Wet Waardering Onroerende Zaken en Onroerende zaakbelasting

Wet Waardering Onroerende Zaken en Onroerende zaakbelasting U hebt als huis- of grondeigenaar jaarlijks met de Wet Waardering Onroerende zaken (afgekort WOZ) en Onroerende zaakbelasting (afgekort: OZB) te maken. De gemeente geeft u daarvoor een besluit op papier, waarin vastgesteld staat de waarde van uw woning of stuk grond in ...