De machten van het Aäronische priesterschap

De jongemannen in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' van af 16 jaar dragen het priesterschap van Aäron. Ze zijn dat steeds indachtig en het heeft een geweldige invloed op hun leven. Zij weten dat zij in dit priesterschap in de naam van Jezus Christus moeten dienen, waardoor zij niet oneerlijk kunnen ...

De Heer op een realistische manier dankbaarheid tonen

In maart 1831, toen 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' nog geen jaar georganiseerd was, zei de Heer tot de heiligen in Kirtland: "Maar het wordt u geboden in alle dingen God te vragen, die mildelijk geeft; en Ik wil dat gij in alle heiligheid des harten doet wat de Geest tot u getuigt, en daarbij opre...

Een liefdevolle en vriendschappelijke hand toesteken

Er is zoveel kwaad in de wereld en een grote behoefte aan het goede om dat te overwinnen. Iedereen die de afgelopen paar dagen een krant heeft gelezen, of naar het nieuws heeft gekeken, moet wel getroffen zijn door de enorme stroom vluchtelingen die vanuit Afrika naar Europa komen. Velen halen de overtocht niet en wordt het voor...

Gij zult uw vrouw met geheel uw hart liefhebben

Wij mannen geven maar al te dikwijls meer tijd en aandacht aan onze medewerkers buitenshuis dan aan degenen die ons thuis dierbaar zijn. Ik ben gaan beseffen dat het werk dat mijn vrouw thuis deed/doet belangrijker voor mij was/is dan welk werk dat ik ook buitenshuis deed/doet. Ik ben ook gaan beseffen hoezeer onze vrouw voortdu...

De macht van het voorbeeld

Het voorbeeld dat wij de wereld geven zal in hoge mate bepalen of wij vrienden zullen maken of vijanden. Het is van het allergrootste belang dat wij allen volgens de normen van de kerk leven, ons daarbij houdende aan de voorschriften van het herstelde evangelie en aan de geboden van onze Heer en Heiland Jezus Christus, die zo du...

Een goede vader en echtgenoot zijn

Ja, zillalezer, uw voornaamste en meest verantwoordelijke taak in uw leven en in de eeuwigheid is een rechtvaardig echtgenoot te zijn. Naast het eeuwige leven is de grootste van alle gaven die onze Vader in de hemel een mens kan verlenen, de gelegenheid om zoons en dochters te krijgen en de vreugde te smaken de kinderen van God ...

De belangrijkheid en noodzaak van deugd

Wanneer een land zijn jonge, kloeke zonen naar een ver land stuurt zoals dat tijdens de oorlog tussen Amerika en Vietnam, waar zij geen familie hebben en geen stappen worden ondernomen om te voorkomen dat zij de meisjes van Vietnam zwanger maken waardoor zo’n kwart miljoen of meer kinderen vaderloos blijven, niet aanvaart word...

Het gebed

De ‘heilige der laatste dagen’ weet dat oprecht bidden de motor is van een gelukkig en productief leven want het gebed versterkt het geloof. Het is de voorbereiding op wonderen. Ik kan daar zelf over meepraten want ik heb dat aan den lijve ondervonden. Het gebed opent de deur naar eeuwig geluk. Onze vader in de hemel wacht a...

Mormonen religie

Wij zijn niet van deze wereld Mij wordt regelmatig ’n biertje, koffie en thee aangeboden en dan zeg ik dat ik dat niet gebruik. Ik vertel dan dat ik lid ben van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en dat ik om deze reden geen drugs, alcohol, tabak koffie en thee nuttig. Ik kom dan ook wel tegenst...