ZIE HET MORGENLICHT.!!

ZIE,reeds staat de morgenster,stralend in het duister,want de dag is niet meer ver,stralend in haar luister.die wij allen op zien gaan,zie het is geboren,herders blaast uw cither aan,bij het ochtendgloren.nu daagt het in het oosten,het licht schijnt overal,hij zal ons komen troosten,als de dag aanbreken zal.zie,nu breekt de dag ...