De verzoening

De allerbelangrijkste offerande, het grootste werk dat ooit voor het mensdom is gedaan en wat het keerpunt is geworden in de geschiedenis van de mens, is de verzoening van Christus. Het was een plaatsvervangend offer dat Jezus Christus voor ons bracht, voor ons die vervreemd waren van God. Hij gaf zijn leven vrijwillig als een o...

Mormonen religie

Is alleen de Bijbel, de bron voor Christelijke openbaring? Want zo spreekt de Here in Openbaring 22:18-19: Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hen toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek...

Mormonen religie

Zijn 'mormonen' eigenlijk wel 'christenen'? Het woord christen komt maar een paar keer in de Heilige Schrift voor (Handelingen 11:26 26:26; 1 Petrus 4:16, Alma 46:15). Het woord werd rond 43 n. C. gebruikt door de mensen in Antiochië (Syrië) om aan te geven dat iemand een volgeling van Jezus was. Jezus werd door de gelovige Jo...