Public

Whiplash informatie

Whiplash > Xead - Gezondheid

Deze pagina is gemaakt in het belang van iedereen die nekklachten dan wel whiplash krijgt na een ongeval. Hier kan je alles lezen over het fenomeen whiplash en wát je zoal kunt verwachten.

Wat is een whiplash eigenlijk ?
Whiplash betekent letterlijk vertaald; zweepslag (zo doet men graag geloven). Dit is echter een verkeerde naam, want dit betekent eigenlijk dat het probleem in de spieren zit. Van whiplash is nog steeds niet precies bekend wat er precies beschadigd word. Maar over het algemeen gaat het hier om beschadiging van bot of weke delen zoals schijven, ligamenten, pezen, spieren of zenuwen. Dit kan weer variëren van verrekking, overstrekking, scheuring, bloedinkjes etc. Maar soms zit het zelfs véél dieper en zijn er beschadigingen op microweefsel niveau. Dit alleen geeft al aan hoe complex een whiplash kan zijn. Een betere maar meer technische beschrijving voor whiplash zou zijn: "acceleratie-deceleratie-trauma van de nek".


Waardoor ontstaat een whiplash ?
Meestal wordt een whiplash veroorzaakt door een verkeersongeval, maar kan ook worden veroorzaakt door een sportongeval; een duik in een zwembad; een kopbal; van de trap vallen; vallende voorwerpen op het hoofd; een schommel tegen het hoofd; bungeejumping; een botssimulator; skiën, botsautootjes; karten; uitglijden; paardrijden; een harde vliegtuiglanding; maar ook andere van buiten op het lichaam afkomende krachten, dus ook geweld, kunnen oorzaak zijn van een whiplash.

Een kop-staart botsing is de meest bekende oorzaak. Door die beweging van het hoofd worden wervels en spieren in korte tijd extreem gebogen en uitgerekt. De komst van de autogordel en andere aanpassingen om dodelijke ongevallen te voorkomen, heeft er helaas aan bij gedragen dat het aantal whiplash patiënten gestaag is toegenomen. Het letsel wat daaraan over is te houden, zoals kleine bloedingen en zwellingen, zijn niet op röntgen foto's te zien. Het is daarom in een verzekeringszaak erg moeilijk om aan te tonen dat er iets mis is. Hier kom ik later op terug. Vroeger dacht men dat er enkel spraken van een whiplash kon zijn als het hoofd in voorwaartse richting werd weggeslingerd (klassieke whiplash), echter tegenwoordig is men er achter dat het óók vanuit een zijwaartse kracht/beweging kan ontstaan.


Welke klachten horen er bij een whiplash ?
Hoofd- en nekpijn vormen, zijn de meest gehoorde klachten bij een whiplash. Verder kunnen ook duizelingen, evenwichtsproblemen, concentratiestoornissen, woordvindings-problemen, autistische verschijnselen, misselijkheid, braken, slecht zien, gevoelig voor licht en lawaai, het niet tegen veel drukte kunnen, energieverlies, vermoeidheid, tintelingen in armen en benen, stoornissen in de menstruatie en verminderde geslachtsdrift voorkomen. Soms worden ook de keelholte, het strottenhoofd of de slokdarm beschadigd, waardoor slikstoornissen en spraakmoeilijkheden kunnen voorkomen. De pijn in de nek kan leiden tot een zekere bewegingsangst. De juiste therapie moet voorkomen dat het hoofd en de nek niet meer kunnen bewegen. Zie ondermeer whiplash EHBO

Diagnose Whiplash óf Whiplashverdacht ?
Whiplash is NIET aantoonbaar middels acuut letsel maar hooguit vanuit gevolgschade. Denk hierbij aan degeneratie van nekwervels, bulging disc, nekhernia (typerend C5 en C6) etc. Dit betekend dat hier dus een aanzienlijke tijd voor moet verstrijken(minimaal 1,5 tot 3 jaar). Tót die tijd spreekt men verstandigerwijs van whiplashverdacht letsel. Dit houd in dat men whiplash verdacht is máár dat er méér onderzoek plaats dient te vinden om gevolgschade vast te stellen. Vooral foto`s en nog liever mri direct ná het ongeval, zijn van wezenlijk belang om later te kunnen vergelijken met foto`s en/of mri uit later stadium.

Het gróótste voordeel van deze benadering is wel, dat men niet in een afschuifsysteem verzeilt raakt zoals heden ten dagen meestal wél gebeurd ! Bovendien kan men niet anders dan je serieus nemen, daar er een eenduidige mannier van benaderen is, in tegenstelling tot de puinhoop die er momenteel rondom whiplash in de medische sector heerst !

