Waarom zoveel ellende?

Als kind begreep ik nooit waarom een liefdevolle God lijden toeliet. Waarom oorlog? Waarom gaan mensen dood? Als er een almachtige Maker is, waarom staat hij dan toe dat zo veel mensen, vooral onschuldige kinderen, soms gruwelijke dingen moeten meemaken? Ik heb mij in meerdere religies verdiept, maar toch bleven al mijn vragen o...
8
19
Public

Gaan Religie en Politiek samen? Wat zegt de Bijbel.

Deze week was de Paus op bezoek bij Obama in het witte huis. De problemen die op dit moment in de wereld zijn worden besproken, zoals klimaatverandering, discriminatie, het vluchtelingenprobleem, de wapenhandel, enz. enz. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat een paus het voltallige Amerikaanse congres te woord staat. ...
2
12
Public

Geloof — Waarom eigenlijk?

Eeuwenlang geloofden de meeste mensen in de christenheid dat God gehoorzaamheid eist. Ze gingen naar de kerk om Gods gunst te winnen, hetzij door de ceremoniën die een priester er verrichtte of door de leiding die de preek van een dominee hun bood. Natuurlijk waren velen zich bewust van de huichelarij in de godsdienst. De rol v...
2
13
Public

Een regering zonder corruptie, is dat mogelijk?

Uiteindelijk zijn ambtenaren ook maar gewoon burgers en zijn we allemaal een product van de samenleving.’ Dit zei het hoofd van de rekenkamer van Nicaragua toen hij uitlegde waarom corruptie binnen de overheid volgens hem nooit uitgeroeid kan worden. Denkt u ook niet dat een overheid van een corrupte maatschappij automatisch o...
0
1
Public

Geeft God zijn steun aan de oorlogen van nu?

Koning David van het oude Israël zei over zijn rol als strijder: „God oefent mijn handen voor de strijd , mijn armen spannen de bronzen boog” (Psalm 18:35 34, De Nieuwe Bijbelvertaling. De apostel Paulus schreef over christenen: „Al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen oorlog overeenkomstig datgene wat wij zijn in h...
0
8
Public

De oorlog die de wereld veranderde.

In oktober dit jaar is het honderd jaar geleden dat de 1e Wereldoorlog uitbrak. Ongetwijfeld komen er dit jaar documentaires over dit feit. Ik vind het een interessant onderwerp en zeker omdat al jaren geleden voorspeld was dat er een oorlog in de en op hemel en op aarde zou uitbreken. En dan zou je kunnen zeggen, wat heeft dat ...
2
8
Public

Zal religie ooit vrede brengen?

„Laten we proberen om van religie af te komen. Laten we de wereld beter maken.” Die aanbeveling deed de Nederlandse filosoof Floris van den Berg in zijn boek "Hoe komen we van religie af?" Overal ter wereld pleiten deskundigen op verschillende terreinen ervoor religie af te schaffen. "De wereld moet wakker worden uit haar la...
3
10
Public