Fast food keten van 4500 jaar geleden

Menkaure (ook wel bekend als Menkaura), was een Egyptische farao uit de 4de dynastie van het oude Egypte, Hij was farao over de twee gecombineerde Egyptes, het hogere en het lager deel. Menkaure is bekend om zijn pyramide tombe in Giza en prachtige bewaard gebleven kunstvoorwerpen uit zijn tijd. Er is een prachtige beeldengroep ...
23
5
Public

Prothese van 950 jaar voor Christus

wat weten wij eigenlijk Weinig, bitter weinig is het echte antwoord. Mondjesmaat ontdekken wij per toeval wat er in het verleden afspeelde en wij noemen dat wetenschap. Het ogenblik dat iets ontdekt wordt moeten zeer velen zich daarover buigen en dan als iedereen er over eens is wordt er wat gepubliceerd en dan heeft iets gestal...
10
4
Public

De hangende tuinen van Babylon waren niet in Babylon

De verplaatste tuinen: De hangende tuinen van Babylon is éen van de klassieke wereld wonderen. In de oudheid kwam het op de 2de plaats, als bijzonderheid. De lijst werd samen gesteld in een oude tekst die bekend staat als de 'palatijnse antologie'. De opsomming van de toen bekende wereld wonders wordt toegeschreven aan Antipate...
28
7
Public

Is werkelijkheid een illusie, leven wij in de 'matrix' ?

In de science fiction film:'The Matrix', uit 1999, ontwaakt in de hacker Neo, het besef dat de wereld een geprogrammeerd traliewerk is. De maatschappij denkt dat het leven binnen die begrenzingen, de echte wereld is. Het is zoals het filosofische vraagstuk van de droom. Is de droom de werkelijkheid en is ons leven de echte droom...
29
10
Public

Over schedels en knekelhuizen vol doodskoppen, uit de 8ste eeuw

Wat te doen als je honderden jaren geleden leefde en je wilde of geloofde dat je dierbaar overledenen met de wederopstanding weer tot leven zouden komen? Dan moest er wel iets zijn dat tot wederopstanding kon komen, gedachtig het visioen van Ezkiel : EZ :37, 1-10 "en de dorre beenderen werden weer bevleesd". ergo dacht men, geen...

Homeopathie, Tradionele medicijnen:kwakzalverij en geneesmiddelen van gemalen mummies

Sinds mensen heugenis ontwikkelen mensen kwalen. Als die kwalen ergenis verwekken of vormen aan nemen die onacceptabel zijn, dan zoekt de lijder aan die kwaal verlichting, langs welke medische weg dan ook. Dit weerspiegelt zich in de homeopathische sector, de traditionele medische wereld, of de kwakzalverij. Uitgaande van het go...

Biotechnologie, stamcellen uit dode lichamen gebruiken

Het besef groeit meer en meer dat het antwoord op lichamelijke kwalen een eenvoudig antwoord is. Als je hart of een ander orgaan niet naar behoren funtioneert dan moet je zorgen dat je een nieuw orgaan terug groeit uit cellen van de patient. Er zijn dan geen afstoot verschijnselsel en de patient heeft een nieuw onderdeel dat wee...

Waarom criminelen in de hemel geloven.

Door de eeuwen heen is er een relatie geweest tussen misdaad en straf. Wie mag de straf uit meten en wat is een misdaad? Zijn de wetten er om ons te beschermen of zijn zij een leidraad waar je niet tegen zondigen mag. Lopen de christelijke geboden parallel met het strafboek en waar komt het geweten om de hoek kijken? Fuctioneert...
10
5
Public

Vampier uit het jaar 1200 opgegraven

De "ondoden". zijn eigenljk diegene die dolend zijn en ´savonds en ´snachts hun slag slaan. Hoe ernstig werd het vampieren probleem door de eeuwen heen opgevat en hoe kan het, dat het voorkomt, waar ook ter wereld? Zijn al die mensen dan misleid. Of is er meer dan het oog ziet? Tijdens een opgraving in Bulgarije, uitgevoerd do...
13
7
Public