Whiplash kent duidelijke gevolgschade en deze kan dus uiteindelijk aangepakt worden zodra men deze constateerd. Dit betekend dus dat men bezig moet blijven met het zoeken naar schade. Het mag óók duidelijk zijn uit mijn verhaal dat een huisarts, therapeuten etc.etc. (anders dan specialisten die mri`s kunnen beoordelen), absoluut géén serieus te nemen Whiplash diagnose kunnen stellen !

Daar komt óók nog eens bij dat het over grote deel van de mensen met nekklachten na een ongeval, zich géén zorgen voor de toekomst hoeven te maken, omdat uiteindelijk ruim 80-90 % van de mensen met whiplashverdacht letsel, geheel herstellen binnen 2 maanden tot 2 jaar !


Wat te doen bij whiplashverdacht letsel ?
Als u last heeft van de klachten die hierboven genoemd staan, nadat er geweld op nek cq bovenrug is uitgeoefend, raad ik u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts. Dring er op aan dat u verder onderzoek wilt hebben. Als u een ongeluk heeft gehad, zegt een arts snel dat het een lichte hersenschudding is, omdat die klachten er erg op lijken. U kunt doorverwezen worden naar o.a; een neuroloog; een fysiotherapeut; een chiropractor; of naar manuele therapie. Omdat elke whiplash heel verschillend is, is er niet 1 therapie die werkt. Het is bij iedereen verschillend.....Laat echter nóóit kracht uit oefenen zolang niet écht bewezen is, wat u heeft !

Er wordt nog té vaak een halskraag voor geschreven. Dit werkt echter alleen als deze direct na het ongeval of val wordt gedragen. En dan voor maximaal 3 à 4 weken. Daarna is het van belang om de spieren weer te bewegen en langzaam aan onder begeleiding van een fysiotherapeut de belastbaarheid van die spieren weer op te bouwen. Wordt de halskraag langer of juist veel later gedragen zal deze averechts werken. De spieren zullen nog erger verslappen en daardoor zullen de klachten eerder verergeren dan afnemen.

Kan je herstellen van whiplashverdacht letsel ?
JA, van whiplashverdacht letsel herstelt uiteindelijk 90 tot 94 % van alle mensen die met nekklachten te maken krijgen ! Bij ongeveer vijftig procent van de mensen gaat het binnen drie maanden vanzelf over. Zeventig procent is binnen een jaar hersteld. De dertig procent die overblijft, herstelt niet goed en wordt in het jaar daarna meestal met allerlei therapieën behandeld. In ruim de helft van deze gevallen komt het dan alsnog goed. Bij ongeveer tien procent van de slachtoffers blijven de klachten bestaan. Bij deze getallen steekt er echter een behoorlijk addertje onder het gras ! (zie alinea Gegoochel met getallen)

Kan je herstellen van een whiplash ?
Nee, van een whiplash kan je NIET herstelen. De gevolgschade is van blijvende aard. Men kan wél de gevolgschade behandelen, denk aan opereren van nekhernia etc. Maar daar zal in de meeste gevallen danige problemen over bijven. Dit is sterk afhankelijk van wat de gevolgschade uiteindelijk per persoon inhoud. Het kromme in Nederland is echter dat wanneer men de gevolgschade ontdekt, dat men dan gelijk niet meer van whiplash spreekt. Dat is een héél foute benadering ! Lees de nodige reeds bestaande rapportages vanuit de diverse landen waar men uitgebreid onderzoek heeft gedaan, en u begrijpt wat ik bedoel ! Het gróótste gevaar is dat wanneer er later méér gevolgen de kop op steken, men deze niet meer in relatie brengt met het whiplash letsel. Met gevolg dat er allerlei dwalingen kunnen ontstaan waar de patiënt uiteindelijk de dupe van word.

Gegoochel met getallen !
De getallen die her en der op het internet terug te lezen zijn, zijn meestal afgeleid van gegevens die door verzekeraars zijn verstrekt. Hierbij word dus géén rekening gehouden met het feit dat daar waar géén tegenpartij in beeld was, veelal NIETS bekend is bij verzekeraars. Bovendien zit er een enorm groot verschil tussen afhandeling en daarbij géén aanspraak meer kunnen doen op letselschadevergoeding én daadwerkelijk opheffing van lichamelijke klachten ! De "werkelijke" getallen met betrekking tot herstel, zullen dus naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer ten nadelen van slachtoffers uit pakken !

