonder dat was er nu misschien geen grondwet geweest en had Nederland als voorbeeld er nu heel anders uit gezien. Mijn twijfels waren wel dat het voor de adel en de geestelijkheid behoorlijk slecht is afgelopen. Maar er was meer gelijkheid en vrijheid en het was geen rommeltje meer. Ze zijn een groot voorbeeld geweest voor de Wereld, en dan voornamelijk voor Europa. Wij hebben hen gevolgd, en dat hebben we niet voor niets gedaan. Als er niets succesvols was geweest of het maar een beetje succesvol was geweest, maar de negativiteit de overhand had genomen, hadden we dat waarschijnlijk niet gedaan. Daarom vind ik de argumenten voor sterker staan dan de argumenten tegen. En als ik dan even aan mijzelf denk, ik zou het niet erg prettig vinden om nu nog steeds in zo’n wereld te leven. Waar er een autocratie is, en waar je geboorte je stand in de samenleving bepaalt. Daarom ben ik erg blij, niet voor alle slachtoffers
natuurlijk, maar voor mijzelf en de wereld dat de Franse Revolutie heeft plaatsgevonden.
En dat bij elkaar opgeteld vind ik genoeg om te zeggen dat de Franse Revolutie succesvol was.

 


 

28/09/2012 12:08

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:43
Naar mijn mening was de Franse Revolutie slechts gedeeltelijk een succes geworden. Zoals je zelf ook al aangaf draaide Napoleon een hoop vrijheden weer terug, en uiteindelijk werd Frankrijk in feite een dictatuur onder zijn bewind. Positieve effecten waren er inderdaad ook in andere landen die een voorbeeld namen aan de idealen van de Franse Revolutie, maar veel van deze landen werden door Frankrijk naderhand ingelijfd of veroverd. In die zin waren er dus ook zeker negatieve effecten voor deze landen.

Maar interessant en goed artikel - en dus een duim!
03/07/2012 08:42
Hij word elk jaar elke 14 juli nog gevierd, goed artikel ;)