Aurora, In je ogen zie ik het onmetelijke heelal de kosmos die alles wat leeft heeft voortgebracht en dit tot in de eeuwigheid zal blijven doen, ik ze de mensen die zwoegen om zich staande te houden in de stroom van het leven zonder ooit te beseffen hoe groots ze eigenlijk zijn. Ik zie het heden verleden en toekomst voortkomend ...
4
7
Public
door Indigostar
01/02/2014 15:37