Om meer duidelijkheid te krijgen, wordt veel onderzoek verricht naar het postwhiplash syndroom, onder meer met behulp van röntgenfoto's van de nek en resultaten van neuropsychologisch onderzoek. Ook doet men onderzoek naar het verschil in EEG (elektro-encefalogram, een 'hersenfilmpje') tussen whiplashpatiënten en niet-patiënten. Daaruit blijkt dat er wel verschillen zijn, maar het probleem is dat de patronen die in het EEG van de whiplashpatiënten voorkomen, ook bij andere ziekten te zien zijn. En dat betekent dat niet onomstotelijk bewezen kan worden dat deze afwijkingen zijn veroorzaakt door het whiplashongeluk. Bovendien is men in het buitenland m.n. Amerika en o.a. de Scandinavische landen, véél meer en al véél langer met onderzoek bezig, en komen er héél andere resultaten naar voren dan in Nederland. In Nederland is men n.l. méér bezig met afschuifpolitiek, m.n. de Nederlandse Vereniging van Neurologen maken zich hier schuldig aan, door o.a. in hun richtlijnen te stellen dat wanneer klachten langer dan een half jaar duren, deze toe te wijzen zijn aan psychische klachten i.p.v. lichamelijke klachten. Dit betekend een extra aanrijding voor het slachtoffer omdat hier door een juiste diagnose en dus behandeling, bewust onthouden word ! Gelukkig gaat het om "richtlijnen". Het is dus maar te hopen dat huisartsen e.a. zich hier door NIET van de wijs laten brengen !

Onderverdeling klachten:
Vaak wordt een indeling van whiplashpatiënten gemaakt volgens de ernst van de klachten:
- Graad of WAD 1: patiënten met nekklachten zonder duidelijke oorzaak.
- Graad of WAD 2 en 3: patiënten met bijkomende klachten van spierpijn, verminderde beweeglijkheid van de nek, vermindering van het gevoel of de kracht in de armen, duizeligheid en stoornissen in geheugen, concentratievermogen en gezichtsvermogen.
- Bij groep 1 tot 3 gaat het alleen om letsels van de gewrichtsbanden en spieren die de wervels samenhouden. In de meeste gevallen van whiplash blijft het daarbij.
- Graad of WAD 4: bij deze patiënten zijn ook wervels en tussenwervelschijven beschadigd. Vaak veroorzaakt de whiplash dan een hernia, waarbij een tussenwervelschijf scheurt en mogelijk druk veroorzaakt op zenuwen en soms ook op het ruggemerg.

Problemen met de verzekering
Er zijn vaak problemen als het gaat om met een whiplash een schade vergoeding van een verzekering te krijgen. Er zijn duidelijke klachten, maar het is heel moeilijk om aan te tonen dat het door het desbetreffende ongeluk of val komt. Er is vaak niets te zien op röntgenfoto’s en scans. En als er iets te zien is, toon dan maar eens aan dat daar de klachten vandaan komen en dat dat van het ongeval komt. Verzekeraars willen graag snel het dossier sluiten omdat ze zich bewust zijn van het feit dat er mogelijk "gevolgschade" op gaat treden, en dus automatisch bewijsmateriaal gaat ontstaan op termijn. De meningen van bijv. een chiropractor worden niet voor vol aangezien door een verzekeringsmaatschappij. Het is nog steeds een alternatieve geneeswijze.
Er zijn heel veel mensen die dit soort problemen hebben met verzekeringsmaatschappijen.

Heeft u nou ook problemen of misschien wel oplossingen, mail me dan. Wellicht kunnen wij u méér inzicht geven en kunt u veel mensen helpen met uw verhaal.


Note; Juist omdat een Whiplash vaak moeilijk aantoonbaar is, maar daar in tegen juist zo`n verscheidenheid van problemen met zich mee kan brengen, heeft het een extra grote impact. Men stuit vooral op héél erg veel onbegrip van verzekeraars, uitkerende instantie`s, en zélfs bepaalde specialisten, waardoor begrip van familie en vrienden nóg belangrijker is dan anders. Daar naast brengt de problematiek van een Whiplash juist ook voor die zelfde familieleden extra beslommeringen met zich mee, omdat het haast niet mogelijk is om jezelf te verplaatsen in de beleving van iemand met whiplash. Een Whiplash is dus niet alleen voor jou als slachtoffer een hele beproeving maar ook voor je familie! Ik zeg dan ook meestal. De Whiplash heeft niet alleen mij maar óók mijn familie ziek gemaakt, en daarom moeten we er samen van zien te herstellen! In revalidatietrajecten zal je dan ook snel te maken krijgen met oproepen waarbij je familie niet mag ontbreken!

Heeft u een ongeval gehad en daar ook maar énigzins nekklachten van heeft, laat uzelf dan onmiddellijk door een huisarts onderzoeken. Wacht nóóit tot morgen ! Hier mee voorkomt u dat u onbewust juist de verkeerde zelfzorg gaat toepassen én U voorkomt dat er een juridische strijd gaat ontstaan of uw nekklachten nu wel of niet aan het ongeval toegeschreven mogen/kunnen worden, met alle mogelijke gevolgen van dien !

Voor méér informatie ga naar de enig echte geheel onafhankelijke en belangeloze website www.whiplashinformatie.nl
 

28/09/2012 12:07

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
01/02/2013 16:54
Goed artikel hoor. Duidelijk uitgelegd en weinig aan toe te voegen.
Met vriendelijke groet,
B. de Laan
http://www.whiplashsymptomen.nl
03/07/2012 09:26
Beste alleen/16

Merkwaardige reactie van de advocaat van je buurman =
Als tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend óf deze door de rechtbank is opgelegd, is de verzekeraar verplicht om de schade te vergoeden.

Als het gaat om een afsluiting door vaststelling van hoogte van schade door de rechtbank, heeft de tegenpartij binnen een door de rechtbank gestelde termijn te betalen.

indien de letselschadezaak nog loopt omdat de schade géén eindsituatie bereikt heeft, is een tegenpartij verplicht om te bevoorschotten. Daar blijkt dat verzekeraars helemaal het slachtoffer niet centraal zetten maar eerder misbruik proberen te maken van de financièel zwakkere situatie waarin een slachtoffer terecht komt, door betalingen inderdaad voor zich uit te schuiven. De rede Een slachtoffer welke ook nog eens in financièle nood verkeert, zal eerder geneigt zijn om met een véél te laag afkoopvoorstel akkoord te gaan !

Echter bestaat mede om die rede sinds juni 2010 de mogelijkheid om in letselschadezaken een spoedgeding te starten om de rechtbank te verzoeken om een uitspraak te doen mbt tot een onderdeel binnen de letselschadezaak. In het geval van jou buurman zou dat betekenen dat de advocaat de tegenpartij eist om binnen redelijke termijn een voorschot te doen, zo niet dat er dan een spoedprocedure zal worden gestart (Looptijd plmns 8 weken).

Verzekeraars zitten daar niet op te wachten want ze weten op voorhand dat ze op hun donder gaan krijgen, zeker als de rechtbank eerder al een toekenning heeft gedaan.

MAAR........
Is het niet zo dat je buurman geen letselschadeadvocaat heeft maar een letselschaderegelaar of letselschadespecialist ?
Dit zijn mensen die suggereren dat zij letselschadezaken op kunnen lossen maar zij hebben allen één groot nadeel en dat is dat zij NIET naar de rechtbank kunnen stappen. Zij zijn dus beperkt tot een flauw aftreksel van een mediatorfunctie en niet meer dan dat. Daar bij komt dat wanneer een verzekeraar ziet dat je een "regelaar" hebt en geen advocaat, zij óók weten dat die mogelijkheid er niet is !

Is de belangenbehartiger van je buurman wél advocaat dan zou ik hem adviseren om een seccond opinion te laten verrichten. Want ook onder advocaten is een duidelijke gradatie aanwezig mbt levering kwaliteit.
03/07/2012 09:23
Hoi Shelley,
Dank je voor je reactie !

Feit is dat hoe minder stress een mens beleeft, des te sneller herstel zal plaats vinden en hoe beter het uiteindelijke eindresultaat.
Alleen van wegen deze wetenschap én het feit dat verzekeraars moedwillig druk op blijven voeren, zegt al méér dan genoeg over de intenties van die zelfde verzekeraars.
03/07/2012 09:23
Mooi artikel. Heel volledig. ook heel herkenbaar. Touwtrekkrij met de verzekering is iets waar je bijna niet aan ontkomt. Mijn ervaring is dat ik pas echt kon revalideren nadat dit proces was afgesloten.
03/07/2012 08:18
Hoi Mensen,

Allemaal een waanzinnig goed 2011 en ook nu gaan we weer verder met het belangeloos verder helpen van mede lotgenoten óf moet ik zeggen; gedupeerde ?.

Mocht je behoefte hebben aan nóg meer informatie, kijk dan ook eens op www.motorongeval.nl en http://whiplash.totall.eu
03/07/2012 08:18
goed artikel
03/07/2012 08:18
Bedankt voor jullie reakties !

Ik hoop dat UWV, verzekeraars én andere verantwoordelijke deze dagen gebruiken om bij zichzelf tot bezinning te komen en het nieuwe jaar wat menselijkere kenmerken tentoon zullen gaan spreiden ;)